Lage voederconversie in de praktijk

18 juni 2014
-
2 minuten

De genetische potentie vleeskuikens is aan verandering onderhevig. Om een juist voerassortiment aan te kunnen bieden is het in eerste instantie van belang deze potentie in beeld te brengen. Vervolgens dient de invloed van omgevingsfactoren en het economisch effect bepaald te worden alvorens te komen tot een passend assortiment.

Pluimvee Prestatie Plan

Het Pluimvee Prestatie Plan (PPP) is reeds geruime tijd naar volle tevredenheid in gebruik. Het biedt keuzevrijheid naar gelang de wensen van de ondernemer. Immers, elk bedrijf is anders en stelt ook andere eisen aan het voerpakket voor uw kuikens. In samenwerking met de specialisten van De Heus bent u in staat om een dusdanig voerpakket samen te stellen dat past bij uw dieren, klimaat, stal en doelstellingen.

Genetische potentie

De inmiddels vertrouwde Vita en Opti lijn bieden mogelijkheden om te sturen in technische resultaten. De resultaten die in de praktijk behaald worden met deze voeders zijn voorspelbaar; Vita voor het beste resultaat onder sub-optimale omstandigheden, Opti voor maximale groei met een minimaal voerverbruik. Deze praktijkresultaten zijn altijd beïnvloed door omgevingsfactoren zoals ras, klimaat, ziektedruk, management en andere factoren, maar zijn een weerspiegeling van de praktijk. De genetische potentie van het hedendaagse kuiken is echter veel groter. Het kennen van deze potentie is van groot belang om een passend voeraanbod samen te stellen. Om deze potentie tot uitdrukking te laten komen, voert de afdeling Research & Development van De Heus met grote regelmaat specifieke voerproeven uit op haar eigen proefbedrijf. De omstandigheden worden dusdanig gecontroleerd dat de maximale eiwitdepositie (groei) tot uiting komt. De uitkomsten van deze proeven worden gebruikt om het voerpakket aan te laten sluiten bij het hedendaagse kuiken en de omstandigheden waaronder het groeit. Dit type proeven wordt gedaan voor verschillende rassen. Denk hierbij ook aan de nieuwe rassen die de markt betreden in verband met nieuwe afzetmarkten en concepten. In dit artikel worden de resultaten met de Ross308 toegelicht.

Het kennen van de genetische potentie is van groot belang om een passend voeraanbod samen te stellen

Prima proefresultaten

In de vleeskuikenproefstal van De Heus kan, in tegenstelling tot de praktijk, een management worden gevoerd wat zuiver gericht is op het allerbeste technische resultaat. In recent afgesloten onderzoek is de genetische potentie van de Ross308 opnieuw geëvalueerd. De resultaten hiervan kunt u terug vinden in onderstaande grafiek. Uit deze resultaten blijkt dat de genetische potentie van de dieren zeer groot is. Allereerst blijkt de groeipotentie zeer hoog. Hanen en hennen zijn gescheiden opgezet. De allerbeste hanen in deze proef behalen een daggroei van bijna 80 gram. De beste hennen laten een maximale daggroei zien van 65 gram. Een gemengd koppel zou dus een groei realiseren welke hoger is dan 70 gram bij een leeftijd van 35 dagen. De gecorrigeerde voerconversie 1500 van de hanen kan onder de juiste omstandigheden met de juiste voeding ruim onder de één uitkomen. De voerconversie van de hennen blijft hierbij achter en komt net onder de 1.1 uit. Gemiddeld genomen zou een gemengde opzet geleid hebben tot een voerconversie lager dan 1 bij dieren op een leeftijd van 35 dagen. Deze beschrijving van resultaten toont aan dat het verschil in voerconversie met name gemaakt is doordat de hennen lichter zijn.

voederconversieratio
Grafiek Voederconversieratio bij verschillende gewichten van hennen en hanen
Elk data punt is een gemiddelde van 15 kippen

Implementatie in praktijkconcepten

De genetische potentie van kuikens op een juiste manier in beeld brengen is punt één. De vertaalslag maken naar de praktijk en ervoor zorgen dat er onderaan de streep een maximaal rendement behaald kan worden moet daarop volgen. Dit mag U van De Heus verwachten. Het voerpakket wat door De Heus aan U wordt aangeboden moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat het de uitdagingen die er voorbij komen het hoofd kan bieden. Daarnaast moet het economisch tot maximaal haalbare resultaten leiden wat juist niet hoeft te betekenen dat uw voerconversie 1 moet zijn of de daggroei 80 gram. De praktijk, waar veel factoren minder goed controleerbaar zijn als in een proefstal, met een hogere bezetting en nadruk op financieel rendement vraagt meer dan focus op alleen groei en voerconversie. Dit artikel toont aan dat de potentie van het hedendaagse kuiken zeer hoog is. Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom de potentie in de praktijk maar ten dele benut kan worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziektedruk, bezetting en stressoren als klimatologische omstandigheden en uitladen. Daarbij komt dat darmgezondheid optimaal moet zijn en het financieel rendement maximaal. Wij zijn ervan overtuigd dat het Pluimvee Prestatie Plan kan voldoen aan al uw wensen en zijn graag uw sparringpartner om te komen tot de beste resultaten.

genetische potentie kennen is een must, behalen niet perse

Conclusie

De genetische potentie van vleeskuikens is nagenoeg bekend, de praktische en financiële beperkingen om dit te behalen ook. Optimaal resultaat betekent niet per definitie de scherpste voerconversie en hoogste groei.