Kwaliteitsvoer levert kwaliteitsvlees

02 april 2014
-
3 minuten

‘Niet voeren is altijd duurder dan wel voeren’, stelt vleesveehouder Corné Naalden. Uitgebalanceerd voer en goede adviezen van Specialist Pieter van Koeveringe verhogen het rendement van Naalden.

Vleesveehouder Corné Naalden in Etten-Leur streeft naar een hoge groei van zijn luxe vleesvee. ‘Want hoe jonger een dier slachtrijp is, hoe beter de kwaliteit van het vlees is en dat levert mij het meeste rendement op’, weet Naalden na jarenlange ervaring met vleesvee. Hij houdt circa 300 dieren, zowel Belgisch Witblauwen als Blonde d’Aquitaines. Het gros van het vee is op stro gehuisvest en ’s zomers lopen de koeien buiten.‘Dat verbetert het koecomfort en het dierenwelzijn. Als wij goed voor onze dieren zorgen en ze optimaal voeren, blijven ze gezonder en groeien ze beter.’ Ook streeft Naalden zoveel mogelijk een gesloten bedrijfsvoering na en gebruikt hij eigen dekstieren voor een hoge gezondheidsstatus en een goed rendement. ‘Het komt een enkele keer voor dat we toch dieren kopen om aan de vraag van de vleesafnemers te voldoen.’

Optimale voeding

‘Een goed begin, is het halve werk’ is het motto van Naalden en daarom start hij met een goede biestverstrekking voor een gezonde start van zijn kalveren. Vervolgens krijgen de kalveren acht weken lang Euromel Excellent, een kwalitatief hoogstaand melkpoeder voor een scherpe prijs. ‘We adviseren om ook al vanaf dag twee KaliberOpfok brok en hooi erbij te voeren’, zegt specialist Van Koeveringe. ‘De opname van ruwvoer en brok stimuleert de pensontwikkeling en dat is de basis voor hoge groei.’ Als de kalveren van de melk af zijn, krijgen ze gras, snijmaïs, witlofpennen en KaliberOpfok brok. Het hoge aandeel eiwit in de brok stimuleert de groei en karkasontwikkeling. ‘Een hoge jeugdgroei is dé belangrijkste succesfactor voor een hoge groei gedurende het hele traject tot slacht. Dat levert op relatief jonge leeftijd een slachtrijp dier op met een hoge vleeskwaliteit’, aldus Van Koeveringe.

Het leveren van topkwaliteit rundvlees levert altijd geld op

Op een leeftijd van ongeveer zeven maanden past de Brabantse vleesveehouder de voeding aan naar ras en geslacht. Tot een leeftijd van achttien maanden blijft de focus op eiwit liggen. De vrouwelijke dieren van de Blondes krijgen eiwitrijk gras, witlofpennen en de eiwitrijke vleesveebrok VSB 30. Naalden voert de Belgisch Witblauwen hetzelfde rantsoen, aangevuld met snijmaïs. De jonge stieren krijgen met gras, snijma ïs, witlof, CCM, en GrainPro+ een rijker rantsoen dan het vrouwelijke vee. De Blondes gaan op een leeftijd van 19 maanden bij de stier. Voor de Belgisch Witblauwen is de streefleeftijd van dekking circa 15 maanden. ‘Het jonger dekken van Belgisch Witblauwen voorkomt vervetting van de vrouwelijke dieren. Bij Blondes is dat risico minder aanwezig’, zegt Van Koeveringe.

Afmesten en kwaliteitsvlees

Als het vee 18 maanden is, voert Naalden meer energie. Het aandeel snijmaïs en CCM neemt toe en de graskuil en de witlofpennen verdwijnen. Daarnaast wordt het eiwitrijke VSB 30 ingeruild voor het energierijke VSB Finish. Het afmestrantsoen van het vrouwelijke vee bestaat uit gras, snijmaïs, CCM, GrainPro+ en VSB Finish, een energierijke afmestbrok, die bestaat uit kwalitatief hoogstaande grondstoffen met een vast aandeel lijnzaad en een pensbuffer. Tijdens de mestperiode houden Naalden en Van Koeveringe de mestconsistentie goed in de gaten, want dat is een goede maat voor de vertering van een rantsoen. ‘Op basis van de mestscore kunnen we het rantsoen finetunen en daarmee zorgen voor een optimale benutting van het voer’, zegt Naalden. ‘We moeten te dunne mest voorkomen, want dat vermindert de benutting van het rantsoen en geeft onnodig hoge strooiselkosten.’ Optimaal voeren helpt ook om een te vroege vervetting te voorkomen. ‘Stieren die te vroeg vervetten, vallen in geslacht gewicht altijd tegen. Met name bij Belgisch Witblauwen’, weet Naalden uit ervaring. Voor het beoordelen van een goede vleesaanzet, gebruiken Naalden en Van Koeveringe hun vakmanschap. ‘Dieren met een ‘openstaande rug’ en die kort in het haar staan en goed verteerde mest produceren, getuigen van groei. ’Van zowel de opfokperiode als van de afmestperiode houdt Naalden de voerkosten goed bij.
De Brabantse vleesveehouder voert de dieren minimaal 20 maanden en wil in deze gehele periode zo scherp mogelijk voeren. Dat gebeurt onder andere door gebruik te maken van eigen geteelde maïs. Maar ook door goed te letten op een voertechnisch, maar zeker ook op een prijstechnisch optimale samenstelling van het rantsoen. Dat vraagt soms tussentijdse rantsoenaanpassingen, dat gebeurt in overleg met Van Koeveringe. Naalden levert 95 procent van zijn luxe vee aan regionale kwaliteitsslagers. Sommigen willen alleen vrouwelijk slachtvee, andere afnemers slachten liever stieren. De overige vijf procent dieren met een minder goede vleesbedekking gaat naar een grossier. Het geslacht gewicht is afhankelijk van ras en leeftijd. Belgisch Witblauwe koeien wegen geslacht gemiddeld 450 kilogram en Blonde stieren wegen op 22 maanden leeftijd ongeveer 550 kilogram. ‘Een goede kwaliteit vleesveevlees levert al gauw één euro per kilogram geslacht gewicht extra op in vergelijking met levering van minder luxe vlees. Daardoor kan luxe voeren ruimschoots uit’, aldus Naalden.