Kwaliteit grondstoffen diervoeders geborgd in de keten

28 december 2021
-
3 minuten

Iedere dag leveren onze chauffeurs diervoeders bij veehouders, vanuit één van de acht productielocaties van De Heus Voeders. Onze klanten kunnen er vanzelfsprekend vanuit gaan dat wat er geleverd wordt van goede kwaliteit is en veilig voor het vee. De eisen aan gebruikte grondstoffen zijn dan ook fors in de sector en de kwaliteitscontroles van De Heus van hoog niveau. Maar wat gebeurt er eigenlijk achter de schermen op dit gebied en op welke risico’s wordt er gelet?

Het begint bij de herkomst

De kwaliteit en veiligheid van het product dat uit onze fabrieken komt, is voor dieren soms zelfs belangrijker dan voor mensen: een dier heeft namelijk een veel beperkter rantsoen en vreet dus in verhouding grotere hoeveelheden van eenzelfde product. Daarmee zijn afwijkingen op de normen zeer ongewenst. Om de normen te waarborgen moet dat wat bij de fabriek aangeleverd wordt natuurlijk goed zijn. Want als iets niet goed is, kun je er ook niets goeds van maken. De afdeling inkoop en de ona"ankelijke organisatie SecureFeed vervullen sleutelrollen in dat proces.

Wereldwijde inzichten bij inkoop

Doordat De Heus wereldwijd actief is, weten onze inkopers goed wat er leeft op de wereldmarkten en in welke gebieden er eventuele problemen zijn met productkwaliteit van grondsto!en. Dan gaat het om de nutritionele kwaliteit, zoals bijvoorbeeld het zetmeelniveau in tarwe, en om voeder- en voedselveiligheid. We werken daarbij veel met vaste leveranciers en op basis van contracten, wat De Heus en de veehouder ook extra zekerheid geeft.

Branchebreed borgen via SecureFeed

Aanvullend op onze eigen kennis en inzichten neemt De Heus deel aan SecureFeed. Deze organisatie ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondsto!en en de leveranciers ervan. Als er bij één van de leden, zowel handelaren als diervoederproducenten, een bijzonderheid is met een ontvangen grondstof, dan wordt dat verplicht gemeld aan alle andere aangesloten leden. Daarmee werken we aan versterking van het risicobewustzijn en zorgen we ervoor dat mogelijke risico’s snel gezien worden.

Controle begint in de haven

De Heus Voeders krijgt de meeste grondstoffen per schip aangeleverd op onze fabrieken. Daardoor hoeven er niet zoveel vrachtwagens te rijden en daarnaast leidt het tot minder risico’s voor de voederveiligheid. We zijn op die manier immers in staat om al in de zeehavens de grondstoffen te (laten) monsteren, voordat het naar ons gaat.

Op het moment dat de lading arriveert bij een fabriek, vindt er eerst een visuele inspectie plaats door een medewerker. Zijn er bijvoorbeeld afwijkingen aan de kleur of structuur van het product of is het product vervuild? Als alles in orde is wordt er gelost, waarbij we tijdens het hele losproces automatisch monsters nemen. Die monsters samen worden één verzamelmonster, waarmee we iets kunnen zeggen over de kwaliteit van de totale ontvangen vracht. A"ankelijk van het risicoprofiel van de grondstof voeren we vervolgens testen uit in ons eigen laboratorium in Veghel. Daar hebben we een goed geoutilleerd lab en een professioneel getraind team van laboranten. De meeste labresultaten zijn zelfs met een dag retour.

Waar testen we op bij grondstoffen?

We letten natuurlijk op de nutritionele kwaliteit, zoals zetmeel en eiwitniveaus. Afhankelijk van het risicoprofiel van een grondstof testen we ook op aan wezigheid van ongewenste stoffen, zoals bijvoorbeeld:

  • Dioxines: gifstoffen uit onvolledige verbranding van bijvoorbeeld hout en brandstoffen;
  • Mycotoxines: natuurlijke gifstoffen uit schimmels zoals aflatoxine;
  • Salmonella: een ziekmakende bacterie afkomstig van dieren;
  • Gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte;
  • Giftige onkruiden en onkruidzaden.

Nacontrole en transport

Op het moment dat het product klaar is in onze fabriek, nemen we opnieuw een monster. Dat doen we om te controleren of ons diervoer de kwaliteit heeft die je mag verwachten. Tegelijkertijd controleren we dan ook of onze maatregelen bij de ontvangst of verwerking van de grondsto!en hebben gewerkt. Ook dat doen we hoofdzakelijk weer in ons eigen lab, zodat we snel over de resultaten kunnen beschikken.

Tips voor de laatste schakel

Wij borgen in de hele productieketen de kwaliteit en de veiligheid van onze producten, daar hoort bij dat we onze bulkwagens schoon houden en ook onze chauffeurs uitgebreid opleiden om schoon en veilig te werken. En als veehouder kun je daarbij helpen: samen zorgen we voor een goed resultaat van je dieren.

Meer tips voor schone voersilo's

Dit zijn onze top -tips voor op je eigen erf:

  • Siloreiniging: reinig de silo af en toe en gebruik daarna een ‘siloshot’. Goed schoonhouden van de silo’s voorkomt bederf, schimmelvorming en aankoeken van voer.
  • Afvalcontainer: bij het leveren van voer voor pluimvee en varkens gebruikt onze chau!eur wegwerpschoentjes en -overalls. Zorg je voor een container waar hij deze na gebruik in kan deponeren?
  • Vijzels en leidingen: loop regelmatig de vijzels en leidingen na, om schimmel, meelvorming en toegang door ongedierte te voorkomen.