Kuikens liegen niet

01 april 2011
-
2 minuten

Sjouke Hoekstra is een kritische pluimveehouder. Blindelings vertrouwen op apparatuur doet hij niet. Alleen kuikens krijgen zijn volle vertrouwen: ‘kuikens liegen niet.’

Sjouke Hoekstra heeft een dubbelfunctie. Behalve pluimveehouder is hij ook specialist en adviseert hij klanten over het houden van vleeskuikens. ‘Ik verspreid kennis’, zegt Sjouke Hoekstra over zijn taak als vleespluimveespecialist bij De Heus. Omdat hij zelf vleeskuikens heeft, beschikt hij behalve over kennis ook over praktijkervaring. Zijn bedrijf bevindt zich in het Groningse Veelerveen en staat op een mooie plek met twee toegangswegen. Naast het nieuwe, comfortabele huis staan vier pluimveestallen, netjes strak in het gelid. De doelmatigheid straalt af van het geheel. Doelmatigheid is ook een van de zaken waar deze pluimveehouder naar streeft.

Managen

‘Het ondernemerschap’, zegt Hoekstra, ‘zeg maar het managen van je bedrijf vind ik heel belangrijk. Je moet als ondernemer tijd hebben om je administratie bij te houden, te praten met mensen waar je wat aan hebt en om na te denken. Je moet af en toe afstand nemen en met een helikopterview kijken. Want je maakt steeds keuzes die goed of fout uitpakken en sommige keuzes kun je maar één keer maken.’ Om zichzelf tijd voor het ondernemerschap te gunnen, heeft Hoekstra een medewerker in dienst. Een goed voorbeeld van keuzes maken is het bouwen van een stal. Hoekstra denkt heel goed na bij de bouw en hij kiest voor optimale omstandigheden. Hij wil eruit halen wat erin zit. ‘Kippen stellen hoge eisen. Soms is het beste nog niet goed genoeg.‘ Bezuinigen op de kwaliteit van de stal is voor Hoekstra geen optie. Dat past niet bij zijn streven naar optimale resultaten. Hij streeft naar een stal die zo veel mogelijk vrij is van storingen. ‘Als een stal er eenmaal staat, moet je er jarenlang in werken. Elke storing kost geld en tijd. Bovendien kun je, als je alles goed voor elkaar hebt, veel tijd besparen.’

Storingsvrij draaien is de kunst

Wensenlijstje

Hoekstra is kritisch over de adviezen die hij krijgt van stallenbouwers en installateurs. Hij heeft altijd zijn eigen wensenlijstje klaar liggen. Talloze details in de stallen van Hoekstra zijn het gevolg van de bewuste keuzes van deze pluimveehouder. Zo koos hij er een aantal jaren geleden voor om drie te renoveren stallen uit te rusten en te voorzien van identieke apparatuur. ‘Het voordeel daarvan is dat je overal te maken hebt met dezelfde systemen. Je hoeft niet na denken over hoe je iets moet instellen of aanpassen. Je weet het omdat het in elke stal hetzelfde is. En het is gemakkelijker om de stallen te vergelijken. Waarom gaat het in de ene stal beter dan in de andere?’ Vorig jaar bouwde hij een nieuwe stal met vloerverwarming en Wesselman heaters en een voer- en watersysteem met een hoge aanvoercapaciteit en meer inlaatventielen dan normaal. ‘Hierdoor ben je veel flexibeler. Je kunt beter inspelen op allerlei omstandigheden die zich voordoen.’ De voerpannen hangen op een meter, omdat Hoekstra de gebruikelijke zeventig centimeter te krap vindt. ‘Er hangt wel het gebruikelijke aantal pannen in de stal omdat ik er een extra voerlijn in heb. Duurder, maar wel beter.’

Soms is het beste nog niet goed genoeg

Finetunen

Als de stal gebouwd is, dan begint het eigenlijke werk. Finetunen, afstemmen en anticiperen. ‘Je leert met de stal te werken. Dan kun je het beste goed naar de kuikens kijken’, zegt Hoekstra. ‘Kuikens liegen niet. Het komt vaak voor dat de apparatuur niet deugt, een voeler op de verkeerde plaats hangt of de computer fout is ingesteld. Het moet functioneren zoals jij denkt dat het moet functioneren. Dit kost veel tijd, tijd die vaak wordt onderschat. Maar als je goed blijft kijken naar de kuikens zijn alle problemen op te lossen.

Filosofie

Sjouke Hoekstra heeft een duidelijke filosofie. Hij kiest voor maximale technische resultaten. Over het waarom heeft hij een mooie redenering. ‘Je hebt twee manieren van tennissen’, zegt hij. ‘Met het oog op het scorebord of met het oog op de bal. Ik richt me op de bal. Ik concentreer me volledig op het behalen van zo goed mogelijke resultaten en let minder op de prijzen en kosten. Dit betekent niet dat ik de prijzen en kosten uit het oog verlies. Op de prijzen heb je als pluimveehouder veel minder invloed, en met de kosten blijft het altijd afwegen. Maar als je technisch goed draait, kun je alles betalen en als je technisch slecht draait is alles te duur. Als het technisch goed zit, komen de financiële resultaten vanzelf.’