Kringloopwijzer, wat moet u doen?

21 december 2015
-
3 minuten

De veehouderij staat niet stil en is continu op zoek naar verdere groei en schaalvergroting met een beter resultaat als doel. Juist nu heeft u behoefte aan ruimte, zowel financieel als fysiek, voor verdere bedrijfsontwikkeling.

U zit niet te wachten op extra administratieve belasting die u als belemmerend kunt ervaren in uw ondernemen. Aan de andere kant creëert u voor u zelf ruimte tot ontwikkeling doordat u aan kunt tonen dat u binnen uw totale bedrijfsvoering goede milieuprestaties levert. Het is voor u van belang om uw specifieke milieuprestaties aan te tonen aan (lokale) overheden, financiële instanties, etcetera, om uw ontwikkelingsruimte te verdienen.

Meetinstrument milieuprestaties

In 2013 is door Wageningen UR een meetinstrument ontwikkeld om milieuprestaties op bedrijfsniveau te berekenen en te presenteren: de KringloopWijzer. Inmiddels nemen vele organisaties in de toelevering en de afzet van de Nederlandse melkveehouderij hieraan deel. Met deze KringloopWijzer kunt u als melkveehouder verantwoording afleggen over uw milieu prestaties. U wilt aantonen dat u een positieve milieuprestatie heeft en u wilt hiervoor beloning, bijvoorbeeld door:

  • Minder kosten voor mestafzet;
  • Het verlagen van de (externe en interne) milieubelasting;
  • Een verruiming van de groeimogelijkheden.

Een belangrijke randvoorwaarde is natuurlijk dat de invoergegevens en de bereikte milieuresultaten een betrouwbaar en actueel beeld geven over uw bedrijfsspecifieke mineralenbeleid. Kortom, het streven is om de invoer- en uitvoer gegevens van de KringloopWijzer te borgen met de volgende voordelen:

  • Effectieve milieumaatregelen bieden u mogelijkheden voor verdere groei;
  • Uw besparing op kunstmestaankopen draagt bij aan een hogere rentabiliteit (saldoverbetering);
  • Inzicht in en verbetering van drogestofproductie en voerefficiëntie.

In 2016 is de KringloopWijzer voor bedrijven met een fosfaatoverschot verplicht. Daarnaast is in 2016 vanuit Zuivel NL elk melkveebedrijf verplicht om aan de KringloopWijzer deel te nemen. Een goed ingevulde KringloopWijzer biedt een enorme bron van gegevens, maar het invullen ervan is een administratieve handeling waarop u als veehouder, maar ook onze rundveespecialisten, niet zit te wachten. De complexiteit en het belang van de correcte interpretatie van de bedrijsgegevens zijn groot. Door het gebruik van computers en internet is het streven om de papieren rompslomp zoveel mogelijk te beperken. Veel van de gegevens kunnen, na toestemming van u als veehouder, automatisch worden ingelezen. Denk hierbij aan gegevens met betrekking tot grond, aantallen dieren, melkproductie of voeraankopen.

Verstrengeling van belangen

De regelgeving is complex en verandert op dit moment in een hoog tempo. Controles worden regelmatiger uitgevoerd en nemen toe in precisie. Kennis omtrent deze zaken is meer en meer van belang. Dat is de reden waarom De Heus de keuze heeft gemaakt om hier een specialistisch team voor te formeren dat u hierin met raad en daad en concrete adviezen en hulp bij het aanleveren en invullen van de vereiste gegevens kan bijstaan. Dit team, Agra-Matic Mineraal, zal zoals de naam al aangeeft onder de vlag van Agra-Matic, dochteronderneming van De Heus Voeders, de werkzaamheden gaan verrichten. Met betrekking tot alle eerdergenoemde onderwerpen is dit team het eerste aanspreekpunt voor zowel de rundveespecialist als voor u als melkveehouder.

Agra­-Matic Mineraal

Uw belangen als melkveehouder rondom de mestboekhouding zijn groot, er hangt voor u als ondernemer veel van af. Als u rondom dit onderwerp advies wilt, moet dit uiteraard goed zijn en verwacht u tips waarmee u verder kan. Op die manier maakt u optimaal profijt van de voordelen die u als veehouder kan halen uit de resultaten van bijvoorbeeld de KringloopWijzer. Ons nieuwe team bestaat uit mest- en ruwvoerspecialisten die zich volledig verdiept hebben in deze materie. Door hun achtergrond én de mogelijkheid om direct in contact te komen met uw rundveespecialist, zijn zij als geen ander in staat om voor u de beste vertaling te maken en u, het gehele jaar door, van het juiste advies te voorzien. Door deze keuze kunnen wij blijven garanderen dat uw rundveespecialist zich kan concentreren op het samen met u vorm geven aan de voeding en het management van uw dieren en het bereiken van het beoogde resultaat. U kunt vanaf januari 2016 de KringloopWijzer 2015 opstellen. Wilt u hulp bij het opstellen van de KringloopWijzer? Laat het ons dan weten! We helpen u graag bij het opstellen van de KringloopWijzer. Ook het bespreken van de resultaten KringloopWijzer behoort tot de mogelijkheden. Uw rundveespecialist brengt u graag in contact met Agra-Matic Mineraal.