Krijgt drinkwater voldoende aandacht?

Gerald Top

Specialist Legpluimvee

27 december 2022
-
3 minuten

Goed drinkwater is een belangrijk onderdeel van de voeding. Water wordt niet voor niets als één van de belangrijkste nutriënten gezien. Pluimvee drinkt vaak dubbel zoveel als dat ze vreten, terwijl de focus vaak meer op het voer ligt dan op het water. De waterkwaliteit is dus minstens zo belangrijk voor goede technische prestaties.

Biofilm in waterleiding voorkomen

Een biofilm is een laagje met bacteriën, gisten en schimmels dat omgeven is door zelfgeproduceerd slijm. Helaas groeien bacteriën erg goed in een biofilm. Als deze te dik wordt kunnen desinfectiemiddelen de bacteriën niet afdoden, omdat ze te moeilijk bereikbaar zijn. Ook ziekteverwekkende soorten zoals E.coli, Enterococcen en Salmonella’s kunnen groeien in de biofilm. Deze kunnen zich vervolgens installeren in de darmen en zich via de mest verder in de stal verspreiden.

Extra aandacht bij jonge dieren

Het water van jonge dieren verdient extra aandacht. Eendagskuikens hebben bijvoorbeeld nog nauwelijks darmflora opgebouwd en hebben daarom al snel last van slechte bacteriën uit de biofilm. Een bijkomend nadeel is dat jonge dieren in verhouding weinig drinken en er dus weinig doorstroming is. Daarnaast is de staltemperatuur bij jonge dieren hoog waardoor de biofilm sneller groeit, terwijl er ook relatief veel drinkwatertoevoegingen worden verstrekt op jonge leeftijd.

Checken, checken, checken

Één keer per jaar een IKB-watermonster nemen blijkt in de praktijk niet altijd genoeg te zijn. Het is daarom verstandig om frequent de filters te checken. Transparante filters kunnen daarbij helpen. Tap ook regelmatig water af in een witte emmer, zodat je goed kunt zien of er vervuiling aanwezig is. Geur en smaak kunnen door de pluimveehouder zelf maandelijks gecheckt worden. Pluimveehouders kunnen hun watersysteem ook eens kritisch nalopen.

Drinklijn spoelen

Om biofilm tegen te gaan is spoelen van de drinklijn erg belangrijk. Dat kan gewoon met water. Gelukkig is water wat dat betreft het goedkoopste schoonmaakmiddel. Tegenwoordig zien we steeds meer automatische spoelsystemen. Daarmee wordt niet alleen tijdens leegstand, maar ook tijdens de ronde gespoeld. Het is daarbij belangrijk om de drinklijnen beurtelings te spoelen, zodat er voldoende stroming is. Controleer daarbij goed of de centrale spoelcomputer voldoende spoeltijd heeft en het vuil ook daadwerkelijk de leiding uit spoelt. 

Nippelkeuze

Als pluimvee onvoldoende drinkt, dan zal het ook onvoldoende vreten. Daarom moet er voldoende water uit een nippel komen. Daarentegen ontstaat bij te veel watergift juist weer een nat hok. Sommige nippels geven veel water aan de onderkant en sommige juist aan de zijkant. Kies de juiste nippels bij jouw type pluimvee. Voorkom ook zoveel mogelijk dat er totaal verschillende type nippels in dezelfde drinklijn zitten. Dan zul je namelijk altijd concessies moeten doen qua waterdruk zodat de watergift nooit overal optimaal is.

imagevz0j.png

Neem contact op met een van onze specialisten
Over de auteur

Gerald Top

Specialist Legpluimvee

Wil je meer weten over de opstart van legkippen? Neem dan contact met me op.