Koppeling VoerExpert en Dairy Compass

28 december 2021
-
2 minuten

Voer is het belangrijkste onderdeel van de kostprijs van melk en daarom is het belangrijk zo efficiënt mogelijk te voeren en structureel de rantsoenefficiëntie (of voerefficiëntie) in beeld te krijgen. Door het monitoren van de rantsoenefficiëntie weet je hoe efficiënt je koeien omgaan met het aangeboden rantsoen (ruwvoer, krachtvoer en eventueel bijproducten), wat dit betekent voor de kostprijs en het saldo van de melk en waarop je moet bijsturen.

Wat is rantsoenefficiëntie?

De hoeveelheid meetmelk* gedeeld door de droge stofopname. Voorbeeld: een koe produceert 30 kg meetmelk en neemt in totaal op 20 kg droge stof op, bestaand uit ruwvoer en krachtvoer. Dan is de rantsoene!ciëntie: 30/20 = 1,5. In de praktijk kan dit variëren van 1,1 tot 1,6.

Rantsoenefficiëntie kr mmelk/kg ds

Welke factoren bepalen de rantsoenefficiëntie?

  • De kwaliteit van het eigen ruwvoer is van groot belang. Een hogere voederwaarde in het ruwvoer geeft meer energie en eiwit voor de koe. Daarnaast vreten koeien ook meer van een hoogwaardige kuil dan van mindere kwaliteit ruwvoer. Bij een goede kwaliteit ruwvoer produceer je ook nog eens makkelijker meer melk uit (eigen) ruwvoer.
  • Een hogere energieconcentratie in VEM/kg ds van het totale rantsoen, in combinatie met een uitgebalanceerde pensvertering geeft een hogere benutting van het voer en daarmee een betere rantsoenefficiëntie.
  • Het lactatiestadium van de veestapel heeft ook invloed. Verse koeien gaan efficiënter om met de aangeboden energie en hebben daardoor een betere rantsoenefficiëntie.
  • Een veestapel met veel vaarzen heeft energie nodig voor de jeugdgroei van deze vaarzen, waardoor deze energie niet beschikbaar komt voor de melkproductie. Het gevolg is een lagere rantsoeneffciëntie.
  • De gezondheid van de veestapel, met name uiergezondheid en klauwgezondheid, heeft veel invloed. Bij problemen op deze twee gebieden zal een deel van de opgenomen energie door de koe niet benut worden voor melkproductie. Dit heeft een lagere melkproductie tot gevolg, waardoor de rantsoeneffciëntie ook lager wordt.

Onze techniek helpt jouw rantsoenefficiëntie te optimaliseren

In het VoerExpert-programma van De Heus wordt de rantsoenefficiëntie berekend. Sinds kort zijn de gemaakte rantsoenen ook gekoppeld aan het begeleidingsprogramma Dairy Compass. Daarin zijn de aangekochte (kracht)voeders, maar ook een aantal van de eerdergenoemde factoren, zoals de ruwvoerkwaliteit, de VEM-concentratie van het totale rantsoen, het lactatiestadium en het percentage vaarzen in beeld gebracht. Op deze manier krijg je structureel zicht op de rantsoenefficiëntie van je melkkoeien en kun je zien aan welke knoppen je moet draaien om de rantsoeneffciëntie op jouw bedrijf te optimaliseren.

Van technisch naar financieel resultaat

Dairy Compass heeft als bijkomend voordeel dat elke maand de melkopbrengst, de voer kosten en het saldo per 100 kilogram melk, per koe en totaal per maand in beeld gebracht wordt, zodat je ook precies kunt zien wat er onder de streep overblijft. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.