Klimaatnormen op basis van praktijk

01 oktober 2010
-
2 minuten

In de varkenshouderij is klimaat een belangrijk maar lastig onderwerp. Er zijn veel zaken waar het klimaat van afhankelijk is en soms zijn er ongrijpbare problemen. De Heus vormde een Klimaatteam om hier iets aan te doen.

De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe, goed doordachte varkensstallen gebouwd. Desondanks functioneren deze goed ontworpen zeugen-, biggen- en vleesvarkensstallen vaak minder goed dan verwacht. Met name het klimaat is een struikelblok. Het ventileren op basis van goed ingestelde curves levert geen goed resultaat op, waardoor er gezondheidsproblemen ontstaan. Waar moet je het dan zoeken? De stal is nieuw, de apparatuur is modern en goed ingeregeld. Wie heeft de oplossing? Na het signaleren van deze problemen stelde De Heus in 2008 een Klimaatteam samen. Ons< team bestaat uit zes specialisten van De Heus en Agra-Matic, die veel affiniteit hebben met klimaat in varkensstallen.

Doel Klimaatteam

Het Klimaatteam heeft een bijzondere aanpak. Normaal zou je onderzoeken welke problemen er zijn en wat de oorzaken zijn. Het Klimaatteam draait het om. Wij kijken naar stallen die goed functioneren en willen graag weten waarom. Daarom is het belangrijkste doel van het Klimaatteam het in kaart brengen van klimaatsystemen die in de praktijk goed functioneren. Ook brengen we in beeld welke aanpassingen er gedaan zijn om klimaatsystemen goed te laten werken. We wisselen de kennis uit met de voerspecialisten van De Heus en Agramatic.

Bij jonge dieren moet de ventilatie goed zijn

Bevindingen

De inventarisatie van stallen met een goed klimaat leidde tot andere inzichten en normen. Belangrijke bevindingen van het Klimaatteam zijn:
» Windbreking: goede windbreking geeft een stabiel klimaat.
» Luchtinlaat: afwijkende luchtinlaat geeft een onstabiel klimaat.
» Onderdruk: verkeerde onderdruk kan grote afwijkingen veroorzaken.
» Plaatsing van de ventilatoren: niet-evenwijdige afzuiging geeft een verkeerd luchtpatroon.
Heeft u één van genoemde onderdelen van de klimaatregeling niet op orde, dan leidt dit tot groeivertraging, agressiviteit, uitval, hoger % DG en hogere medicijnkosten. In de praktijk blijkt dat de combinatie van luchtinlaat en windbreking in 90 procent van de gevallen niet in orde is. Heeft u vragen over het optimaliseren van uw klimaat voor een beter technisch resultaat? Hiervoor kunt u terecht bij uw voerspecialist van De Heus.