Klimaat cruciaal voor rendement in legpluimveestal

John van Helden

Klimaatspecialist

25 juli 2017
-
2 minuten

Voor een legpluimveehouder is het erg belangrijk om de uitval zo laag mogelijk te houden, omdat dit veel effect heeft op het economisch resultaat. Een optimaal stalklimaat is daarbij van groot belang, want bij een verkeerd stalklimaat wordt de kans op bijvoorbeeld uitval door E. coli of nat strooisel aanzienlijk groter.

Advies van onze onafhankelijke klimaatspecialisten kan grote problemen voorkomen. Zij adviseren ook bij nieuw- of verbouwplannen. Dit kan het rendement op uw bedrijf aanzienlijk verhogen.

Figuur 1: Gewenste luchtstroom

Klimaat afstellen

Veel legpluimveestallen zijn uitgerust met de modernste technieken, waardoor het mogelijk is om een goed klimaat te hebben. Het is dan wel van belang dat alles goed op elkaar is afgestemd en ingeregeld. Tijdens een bezoek van klimaatspecialisten wordt het stalklimaat in kaart gebracht en besproken. Hieronder wordt kort aangegeven hoe dat werkt.

1. Inventarisatie luchstromen

Als eerste stap wordt inzichtelijk gemaakt hoe de luchtstromen bewegen in de stal. Deze luchtstromen kunnen verdeeld worden in twee categorieën:

De binnenkomende lucht via de luchtinlaatventielen
Deze lucht moet niet door, maar ruim boven de dieren stromen om daarna op te warmen. De lucht moet niet botsen tegen obstakels. Een juiste opening en luchtsturing van de ventielen is hierbij belangrijk.

Tocht/leklucht via andere openingen
Doordat veel stallen op onderdruk geventileerd worden, komt er via andere openingen, zoals mest- en eierbanden, uitloopopeningen en deuren, ook lucht naar binnen. Dit kan trek over de dieren veroorzaken. Koude lucht is zwaarder dan warme lucht (grafiek 1) waardoor deze koude lucht altijd naar de vloer zakt. Hierdoor droogt het strooisel niet goed. De koude luchtstromen kunnen zelfs condensatie veroorzaken.

2. Instellingen klimaatcomputer

Als tweede stap worden de instellingenvan de klimaatcomputer bekeken. Hierbij wordt ook een ventilatiecalculatie gemaakt om de juiste ventilatie-instellingen te berekenen en te vergelijken met de ingestelde waardes in de klimaatcomputer. Te vaak staan instellingen onjuist of zelfs nog op de fabrieksinstelling, waardoor er niet juist geventileerd wordt.

Grafiek 1: Gewicht van lucht

Grafiek 2: Verhogen streeftemperatuur

Neem contact op met een legpluimveespecialist
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist

Heb je vragen over het klimaat in legpluimveestallen? Neem dan contact met me op.