Klaar voor de toekomst!

13 oktober 2016
-
3 minuten

De familie Janssen Coolen is al ruim 25 jaar actief in de vleeskuikenmoederdieren sector. Van 1986 tot 1996 was het een maatschap met vader. In 1996 heeft Antoon het bedrijf overgenomen van zijn ouders. Het bedrijf is in de loop der jaren uitgebouwd tot een modern vermeerderingsbedrijf (VB-bedrijf). Op het vermeerderingsbedrijf is sinds 2014 een medewerker in dienst en in de weekenden helpen de kinderen. Vanaf juni dit jaar is het bedrijf uitgebreid met een tweede locatie met opfok moederdieren.

Een nieuwe uitdaging

Door te automatiseren konden Antoon en Gerda hun vermeerderingsbedrijf laten groeien. Dit vergemakkelijkte het werk en gaf voldoende ruimte om meer dieren te houden en zo stapsgewijs te groeien. Maar met het verstrijken van de jaren waren Antoon en Gerda toe aan een nieuwe uitdaging die tegelijkertijd voor een stuk arbeidsverlichting en flexibiliteit in de toekomst zou zorgen. Die uitdaging vonden zij in de opfok van hun eigen dieren voor het vermeerderingsbedrijf. Hiervoor kochten zij in 2013 een voormalig vleeskuikenbedrijf aan in de gemeente Reusel, op slechts vijf minuten rijden van hun huis. Vanwege het stand-still beleid in de gemeente Reusel, dat in 2014 van kracht ging, waren Antoon en Gerda genoodzaakt om nog verder te gaan met het houden van vleeskuikens.

Strenge gemeenteregels

De gemeente Reusel-De Mierden heeft van oudsher een erg sterke veehouderijsector. Een belangrijke pijler onder de economie en een sector waar de gemeente trots op is. De gemeente wil trots blijven op de veehouderij en stelt daarom steeds strengere eisen, oftewel uitdagingen. Er was een uitgebreid team aan specialisten nodig om deze uitdagingen te tackelen. Specialisten van De Heus en Agra-Matic op het gebied van dierhouderij, ruimtelijke ordening, milieu, bouw, brand en klimaat hebben hiervoor samen gewerkt. Dit resulteerde in vier hypermoderne opfokstallen. Met name op de vakgebieden ruimtelijke ordening en milieu waren er veel uitdagingen te overwinnen vanwege de strenge gemeentelijke regels. Deze regels konden alleen overwonnen worden door gebruik te maken van vier inpandige chemische luchtwassers. Hiermee kon de benodigde milieuwinst om het project mogelijk te maken worden behaald. Luchtwassers worden nog steeds niet veel toegepast in de pluimveehouderij, ook niet in Noord-Brabant. De reden hiervoor is dat het nog steeds mogelijk is om te voldoen aan de provinciale regels met behulp van andere technieken. Helaas kon dat vanwege de strenge gemeentelijke regels niet op deze locatie.

De opfokperiode

De opfok is de basis voor een succesvolle productieperiode. Een opfokker dient het eendagskuiken tot een volwassen dier op te fokken, klaar voor een topproductie! In deze jeugdfase dienen een goede gewichts- en skeletontwikkeling, goede uniformiteit, opbouw van immuniteit tegen ziekten en weinig uitval onder de dieren plaats te vinden. De kunst van het opfokken is om de dieren gezond te houden en het ondereind in een koppel zo klein mogelijk te houden. Ook de stalinrichting van een opfokbedrijf dient hierop aan te sluiten om daarmee de overgang van opfok- naar vermeerderingsbedrijf succesvol te laten verlopen. Een goed begin is het halve werk, zo ook met de opvang van de kuikens. Het direct beschikbaar stellen van water en voer en een goede temperatuur zijn erg belangrijk. Het lossen van de kuikens gebeurt op het kuikenpapier waar voer op ligt en waarboven de drinknippels hangen; ze hebben zo onmiddellijk voer en water voorhanden.

Voor de inrichting van Antoons en Gerda’s nieuwe opfokbedrijf is gekozen voor een Roxell voederpan-systeem. In tegenstelling tot andere systemen, kunnen bij dit systeem alle kuikens vrij vlug na het lossen eruit eten. Voor opfokbedrijven met een grotere omvang is dit een vereiste om zo de uniformiteitseis te waarborgen. Daarnaast zijn voldoende voerpannen en de aanvoer van het voer naar de circuits van essentieel belang. Hierdoor zit het circuit continu vol, valt er in elke pan voldoende voer en kunnen alle dieren gelijktijdig eten. Na ongeveer vier weken springen de eerste dieren al op de oplierbare springtafels. Een vermeerderingsbedrijfstal wordt op deze manier nagebootst. Om alle dieren het springen aan te leren, is er een oplierbaar drinksysteem naar keuze (drinknippels of drinktorens) boven gehangen. Afhankelijk van de stalinrichting van het vermeerderingsbedrijf wordt één van de twee drinksystemen gebruikt.

De noodzakelijke bezoekers dragen bedrijfskleding en schoeisel van het bedrijf om een eventuele besmetting tot een minimum te beperken. Verder is er in een ontsmettingskast voorzien waarin materialen door middel van UV-stralen worden ontsmet.

Wij zijn er trots op dat wij samen met de ondernemer al deze uitdagingen hebben overwonnen en dat er nu een bedrijf staat waar iedereen trots op kan zijn.