Kijk Op Gras gaat weer van start

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

31 maart 2023
-
4 minuten

Deze week zijn de eerste deelnemers weer gestart met het nemen van vers gras monsters en het meten van de grasgroei in het land. Ook dit seizoen worden weer wekelijks vers gras monsters geanalyseerd op verschillende grondsoorten om de voederwaarde van het gras in beeld te brengen.

Via de website kun je voor jouw regio en grondsoort de actuele waardes van het verse gras inzien. Daar kun je in je bedrijfsvoering op sturen. Maar waar komen die getallen vandaan? Verspreid door het land doen 6 verschillende bedrijven mee aan het project Kijk Op Gras. Elke week staan zij paraat om de grasgroei te meten en vers gras monsters te verzamelen. We stellen ze kort aan je voor.

Landbouwbedrijf Van Laar 

Bart van Laar runt een biologisch melkveebedrijf en doet dit jaar voor het eerst mee aan Kijk Op Gras. Het bedrijf bestaat uit verschillende locaties. In Rhenen melken ze ongeveer 120 koeien. Het grasland ligt op zandgrond en bevat klaver. Bart vindt het interessant om dit seizoen de voederwaardes van het verse gras te gaan onderzoeken. De analyse van een kuil komt vaak niet overeen met het verse product wat de koeien eten. Via dit onderzoek hoopt hij hier meer inzicht in te krijgen.

Melkveebedrijf De Heemen 

In Stedum op de Groningse klei ligt het melkveebedrijf van Pieter Berend Slager en Margreet Wiersema. Sinds 2019 is de bedrijfsvoering biologisch. 95 Koeien worden met 2 robots gemolken in een vrijloopstal. Margreet runt (samen met personeel) ook een zorgtak op het bedrijf. De koeien worden geweid volgens het Nieuw Nederlands Weiden. Het is het tweede jaar dat ze meedoen aan Kijk Op Gras. Pieter vindt het interessant om meer informatie over het weidegras te krijgen en wil deze info gebruiken om meer melk uit het gras te halen. 

Engberts Melkvee 

Gezino Engberts doet ook voor het tweede jaar mee aan Kijk Op Gras. Ze hebben een intensief melkveebedrijf met drie melkrobots in Markelo. De hoogproduktieve koeien blijven op stal in een aparte opstartgroep. De rest van de koppel (ongeveer 70%) wordt op een mooie Twentse es geweid volgens het Nieuw Nederlands Weiden. Op stal worden twee aparte rantsoenen verstrekt, beiden met zomerstalvoedering. In de droge periodes van afgelopen jaren was het lastig om te blijven weiden. Inmiddels is een regenhaspel aangeschaft. Zo kan de grasgroei komend jaar op gang gehouden worden. Het bedrijf neemt ook deel aan Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in de praktijk onderzocht wordt hoe methaan en ammoniak emissie gereduceerd kan worden. De informatie uit het vers gras onderzoek kan daarin gebruikt worden om het rantsoen verder te optimaliseren.

Hessel Reitsma 

Hessel heeft al vaker meegedaan aan Kijk Op Gras. Familie Reitsma runt een melkveebedrijf met 55 koeien in het Friese Wijtgaard. Het grasland bevindt zich voornamelijk op zeeklei en ze zijn gedreven om zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te halen, met name uit gras. De gegevens uit de vers gras analyses geven inzicht die Hessel gebruikt om beter te sturen op de beweiding. Maar ook om gerichter te sturen op het inkuilen. Zo hoeven ze achteraf minder bij te sturen en weten ze hun gras nog beter te benutten. 

Pieter de Korte 

Ook Pieter doet alweer voor het vierde seizoen mee aan Kijk Op Gras en gaat opnieuw iedere week het veld in met de grashoogtemeter, de thermometer, de schaar en de liniaal om ons van informatie te voorzien. Op het bedrijf van Maatschap de Korte in Aagtekerke worden 140 koeien gemolken. De dieren worden op de Zeeuwse zeeklei omgeweid en op stal bijgevoerd met vers gras.

Louise Blom-Schulp 

Het is alweer het dertiende seizoen Kijk Op Gras voor Louise Blom uit het Utrechtse Kockengen. Dus Louise kent de fijne kneepjes van het vak. Iedere maandagmorgen pakt ze haar spullen om een ronde over het bedrijf te maken. De verse grassprieten van het weideperceel liggen dezelfde middag nog op het postkantoor om verstuurd te worden naar Eurofins. Samen met haar man Ernst en zoon Sander melken ze 75 koeien. Die worden omgeweid en vrijwel het gehele seizoen op stal ook bijgevoerd met vers gras. 

 

Wil je de voederwaarde vers gras voor 2023 zien?

Theo van der Weiden geeft hier wekelijks inzicht over de graskwaliteit.

Over de auteur

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

Bel mij op 06 15051206