Kijk op Gras-analyse eerste weken 2020

26 mei 2020
-
3 minuten

De start van 2020 heeft alles in zich wat hoort bij een boeiende en uitdagende start van een weideseizoen. In de afgelopen winter is de voorraad bodemvocht weer helemaal aangevuld. De regenperiode hield zover aan dat het bemesten met drijfmest en kunstmest lang niet overal op het gewenste tijdstip is gerealiseerd. Vervolgens is vanaf maart nauwelijks neerslag gevallen. Ondanks dat is de grasgroei toch normaal op gang gekomen en zijn de koeien vroeg naar buiten gegaan. In de droge periode van afgelopen tijd was de voederwaarde van het verse gras uitstekend. Daar kon prima op gemolken worden!

Droogte eist zijn tol; voorraden raken op

Inmiddels begint de droogte zijn tol te eisen en raakt de voorraad (vers) gras op. Het is opvallend hoe kort de koeien de percelen afgrazen. Wat er staat, is erg smakelijk. Er blijven vrijwel geen weideresten achter. De aanwezige meststoffen in de bodem worden echter niet of nauwelijks opgenomen door het gras. Afgelopen week zagen we een opvallende daling in ureum op weidende bedrijven. Deels omdat het eiwit bestendiger begint te worden, maar vooral door de daling in eiwit. Doordat het gras de stikstof niet opneemt, wordt nauwelijks eiwit gevormd. Figuur 1 laat deze extreme daling in eiwit zien. De hoeveelheid suiker is met gemiddeld 200 gram per kg drogestof normaal voor de tijd van het jaar (figuur 2).


Figuur 1. Ruw Eiwit gehaltes in vers gras.

Figuur 2. Suiker gehaltes in vers gras.

Extra aandacht voor bijvoeding op stal

Iedereen staat te springen om neerslag. Op het moment dat de neerslag gaat vallen, breekt vaak een moeilijke periode aan in het weideseizoen. Geur en smaak van het gras worden minder en het is even wachten tot de groei er weer in zit. Om de melkproductie op peil te houden is het advies om extra aandacht te hebben voor de (eiwit) bijvoeding op stal.

Actuele gegevens over vers gras vind je op Kijk Op Gras