Kijk Op Gras 2022: Wie zit er achter de getallen?

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

29 maart 2022
-
8 minuten

Ook komend seizoen worden weer wekelijks vers gras monsters geanalyseerd op verschillende grondsoorten om de voederwaarde van het gras in beeld te brengen. Via de website kun je voor jouw regio en grondsoort de actuele waardes van het verse gras inzien. Daar kun je in je bedrijfsvoering op sturen. Maar waar komen die getallen vandaan? Verspreid door het land doen 6 verschillende bedrijven mee aan het project Kijk Op Gras. Elke week staan zij paraat om de grasgroei te meten en vers gras monsters te verzamelen. We stellen ze kort aan je voor.

Melkveebedrijf De Heemen

In Stedum op de Groningse klei ligt het melkveebedrijf van Pieter Berend Slager en Magreet Wiersema. Sinds 2019 is de bedrijfsvoering biologisch. 95 Koeien worden met 2 robots gemolken in een vrijloopstal. Margreet runt (samen met personeel) ook een zorgtak op het bedrijf. De koeien worden geweid volgens het Nieuw Nederlands Weiden. Het is het eerste jaar dat ze meedoen aan Kijk Op Gras. Pieter vindt het interessant om meer informatie over het weidegras te krijgen en wil deze info gebruiken om meer melk uit het gras te halen. 

Engberts Melkvee

Ook Engberts Melkvee doet voor het eerst mee aan Kijk Op Gras. Ze hebben een intensief melkveebedrijf met drie melkrobots in Markelo. De hoogproduktieve koeien blijven op stal in een aparte opstartgroep. De rest van de koppel (ongeveer 70%) wordt op een mooie Twentse es geweid volgens het Nieuw Nederlands Weiden. Op stal worden twee aparte rantsoenen verstrekt, beiden met zomerstalvoedering. In de droge periodes van afgelopen jaren was het lastig om te blijven weiden. Inmiddels is een regenhaspel aangeschaft. Zo kan de grasgroei komend jaar op gang gehouden worden. Het bedrijf neemt ook deel aan Netwerk Praktijkbedrijven, waarbij in de praktijk onderzocht wordt hoe methaan en ammoniak emissie gereduceerd kan worden. De informatie uit het vers gras onderzoek kan daarin gebruikt worden om het rantsoen verder te optimaliseren. 

Hessel Reitsma

Hessel heeft al vaker meegedaan aan Kijk Op Gras. Familie Reitsma runt een melkveebedrijf met 55 koeien in het Friese Wijtgaard. Het grasland bevindt zich voornamelijk op zeeklei en ze zijn gedreven om zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te halen, met name uit gras. De gegevens uit de vers gras analyses geven inzicht die Hessel gebruikt om beter te sturen op de beweiding. Maar ook om gerichter te sturen op het inkuilen. Zo hoeven ze achteraf minder bij te sturen en weten ze hun gras nog beter te benutten. 

Thomas Hanenberg

Familie Hanenberg heeft een biologisch melkveebedrijf van 85 koeien op de rivierklei in het land van Maas en Waal. Thomas heeft ook al vaker meegedaan aan Kijk Op Gras en is er enthousiast over. Door grasgroei te meten en vers gras te analyseren kun je op de realiteit sturen in plaats van op je gevoel. Dit komt namelijk niet altijd overeen. De informatie helpt hen om korter op de bal te zitten, maar ook om het gevoel bij het gras te verbeteren. 

Pieter de Korte

Ook Pieter doet alweer voor het derde seizoen mee aan Kijk Op Gras en gaat opnieuw iedere week het veld in met de grashoogtemeter, de thermometer, de schaar en de liniaal om van informatie te voorzien. Op het bedrijf van Maatschap de Korte in Aagtekerke worden 140 koeien gemolken. De dieren worden op de Zeeuwse zeeklei omgeweid en op stal bijgevoerd met vers gras. 

Louise Blom-Schulp

Het is alweer het twaalfde seizoen Kijk Op Gras voor Louise Blom uit het Utrechtse Kockengen. Dus Louise kent de fijne kneepjes van het vak. Iedere maandagmorgen pakt ze haar spullen om een ronde over het bedrijf te maken. De verse grassprieten van het weideperceel liggen dezelfde middag nog op het postkantoor om verstuurd te worden naar Eurofins. Samen met haar man Ernst melken ze 75 koeien. Die worden omgeweid en vrijwel het gehele seizoen op stal ook bijgevoerd met vers gras. 

Kijk op Kijk op Gras
Over de auteur

Theo van der Weiden

Specialist rundvee & coördinator Kijk op Gras

Bel mij op 06 15051206