Kies een oplossing voor uw bedrijf

01 februari 2012
-
3 minuten

Begin jaren negentig werd de ammoniakemissie al flink verlaagd. De overheid zet echter in op een verdere daling. Omdat de rundveehouderij als belangrijke bron van ammoniak wordt gezien, moet hier winst worden geboekt. Iets om terdege rekening mee te houden.

Al sinds 2008 geldt per dierplaats een maximale ammoniakemissie van 9,5 kg per jaar. De traditionele roostervloer in combinatie met opstallen voldoet hier met 11,0 kg per dierplaats niet aan. Bedrijven die bij Natura 2000-gebieden liggen kunnen vanuit de Natuurbeschermingswet te maken krijgen met beperkingen van de ammoniakuitstoot. Concreet betekent dit dat bedrijven die boven de norm zitten hun emissie moeten verlagen om ruimte te houden voor bedrijfsontwikkeling.

De toegestane ammoniakuitstoot verschilt per bedrijf en per situatie

Stal

Bij de melkveehouderij komt ongeveer de helft van de ammoniak vrij uit stallen. De stalvloer en de mestkelder zijn de belangrijke ammoniakbronnen: 60 procent vanaf de vloer en 40 procent uit de kelder. De basis voor ammoniakreductie is het snel scheiden en afvoeren van de dikke fractie en de urine. Afgesloten opslaan voorkomt het vervliegen van ammoniak. Leveranciers passen het scheiden, snel afvoeren en afgesloten opslaan vaak toe. Ze leveren systemen als bolle vloeren, vloeren op afschot en vloeren met giergoten, al dan niet gecombineerd met kleppen, afdichtingsprofielen en externe mestopslag. Dierwelzijn en ammoniakreductie kunnen strijdig zijn. Een ruim bemeten mestgang geeft veel ruimte voor het dier, maar ook veel emitterend oppervlak, dus veel ammoniakemissie.

Advies

Bij nieuwbouw of uitbreiding is het belangrijk om te weten hoe de uitgangssituatie is. Het gaat om zaken als vergunningen uit het verleden, de afstand tot Natura 2000-gebieden en de regelgeving die voor die locatie van toepassing is. Voor elk bedrijf is dit uniek. Als u zich tijdig verdiept in het groeiend aantal huisvestingssystemen krijgt u inzicht in mogelijkheden en kansen die er zijn om aan de eisen te voldoen. De adviseurs van Agra-Matic helpen u om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden.