Keuzes voor een gezond bedrijf

01 februari 2010
-
3 minuten

Benny en Carla van der Heijden verhuisden van Erp naar Boekel. Toen ze hun nieuwe bedrijf in gebruik namen, maakten ze een paar opvallende en gezonde keuzes.

SPF

De zeugenstal voor in totaal 350 zeugen is nog maar enkele jaren oud. Een nieuwe vleesvarkensstal voor 1.980 dieren wordt binnenkort in gebruik genomen. Benny kocht jonge zeugen met een hoge gezondheidsstatus, zogenoemd SPF (Specific Pathogen Free). Dit betekent dat de aangekochte dieren vrij waren van een aantal ziektekiemen, met name van ziektekiemen die luchtweginfecties veroorzaken. Dat is een risicovolle keuze in een omgeving waarin de varkenshouderij stevig vertegenwoordigd is. De zeugen zouden gemakkelijk besmet kunnen raken. Dat bleek ook. Al vrij snel kwamen de zeugen van Van der Heijden in aanraking met PRRS. Dit zorgde voor de nodige problemen in de eerste maanden na de opstart van het bedrijf. Toch zou Benny nu nog steeds dezelfde keuze maken. Benny: ‘PRRS zorgde destijds voor een vervelende opstart met allerlei problemen. Toch merk ik dat de hoge gezondheidsstatus positieve effecten heeft op mijn werk als varkenshouder. Met gezondere dieren is het plezieriger werken.

Wij stellen als eis dat bezoekers en veewagens 48 uur geen contact met varkens hebben gehad.

De luchtwegen van de varkens blijven schoon, waardoor ik veel minder vaak medicamenten toe hoefde te dienen dan in Erp. De gespeende biggen zijn zelfs nog nooit gemedicineerd vanwege luchtweginfecties.’ De meerwaarde van de hoge gezondheid van de biggen moet straks in de nieuwe vleesvarkensstal leiden tot een extra hoog rendement. Benny: ‘De kostprijs van een vleesvarken is veel hoger dan die van een big. De procentuele kostprijsverbetering door een betere gezondheid betekent een veel hogere financiële opbrengst.’

Vijfwekensysteem

Behalve voor SPF kozen Benny en Carla voor een vijfwekensysteem. Dit betekent dat er ongeveer zeventig zeugen nagenoeg tegelijk werpen. Dat heeft grote consequenties voor de werkzaamheden. Behalve dat het werk rond zeventig werpende zeugen moet worden gedaan, betekent dit ook dat zeventig zeugen tegelijkertijd verzet moeten worden, dat zeventig kraamstallen tegelijkertijd schoongemaakt moeten worden en ga zo maar door. Dit zijn enorme arbeidspieken. Carla: ‘Deze arbeidspieken zijn goed op te vangen omdat je vooraf weet wanneer deze pieken er zijn. Hierdoor kunnen we heel efficiënt en effectief mijn arbeid inzetten op het bedrijf.’ Het voordeel van dit systeem heeft weer te maken met de gezondheid van de varkens. Benny: ’In de kraamstal ligt iedere keer maar één leeftijdsgroep biggen waardoor besmetting van de ene naar de andere leeftijdsgroep in die stal niet mogelijk is.’ Dit geldt in iets mindere mate voor de gespeende biggen (er liggen namelijk twee leeftijdsgroepen tegelijkertijd in de biggenafdelingen). Een ander groot voordeel is efficiënt transport. Carla: ‘De af te leveren koppels biggen zijn veel groter waardoor er minder vaak vrachtwagens op het erf komen.’

Beide keuzes, SPF en het vijfwekensysteem, komen goed uit de verf als de varkenshouder voldoende gedisciplineerd is. ‘Voordat je deze keuzes maakt moet je je goed realiseren wat de consequenties zijn’, zegt Benny, ‘maar ik zou dezelfde keuzes maken als ik nu opnieuw voor die beslissingen zou staan.’