Kansen voor de toekomst

23 december 2013
-
3 minuten

Innovatie, klantcontact en netwerken. Woorden die centraal stonden bij het afscheidssymposium van Bert Maij, afgelopen oktober. Door middel van boeiende lezingen werd duidelijk wat De Heus wil in de toekomst: een perfect product en een maximale samenwerking met de ondernemers!

John Achterstraat, sectorhoofd Legpluimvee, beet het spits af met een presentatie over de visie van De Heus op de moderne leghennenhouderij. Het is verrassend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen succesvol ondernemen van pluimveehouders in de toekomst en De Heus. Voor een groot deel wordt dat veroorzaakt door de marktomstandigheden waar we allemaal mee te maken hebben. Grote schommelingen in opbrengsten en kosten, grote marktrisico’s, schaalvergroting en gemiddeld kleine marges kenmerken de markt van de achterliggende jaren. Positief is dat we een sector hebben waarop we trots kunnen zijn. Ruim twee derde van ons product wordt afgezet in het buitenland. De efficiënte productie en de hoge kwaliteit van ons product garanderen dit succes. Het zijn juist deze punten die we de komende jaren moeten blijven behouden en versterken. De gespecialiseerde productielocaties van leghennenvoer van De Heus in Nederland, de eigen R&D-afdeling en het nieuw gebouwde laboratorium in Veghel garanderen een hoge kwaliteit van het eindproduct. Daarnaast investeert De Heus continu in de kennis van de specialisten. De volledig nieuw ingerichte productielocatie in Maasbracht en de aandacht voor de moderne productietechnieken in alle productielocaties zijn voorbeelden van de focus die De Heus legt op de continuïteit en onstantheid van het product. Deze aanpak is ook succesvol voor onze pluimveebedrijven. Moderne pluimveebedrijven zijn gespecialiseerd in hun tak van sport. Ons eindproduct moet gegarandeerd veilig en betrouwbaar zijn. Dat kunnen we realiseren doordat we met een hoogopgeleide agrarische sector werken, met mensen die gevoel hebben voor hun vak. Pluimveehouders leveren een topprestatie en het is belangrijk dat daarbij alle belangrijke schakels in de sector worden betrokken.

Het analyseren van de cijfers op het bedrijf, het nemen van strategische beslissingen en het maken van de juiste keuzes zijn daarbij van doorslaggevend belang. Wat past het beste bij mijn bedrijf? Welke investeringen ga ik aan? Welke keuzes maak ik bij de inkoop van hennen, voer, materiaal enzovoort? Ons team van specialisten wil u bij het maken van deze keuzes graag van dienst zijn.

Opstartfase

Daarna gaf Henry van ’t Hof (productmanager legpluimvee De Heus) een boeiende presentatie over de voeding van leghennen, met name in de opstartfase. Nieuwe inzichten in het calciummetabolisme van jonge, zich ontwikkelende hennen is één van de actuele ontwikkelingen. Calcium heeft waarschijnlijk meer invloed dan we tot nu toe hebben gedacht. Kernwoord hierbij is finetuning, oftewel het leveren van maatwerk. Het moderne voeren in het FIT-concept van De Heus sluit hierbij naadloos aan. Per koppel kunt u, in overleg met de specialist, bepalen wat de situatie is. Vervolgens stelt u vast wat de behoefte van de leghennen is aan de hand van de voeropname, de gewenste doelen en de overige factoren. Als u het calciumniveau te snel opvoert, zijn de gevolgen sterk negatief voor de voeropname en (vet)vertering. Verhoogt u het calciumniveau te langzaam, dan heeft dit uiteraard een negatief effect op de kwaliteit van het eindproduct en de duurzaamheid van de hen.

Deze nieuwe inzichten zijn mede de basis van het nieuwe voerprogramma van De Heus. Hierin zijn ook de laatste onderzoeksresultaten over de aminozuurbehoefte van hennen opgenomen. Deze behoefte is afhankelijk van leeftijd, productiedoelstelling en managementomstandigheden. Uit het onderzoek van De Heus is zeer interessante kennis verkregen over een aantal nog ontbrekende puzzelstukjes. De productiecapaciteit van de moderne leghen is ongekend groot en het is van cruciaal belang dat we de hennen exact op de behoefte voeren.

Goede voeding stimuleert productie van moderne leghennen

Henry van 't Hof

 

Uiteraard heeft dit ook een grote financiële reden: ‘De economische wetten van de huidige legsector zijn bikkelhard’, aldus Henry van ’t Hof. Henry benadrukte dat de kwaliteit van het legvoer prioriteit nummer één heeft. Hij borduurt daarbij graag voort op het succesvolle werk dat Bert Maij heeft opgebouwd en nagelaten.

Transitie

Gastspreker Rob Vriens van dierenartsenpraktijk IJsselsteyn stond stil bij het onderwerp: ‘Transitie bij jonge leghennen; is gezondheid te coachen?’ De opstartperiode van leghennen is per definitie een periode van stress door de overgang van huisvesting, voer, pluimveebedrijf, microklimaat, enzovoort en door de snelle seksuele ontwikkeling van de leghen. Het is de kunst om in eerste instantie stress te voorkomen en niet zozeer de ziektes. Rob Vriens stelde een aantal prikkelende vragen aan het gehoor: wat is uniformiteit en wat zegt het ons? Wat zegt het gewicht van de hennen ons? Hebben we onze stallen helemaal klaar als we de hennen ontvangen? Het is goed als pluimveehouders samen met dierenartsen en specialisten van het mengvoerbedrijf bespreken wat er moet gebeuren voordat de koppel hennen komt en als de koppel op het bedrijf aanwezig is. Hierbij hoort het bezoeken van het opfokbedrijf, het kritisch doornemen van de entingen, het bespreken van het lichtschema (afhankelijk van de doelstelling van de pluimveehouder), het reinigen en opwarmen van de stal, enzovoort. En als de dieren eenmaal in de stal zitten: neem tijd om te kijken, luisteren en ruiken bij de hennen.

Transitie bij jonge leghennen; is gezondheid te coachen? Yes, we can!

Rob Vriens