Kansen door diversiteit in het zuivelschap

15 april 2019
-
2 minuten

Boerderijmelk was decennialang een wit bulkproduct. De afgelopen jaren is de diversiteit in het zuivelschap in rap tempo toegenomen. Het aantal melkproducten, -merken en -reclame-uitingen is hard gegroeid. Dit biedt kansen om jouw product te onderscheiden en jouw meerwaarde te verzilveren. Een aantal van deze zuivelconcepten vraagt om een aangepaste voerstrategie. In dit artikel lichten we de drie belangrijkste ‘nieuwe’ zuivellijnen toe.

Vlog

Een bekend voorbeeld van een zuivelconcept met een eigen voerstrategie is de productie van VLOG-zuivel voor met name de Duitse consument. In dit concept worden melkvee, droge koeien en pinken vanaf drie maanden voor het afkalven GMOvrij gevoerd. Daardoor zijn gangbare mais- en sojaproducten uitgesloten voor de productie van dit mengvoer. Met name in eiwitrijke voeders zorgt dit voor een stijging van de grondstofkostprijs. Zo is de non-GMO-toeslag voor sojaschroot ongeveer 10 euro per 100 kilogram. In VLOG-voeders kiezen we er bij De Heus daarom voor om zoveel mogelijk alternatieve eiwitbronnen, zoals raapschroot, graangluten en lupinen te gebruiken. Op die manier behalen we de eisen voor de voederwaarde en houden we de kostprijs onder controle.

EU – A-ware melkstroom voor Albert Heijn

Voor de melk die Albert Heijn in het huismerk gebruikt, is samen met A-ware een nieuwe melkstroom opgezet, waarvoor extra wordt betaald. A-ware en Albert Heijn vragen aan de boer om VLOG-voer te gebruiken met herkomst van de primaire grondstoffen uit Europa, zoals granen. Het gaat dan om de EU-28 plus Oekraïne. Voor bijproducten, zoals schilfers, graangluten, schroten en dergelijke geldt dat deze GMOvrij moeten zijn en bewerkt in Europa. Bovendien mogen er geen palm of sojaproducten van buiten Europa worden verwerkt. EU-waardig krachtvoer is door deze aanvullende eisen in veel gevallen anders van samenstelling en kostprijs in vergelijking tot ‘standaard’ VLOG-voer, door een beperkter grondstoffenpalet.

Samen zorgen we voor een goede voederwaarde en houden we de kostprijs onder controle

TopZuivel-lijn

Binnen de TopZuivel-lijn van Royal Friesland Campina worden geen directe eisen gesteld aan de samenstelling of herkomst van het mengvoer dat gebruikt wordt. Om goed te scoren op duurzaamheidsparameters, zoals het aandeel eiwit van eigen land, broeikasgas- en ammoniakemissie is het zinvol het eiwitniveau van jouw rantsoen te optimaliseren. Daarnaast hebben het aandeel eigen geteeld eiwit en jouw voerefficiëntie invloed op jouw duurzaamheidsprestaties in deze zuivellijn. Je rundveespecialist helpt je graag bij het bepalen van de juiste voerstrategie bij elk van deze concepten, zodat je in staat bent de waarde in jouw bedrijf te verzilveren.