Kalveropfok tijdens de herfst- en wintermaanden

01 oktober 2015
-
3 minuten

Voor je gevoel heb je nog maar net de langste dag gehad of de ‘r’ is alweer in de maand… In deze komende herfst- en wintermaanden is het extra goed opletten rondom de kalveropfok. Kalveren zijn in deze periode vaak gevoeliger voor het opdoen van aandoeningen, zowel aan het maagdarmstelsel als ook aandoeningen rondom longen, snotterij, hoest en griep.

De grootste boosdoeners in deze periode zijn vocht en tocht. In een vochtige omgeving ontwikkelen virussen en bacteriën zich vaak voortvarend. De kalveren worden hierdoor snel besmet en steken elkaar makkelij k aan. Naast vocht kennen we een tweede boosdoener, namelijk tocht. Tocht is een luchtstroom die binnenkomt in de stal en een lagere temperatuur heeft dan de actuele staltemperatuur. Doordat de lucht kouder is zakt deze snel en komt zodoende vaak op de kalveren terecht. Een kalf wat snel groeit en derhalve warmte produceert, vat zodoende makkelijk kou en wordt grieperig.

Goede biest van levensbelang

Om te zorgen dat kalveren minder problemen ondervinden in deze periode is allereerst een goede biestvoorzienig van levensbelang. Goede biest bevat volop antistoffen en beschermt het kalf in de eerste periode. Goede biest wordt gevormd door een koe met een goede droogstand. Hiervoor werken we bij De Heus met het TopLac DroogstandsPlan waarbij een koe in de voorbereidingsfase wordt klaargestoomd om vijf á zes liter kwaliteitsvolle biest te produceren bij het afkalven. Met deze biest zorgen we voor de eerste vereiste afweer. Naast de biest kunnen we de weerstand verhogen door entingen. Met name entingen van droge koeien tegen onder andere Rota- en Coronavirussen geven een goede werking tegen deze ziekteverwekkers bij het kalf. Ook hier komen dan de antistoffen binnen via de biest van de gekalfde geënte koe.

Het immuunsysteem van het kalf kan nog beter worden ondersteund. De Heus gebruikt daarvoor het product OmniGen. OmniGen zorgt voor een betere en snellere werking van het natuurlijke afweersysteem. Om de kalveren de komende frissere maanden te ondersteunen, heeft De Heus sinds afgelopen voorjaar een nieuwe kunstmelk aan het assortiment toegevoegd. Dit is de Fokkamel OmniPlus, een kunstmelk waaraan OmniGen is toegevoegd. Bij de juiste dosering en oplossing krijgt het kalf al op jonge leeftijd een extra ondersteuning om zonder tegenslagen de eerste periode door te komen. Ook de Kalibervoeders, Kaliber Start, Kaliber Opfok en Kaliber Junior zijn sinds afgelopen voorjaar verrijkt met OmniGen. Het De Heus Kaliber Jongvee Plan is hiermee weer een stap verder vooruit gebracht.

Als deze basiszaken niet op orde zijn, dan worden er verkeerde randvoorwaarden geschept waardoor ziekteverwekkers meer kans krijgen

Basis voor gezonde dieren

Naast de werking van biest en de toevoeging van OmniGen zijn enkele basiszaken van groot belang. Als deze basiszaken niet op orde zijn, dan worden er verkeerde randvoorwaarden geschept waardoor ziekteverwekkers meer kans krijgen. De eerste basiszaak is hygiëne. Schoon en netjes werken is in het nadeel voor alle ziekteverwekkers. Denk aan het drinkgerei, aan de hokken, maar ververs ook dagelijks het voer. Naast schoonhouden is drooghouden evenzeer belangrijk. In een droge omgeving groeien immers minder ziekteverwekkers.

De tweede is ventilatie. Onder ventilatie verstaan we het afvoeren van oude gebruikte lucht, waarbij deze vervangen wordt door verse lucht. Verse lucht bevat veel zuurstof en is schoon. Kijk zelf eens naar de ventilatie in uw kalverstal. Vraag u daarbij af of er een principe is van aan- en afvoer van lucht. Anders gezegd: waar komt de frisse lucht binnen en waar wordt oude lucht afgevoerd? Maar ook: hoe komt de lucht binnen? Waar lopen we risico op tocht? Is er een microklimaat aanwezig? Bekijk deze zaken eens met uw rundveespecialist.

De derde is voervoorziening: Voeren we de dieren op de juiste manier? Hebben we de verhouding van de kunstmelk op orde? Is er voldoende fris water, krachtvoer en hooi voor het kalf beschikbaar? Veel problemen met onder andere diarree komen tot stand bij de bereiding en voeding van de melk. Kijk goed naar het schema wat u voert en wees nauwkeurig met de temperatuur en de hoeveelheden. In de wintermaanden en bij temperaturen onder de 10 graden kunt u de concentratie wat aanpassen van 125 naar 145 gram per liter bij oplossing in water. Bij de drinkautomaat verhogen van 140-145 naar 160 gram per liter.

Probeer bij alles wat u doet in de opfok preventief te werken en vooral veel te observeren en te verklaren wat er gebeurt. Dit helpt voorkomen van ziekten en voerfouten en dus voorkomen van terugval in groei.