Is 30 kg kort voor droogzetten een probleem?

19 februari 2018
-
3 minuten

Om een antwoord te krijgen op deze vraag gaan we naar het melkveebedrijf van Geert en Jennie van Zoelen in Ommeren. In Februari 2015 zijn de koeien naar een nieuwe ligboxenstal gegaan en worden de koeien gemolken met drie melkrobots. De veestapel heeft een hoge genetische potentie. Dat blijkt uit de gemiddelde melkproductie per koe, die de afgelopen drie jaar gestegen is van 9.200 kg naar 11.800 kg. Op dit moment wordt een daggemiddelde van 39 kg à 40 kg melk gerealiseerd.

De veestapel heeft een hoge genetische potentie. Dat blijkt uit de gemiddelde melkproductie per koe, die de afgelopen drie jaar gestegen is van 9.200 kg naar 11.800 kg. Op dit moment wordt een daggemiddelde van 39 kg à 40 kg melk gerealiseerd.

Uiergezondheid rond droogzetten en afkalven?

Deze hoge melkproductie is mooi, maar als de koeien zoveel melk geven, dan zijn er verschillende koeien en zeker ook vaarzen die nog 25 à 30 kg melk produceren als ze bijna drooggezet worden. Terechte vraag is dan: Hoe gaat dit met de uiergezondheid rond droogzetten en afkalven? We gaan zien dat droogzetten en uiergezondheid op dit bedrijf geen probleem is. Geert zegt hier het volgende over: “Belangrijk is om een vaste werkwijze te hebben; droogzetten en uiergezondheid kent een aantal belangrijke punten".

  • De drachtige vaarzen komen twee maanden voor afkalven bij de droge koeien in de stal met zandboxen. Daardoor hebben ze veel ligcomfort en een hygiënische leefomgeving en maximale toegang tot het voerhek
  • De melkkoeien gaan 6 weken droog en de vaarzen minimaal 7 weken. Korter droogzetten kost melk in de volgende lactatie. De melkproductie bij droogzetten moet gedaald zijn onder de 10-12 kg. Veel dieren geven echter nog 25-30 kg melk kort voor het droogzetten. De droogzetperiode begint daarom al 1 maand voor de daadwerkelijke droogstand
  • De dieren worden 1 maand voor het droogzetten beperkt in krachtvoer op de robot. Het aantal melkingen wordt dan ook beperkt tot 2 keer per dag. Deze twee melkingen per dag is ook het minimum dat nodig is voor een goede uiergezondheid
  • De laatste 3 dagen voor droogzetten komen de dieren, die nog meer dan 12 kg melk geven, apart in de far-off groep van droge koeien en worden nog 1 keer per dag gemolken. De melkproductie daalt hierdoor in alle gevallen onder de 12 kg melk
  • De keuze om de dieren met antibiotica droog te zetten wordt gedaan op basis van het laatste celgetal, maar ook wordt vooral gekeken naar de geleidbaarheid per kwartier. Als de geleidbaarheid van een bepaald kwartier te hoog wordt beoordeeld, dan gaat er een droogzetter in dat kwartier. Praktisch gezien wordt ongeveer 1 op de 10 kwartieren met een droogzetter drooggezet. Vervolgens krijgen alle dieren een teatsealer, worden de spenen gedipt en de klauwen nagekeken. Dit wordt allemaal gedaan in de bekap box, omdat dit makkelijk en veilig werken is
  • De droge koeien krijgen een berekend droogstandsrantsoen met voldoende vitaminen en mineralen. Na droogzetten minimaal 1 week in de far-off groep en afhankelijk van de conditiescore gaan ze naar de close-up groep

“Op bedrijven zonder zand in de ligboxen geef ik het advies om serieus na te denken om een zandhok te maken voor de laatste week voor afkalven.”

Beter opdrogen

In de zomerperiode gaan de droge koeien een aantal weken naar buiten. De eerste week na droogzetten blijven de koeien altijd in de stal met ligboxen met zand, omdat de ervaring is dat ze dan met minder problemen beter opdrogen.

Voor een goede uiergezondheid is dit nog niet alles geeft Geert aan: ”Ook de behandeling van de droge koeien en vaarzen in de laatste week van de droogstand en rond het afkalven bepalen of een koe de volgende lactatie kan starten met een goede uiergezondheid.” Hiervoor wordt op het bedrijf ook een vaste werkwijze gehanteerd:

  • Dieren die voor afkalven uier beginnen te krijgen, gaan 4 tot 7 dagen voor afkalven in een vrijloop zandhok. Dit geeft maximale ruimte voor de hoog drachtige koeien en een minimale besmettingsdruk
  • De dieren worden als ze beginnen te kalven 0,5-1 dag in het stro hok gedaan. Het natte kalf wordt dan in het stro geboren en komt niet onder het zand

Geert geeft hierover nog het volgende advies: “Op bedrijven zonder zand in de ligboxen geef ik het advies om serieus na te denken om een zandhok te maken voor de laatste week voor afkalven.”

Geen antibiotica gebruikt bij lacterende koeien

Melkkoeien met een iets verhoogde geleidbaarheid worden op het bedrijf op 6 x daags melken gezet en van deze koeien wordt de uier ook ingesmeerd met mintzalf totdat de geleidbaarheid weer goed is. Gevolg is dat uierontsteking na afkalven niet voorkomt op het bedrijf en dat de melk geen vlokken heeft. Het laatste half jaar is geen antibiotica meer gebruikt bij lacterende koeien. Het celgetal op het bedrijf spreekt tot de verbeelding. Het tankcelgetal is namelijk met 57 zelfs lager dan de BSK (58,8)! Geert en Jennie bewijzen hiermee dat het mogelijk is om met koeien die nog 25 à 30 kg melk geven aan het eind van de lactatie een perfecte uiergezondheid te realiseren.

Het laatste half jaar is geen antibiotica meer gebruikt bij lacterende koeien. Het celgetal op het bedrijf spreekt tot de verbeelding. Het tankcelgetal is namelijk met 57 zelfs lager dan de BSK (58,8)!

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met één van onze Rundveespecialisten of stel je vraag rechtstreeks aan Niels via de 'stel je vraag' box in dit artikel.