Investering in duurzame varkenshouderij - Onderzoekscentrum toont vertrouwen in de toekomst

29 januari 2019
-
3 minuten

De Heus realiseert in de loop van 2019 een geheel nieuw centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding: De Elsenpas. Op het onderzoekscentrum wordt voedingsonderzoek gedaan dat voor een groot deel gericht is op de dagelijkse praktijkomstandigheden op het varkensbedrijf. De Heus laat met deze investering zien dat ze vertrouwen heeft in de toekomst van de varkenssector in Nederland.

Foto boven: V.l.n.r.: Wilfried Goldewijk, Kees Janssen, Martin Rijnen, Johan Zonderland

Overheid trekt zich terug

De Nederlandse varkenssector is mede groot geworden door de goede onderzoeksfaciliteiten die in het verleden voorhanden waren. De overheid - speelde daarin een belangrijke rol. De laatste jaren trekt de overheid zich echter steeds meer terug. Zo zijn de productschappen opgeheven en wordt het Varkens Innovatie Centrum (VIC) eind van dit jaar gesloten. Er komt nu via de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) weliswaar geld voor onderzoek vrij, maar minder in vergelijking met de vroegere onderzoeksinvesteringen van de productschappen.

Duurzame varkenssector

In het nieuwe landbouwbeleid, dat uitgaat van de kringloopgedachte, is het varken een onmisbare schakel. Degelijk onderzoek en de daaruit voortvloeiende innovaties zijn voorwaarden voor een gezonde en duurzame varkenshouderij. De Heus wil met het nieuwe onderzoekscentrum De Elsenpas haar positie in de varkenssector verstevigen en daarmee tevens bijdragen aan de wereldwijde voortrekkersrol van de Nederlandse varkenssector.

Markt ondersteunend onderzoek

Het onderzoek richt zich met name op vraagstukken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van het rendement bij de klanten van De Heus. Dat wordt gerealiseerd door het ontwikkelen van bijvoorbeeld voedingsconcepten die de kostprijs verlagen, de voederconversie verbeteren en de groei verhogen. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar concepten die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid van de varkens, de vitaliteit van de geboren biggen, de biest- en melkproductie van de zeugen en naar concepten van retailers die gericht zijn op een duurzamere productie.

Markttrends

Het onderzoek zal zich in belangrijke mate ook richten op zaken die te maken hebben met markttrends of wettelijke regelgeving. Denk hierbij aan de verlaging van de koper- en zinkgehaltes, maar ook aan het produceren van varkens zonder antibiotica of varkens met lange staarten.

Toekomst

Voor een deel van het onderzoek kijken we wat verder vooruit. Zo gaan we bijvoorbeeld onderzoek doen naar de individuele voedingsbehoefte van de dieren, zodat de productie efficiënter en de milieubelasting minder wordt. Ook smart farming wordt steeds belangrijker. Het toenemend aantal slimme sensoren in de stal en de complexer wordende datastromen vragen om praktijkgerichte oplossingen. Op het onderzoekscentrum gaan we daar zorgvuldig naar kijken.

Voedingsproeven

Om al deze uitdagingen het hoofd te bieden is veel onderzoek nodig. Op De Elsenpas zijn we in staat om snel en veel voedingsproeven te doen. Zo kunnen we nieuwe ingrediënten, vitamines, mineralen, aminozuren, grondstoffen en recepturen testen en op waarde met elkaar vergelijken. En omdat het onderzoek onder praktijkomstandigheden plaatsvindt, kunnen de positieve resultaten uit de proeven snel ingepast worden in het voerassortiment en de voedingsadviezen van De Heus.

Al met al zullen de onderzoeksresultaten van De Elsenpas niet alleen van grote waarde zijn voor de individuele Nederlandse varkenshouders, maar zullen ze ook bijdragen aan het verstevigen van de concurrentiepositie van de hele Nederlandse varkenssector.