Inkuilmanagement

20 april 2015
-
3 minuten

Met het inkuilen van ruwvoer wordt de basis gelegd voor de winter. Met een betere kwaliteit wordt er meer rendement gehaald. Aan de hand van de volgende tips gaat u van goed gras naar een optimaal geconserveerde kuil!

1. Kies het beste tijdstip van maaien - suikers zijn nodig voor de conservering

» Snelle stabilisering van de kuil betekent behoud van voederwaarde.
» Zonuren zorgen voor suikers in de kuil.
» Bij een drogestof percentage minder dan 30% melasse toevoegen.
» Graskuilen met 35-42% drogestof bevatten voldoende suikers voor het conserveringsproces.

2. Beperk verliezen bij voordrogen

» Verliezen lopen uiteen van 120 tot 500 kg drogestof per hectare.
» Elke extra bewerking, bijvoorbeeld schudden zorgt voor meer verldverliezen.
» Gras/klaver gewassen geven iets meer verliezen vanwege het hogere blad aandeel.
» Gebruik van de maaikneuzer geeft iets meer veldverlies, maar zal door kortere veldperiode een hogere voederwaarde geven.
» Laat de laatste keer schudden achterwege en start bijtijds met bij elkaar harken.
» Kuil niet te droog in en probeer binnen 48 uur het gras onder het plastic te hebben.

3. Verdichting bij inkuilen

» Maximaal 15 cm per laag in één keer op het kuil aanbrengen. - In een sleufsilo is het gemakkelijker te verdichten dan op een kuilplaat.
» De aanvoersnelheid mag maximaal 4 hectare per uur zijn (anders kuilen op twee platen/sleufsilo's).
» Shovelgewicht en tijdsduur dat de shovel effectief op de kuil rijdt, is bepalend voor verdichting. Minder zuurstof geeft een snellere conservering.
» Zorg dat geen grond of ander vuil de kuil wordt ingereden (bestrijden van mollen in het land en zorgen voor een schoon erf en schone silo's).

4. Drogestof percentage maximaal 35-42%

» 35-42% drogestof zorgen voor kuilgras met een hoog aandeel melkzuur. - Melkzuur is smakelijk en stimuleert de melkproductie.
» Maak een goede inschatting van de drogestof.
» Start bijtijds met harken (het laatste gras aan de kuil is meestal al te droog)!
» Zorg dat de planning van de oogst klopt en het aantal hectares en de capaciteit van maaien, schudden, harken en kuilen op elkaar is afgestemd.

5. Gebruik toevoegmiddelen

» Voeg melasse toe bij zeer natte kuilen (- Gebruik geen enkelvoudige toevoegmiddelen die alleen voor extra melkzuur zorgen).
» Gebruik Bonsilage Plus als toevoegmiddel, omdat dit de juiste verhouding melk- en azijnzuur oplevert. Melkzuur zorgt voor een snelle conservering, terwijl azijnzuur broei vermijdt bij uitkuilen.