In actie tegen de zomerdip

19 juni 2019
-
3 minuten

Enkele tips tegen de zomerdip. Zorg dat de dieren in goede conditie zijn. Neem hygiëne maatregelen door voersilo’s, tanks en stallen regelmatig te reinigen. Pas de voertijden aan, aan de temperatuur. Geef extra vitaminen en mineralen. Bied onbeperkt schoon en fris drinkwater aan van voldoende kwaliteit en controleer dit dagelijks. Zorg voor voldoende rust en ventilatie in de stal. Neem deze maatregelen voordat de dieren hittestress ervaren. Hier vindt u enkele tips tegen de zomerdip bij zowel: Rundvee, vleeskuiken als varkens

In actie tegen de zomerdip rundvee

1. Fitte koeien, minder stress

Gezonde koeien die goed in conditie zijn, kunnen beter tegen hoge temperaturen en hebben minder last van hittestress. Zorg er daarom in de aanloop naar de zomer voor, dat de koeien in goede conditie zijn.

2. Schone silo’s en tanks

Maak de krachtvoersilo’s regelmatig leeg en reinig ze. Met een Siloshot ga je de groei van schimmels en bacteriën tegen. Neem ook bij vloeibare voedermiddelen maatregelen om gisting te voorkomen.

3. Anders voeren bij warm weer

Voer op momenten dat het koeler is. Je kunt bijvoorbeeld de koeien ’s nachts weiden en overdag opstallen. In de stal is het koeler dan buiten. Voer vaker per dag om de voeropname te stimuleren en vergroot de energiedichtheid van het rantsoen, maar houd het fermentatieniveau laag. Met een hoge voersnelheid en een broeiremmer voorkom je broei.

4. Extra mineralen en Buffer

Bij zeer warm weer verliezen de koeien veel mineralen, bijvoorbeeld natrium. Verstrek daarom extra mineralen. Met Bestermine Buffer stabiliseert zich de pensfermentatie en voorkom je pensverzuring.

5. Onbeperkt fris water

Bied jouw koeien onbeperkt schoon en fris drinkwater aan. Controleer dagelijks of het water goed beschikbaar is. Zorg ook in de wei voor voldoende drinkpunten. Pas op met oppervlaktewater; dit kan minder smakelijk zijn. De koeien drinken er dan minder van.

6. Rust en frisse lucht in de stal

Zorg voor rust op de heetste momenten van de dag. Vergroot tevens de toevoer van frisse lucht. Gebruik hiervoor alle ventilatiemogelijkheden.

7. Voorkom hoge celgetallen

Bij warm weer groeien bacteriën sneller en neemt de kans toe op hoge celgetallen. Acute mastitis ligt op de loer. Let daarom extra op de hygiëne in de stal. Zorg voor schone ligboxen.

8. Stress vanaf 21 graden

Koeien gedijen het beste bij een temperatuur tussen de 5 en 18 °C. Hittestress begint al bij ongeveer 21 °C. Wees dus op tijd met het nemen van maatregelen. Weid bijvoorbeeld de koeien bij warm weer in een wei met beschutting.

In actie tegen de zomerdip vleespluimvee

1. Veel fris water

Kuikens hebben bij warm weer extra behoefte aan water. Verstrek daarom in de zomer voldoende koud en vers water. Zorg dat elk kuiken water krijgt. Controleer regelmatig de waterkwaliteit. Kijk eerst naar de kleur en helderheid. Laat de waterkwaliteit onderzoeken als je het niet vertrouwt.

2. Werkt alles?

Het is beter om de zaakjes voor elkaar te hebben voordat de hitte er is. Check tijdig of het ventilatiesysteem optimaal werkt. Stel de klimaatcomputer zo in, dat na een hete dag de ventilatoren langzamer gaan draaien tijdens een koude nacht. Zijn de ventilatiekanalen schoon en functioneren de kleppen?

3. Rust, rust, rust

Hitte belast de kuikens. Zorg daarom voor rust. Vermijd activiteit tijdens warme momenten. Verschuif de voertijden naar een koelere periode, bijvoorbeeld ‘s nachts. Activeer de kippen na de warme periode zodat ze gaan eten en drinken.

4. Koelen met water

Een effectieve methode om de hitte te bestrijden, is koelen met water. Hierbij wordt water in de ventilatielucht of stal verneveld. Verdamping van het water onttrekt warmte aan de lucht. Dit heeft een sterk koelend effect. Let bij het koelen op de RV en koel niet te lang door!

5. Voer veilig opslaan

De silo is eigenlijk een black box: er gaat voer in en uit, maar je ziet niet wat er binnenin gebeurt. Schimmels groeien bij warm weer extra snel. Laat daarom silo’s extra controleren en schoonmaken. Gebruik in de zomer regelmatig Siloshot om groei van schimmel in de silo te voorkomen.

6. Geen extra tarwe

Je kunt bij warm weer beter geen extra tarwe voeren. Tarwe zorgt voor extra warmtebelasting voor de dieren. Ook verdunt extra tarwe de mineralen en vitaminen in het voer. 

7. Snelle lucht is lekker koel

Een eenvoudige methode om hittestress te bestrijden, is het verhogen van de luchtsnelheid op dierniveau. Door die hogere luchtsnelheid voelt het voor de kuikens koeler. Laat ventilatoren maximaal draaien en richt de luchtstroom rechtstreeks op de dieren.

8. Voeradditieven die helpen

De Heus houdt rekening met warm weer. We voegen in de zomer extra schimmelremmer aan het voer toe. Je kunt zelf stressmix laten toevoegen om de dieren bij warm weer extra te ondersteunen. Verstrek mineralen en vitamine C; maak kleine porties aan in verband met houdbaarheid opgeloste vitamine C.

In actie tegen de zomerdip Legpluimvee

1. Werkt alles?

Het is beter om de zaken voor elkaar te hebben voordat de hitte er is. Check tijdig of het ventilatiesysteem optimaal werkt. Stel de klimaatcomputer zo in, dat na een hete dag de ventilatoren langzamer gaan draaien tijdens een koude nacht. Voorkom dode hoeken en zorg dat de ventilatoren en luchtinlaten schoon zijn.

2. Voer veilig opslaan

De silo is eigenlijk een black box: er gaat voer in en uit, maar je ziet niet wat er binnenin gebeurt. Schimmels groeien bij warm weer extra snel. Laat daarom silo’s extra controleren en schoonmaken. Gebruik in de zomer regelmatig Siloshot om groei van schimmel in de silo te voorkomen.

3. Snelle lucht is lekker koel

Een eenvoudige methode om hittestress te bestrijden, is het verhogen van de luchtsnelheid op dierniveau. Door die hogere luchtsnelheid voelt het voor de leghennen koeler. Laat ventilatoren maximaal draaien en richt de luchtstroom rechtstreeks op de dieren.

4. Voeradditieven die helpen

De Heus houdt rekening met warm weer. We voegen in de zomer extra schimmelremmer aan het voer toe. Je kunt zelf stressmix laten toevoegen om de dieren bij warm weer extra te ondersteunen. Verstrek mineralen en vitamine C; maak kleine porties aan in verband met de houdbaarheid van opgeloste vitamine C.

5. Water langer aan

Vaak wordt het water afgesloten als de lamp ’s avonds uit gaat, terwijl er nog veel daglicht in de stal komt. De hennen zijn dan nog steeds actief en slapen nog niet. Sluit het water daarom pas af als het echt donker is in de stal.

6. Nachtcorrectie streeftemperatuur

Vaak begint de nachtcorrectie te vroeg. Bijvoorbeeld om 20.00 uur gaat de streeftemperatuur al met 1 graad Celsius omhoog. De ventilatoren zullen daardoor minder hard draaien, terwijl het buiten en in de stal nog erg warm kan zijn. Schakel de nachtcorrectie daarom wat later in, bijvoorbeeld pas om 23.00 uur.

7. Werkt het alarm en de noodstroomvoorziening?

Een goed functionerend alarm en noodstroomaggregaat zijn erg belangrijk. Test deze daarom regelmatig, want falen op warme dagen kan grote gevolgen hebben. Met name bij bedrijven waar is uitgebreid is het van groot belang om het noodstroomaggregaat te checken. Na een verbouwing kan namelijk de stroomvoorziening de vraag van de ventilatoren én de watervoorziening soms niet aan.

In actie tegen de zomerdip varkens

1. Zeugen goed in conditie

Een goede conditie is belangrijk om bij hoge temperaturen de voeropname in de kraamstal op peil te houden. Zorg ervoor dat zeugen in goede conditie zijn. Te vette zeugen vreten bij warm weer minder en verslechteren snel in conditie. Te magere zeugen hebben niets bij te zetten als de voeropname door hittestress omlaaggaat.

2. Geen verrassingen bij hitte

Controleer de ventilatieregeling, evenals het stroomaggregaat. Heb je jouw alarm gecontroleerd?

3. Goed werkende watervoorziening

Tijdens warme perioden is het extra belangrijk dat varkens voldoende water krijgen. Controleer daarom de wateropbrengst van de nippels: voor drachtige zeugen 0,8 liter per minuut, voor zogende zeugen 2,0 liter, voor vleesvarkens 0,6 liter en voor biggen 0,6 liter. Controleer alle afdelingen en hokken apart.

4. Zeugen verdienen extra water

Zorg ervoor dat de varkens over extra water kunnen beschikken tijdens een warme periode. Verruim de tijd dat de (opfok)zeugen water kunnen drinken. Geef de zeugen vanaf drie dagen voor het werpen tot drie dagen erna extra water. Verlaag het drogestofgehalte van het brijvoer.

5. Voorkom de voerdip

Zeugen vreten in het kraamhok minder voer als het erg warm wordt. Dit heeft verstrekkende gevolgen: de zeugen geven minder melk, verliezen conditie, worden slechter berig, hebben meer terugkomers en werpen een kleinere toom. Dit zijn voldoende redenen om de voeropname tijdens warm weer te stimuleren. Voer op momenten dat het koeler is. Bijvoorbeeld ’s morgens om 6.00 uur. Voeg hittestressmix of Quickfitmix toe aan het voer.

6. Zorg voor gretige vreters

Houd de varkens op brijvoerbedrijven bij tropische temperaturen gretig door de voergift te verlagen. Voeg vitamine C toe aan het drinkwater voor vleesvarkens tegen de hittestress.

7. Extra hygiëne, extra veilig

Bij hoge temperaturen groeien bacteriën sneller en zorgen voor meer bederf. Neem daarom extra maatregelen tegen het gisten van voer. Maak silo’s en tanks regelmatig leeg en reinig ze of laat ze reinigen. Maak gebruik van een Siloshot, voor er een nieuwe bestelling voer wordt gelost.

8. Meer lucht, meer koelte

Zorg dat de lucht gemakkelijk door het ventilatiesysteem gaat: controleer de luchtinlaten en de openingen in het ventilatieplafond. Verruim de P-band en verhoog de minimumtemperatuur met 2 graden. Wordt zeer warm weer voorspeld: laat direct de temperatuur in de stallen langzaam oplopen zodat de varkens kunnen wennen.