Hy-Care zorgt voor top-resultaten

14 oktober 2016
-
3 minuten

Van goede resultaten naar top-resultaten door het toepassen van Hy-Care. Familie Tiemens uit Epe is ermee aan de slag gegaan. Al enige tijd vragen varkenshouders en hun adviseurs zich af hoe er op bedrijven, die al goed presteren, nog dingen verbeterd kunnen worden. Het blijkt dat er met de spreekwoordelijke ‘puntjes op de i’ nog veel gewonnen kan worden.

Gerrit en Annet Tiemens, woonachtig in Epe, houden vleesvarkens en rosékalveren en exploiteren een landbouwloonbedrijf. Gerrit (sr) verzorgt de vleesvarkens en kalveren en springt bij op het loonbedrijf. Annet neemt de gehele administratie van de genoemde takken voor haar rekening. Een de twee zonen draaien voltijds mee in het loonbedrijf.

Nieuwe stallen

Zeven jaar geleden heeft de familie een nieuwe vleesvarkensstal gebouwd met 1.680 plaatsen. Inmiddels zijn enkele oude stallen deels gesloopt en een ander deel heeft een andere bestemming gekregen. Momenteel wordt er ter vervanging een nieuwe gebouwd met 720 plaatsen. De procedure inzake de omgevingsvergunning en een deel van de bouwbegeleiding is door Agra-Matic verzorgd. Beide stallen hebben nu een Groen Label en voldoen daarmee aan de meest recente milieuwetgeving.

Hy-Care

Tiemens heeft de zaken met de varkens goed op orde en er wordt dan ook goed gepresteerd. Maar als ondernemer vroeg hij zich af wat ze nog meer zouden kunnen doen om de resultaten verder te verbeteren. Deze vraag bracht hen, op uitnodiging van Schippers, naar een demonstratiestal waar het Hy-Care-principe werd uitgelegd. Tiemens was onmiddelijk enthousiast.

Tabel 1: Score Hy-Care concept vs. reguliere situatie (bron: Schippers, 17-03-2016)

Bij Hy-Care wordt er alles aan gedaan om de infectiedruk zo laag mogelijk te houden. Om het varken heen wordt alles zo georganiseerd dat de kans op besmetting tot het minimum beperkt wordt. Doordat het varken geen energie hoeft te steken in het overwinnen van ziektes lekt er geen energie weg. Deze energie kan het varken gebruiken om beter te presteren, dat wil zeggen een hogere groei en een lager voerverbruik.

Nieuwe stal situatie

In de verbouwde stal heeft Tiemens alle vereiste aanpassingen nu doorgevoerd en is met ingang van juli gestart met Hy-Care. In de nieuwe stal wordt ook alles gecoat en wordt een nieuwe hygiënesluis gerealiseerd die voor beide stallen gebruikt zal worden. Daarnaast is Tiemens ook overgeschakeld naar het 1-ster concept waarbij de dieren 25% meer leefoppervlak hebben gekregen. De eerste indrukken hiervan zijn dat alles wat gemakkelijker draait.

In een afdeling is een weeginrichting geplaatst waarmee de groei gemonitord kan worden. Ook is een koppeling gemaakt met de computergestuurde droogvoer installatie (CDI), zodat ook de voeropname in relatie tot de ingestelde voercurve gevolgd kan worden.

Werkplezier

De komende maanden zal blijken of het Hy-Care-concept de verwachtingen kan waarmaken. Maar Tiemens is vol vertrouwen en vindt het erg leuk bezig te zijn met het verbeteren. Het geeft hem extra werkplezier. “We zien allemaal graag schone, gezonde, goed presterende dieren in ruim bemeten hokken. Zo werken we met enthousiasme en bevlogenheid aan de totstandkoming van een gezond en lekker stukje vlees van het Holland Varken!”

Tabel 2: Cijfers Tiemens toepassen Hy-Care periode 01-02-2016 t/m 31-05-2016 (25-117kg)

Hy-Care concreet

  1. Aanvoer van gezonde vleesbiggen met genoeg potentie;
  2. Aanvoer- en afvoer met echt schone transportmiddelen;
  3. Gebruik van een hygiënesluis, schone bedrijfskleding/ gereedschappen;
  4. Een compleet gereinigd waterleidingcircuit en een toevoeging om dit op niveau te houden;
  5. Constant zuur op het water ter ondersteuning van de vertering en terugdringen van mogelijke darmpathogenen;
  6. Na iedere ronde reinigen, ontvetten en ontsmetten volgens vast protocol;
  7. Alle betonnen vloeren en wanden zijn tot op 1 meter hoogte gecoat. Hierdoor is het veel beter mogelijk om goed te reinigen en te desinfecteren. Kiemen kunnen niet meer doordringen in de poriën van het beton;
  8. Ongediertebestrijding: knaagdieren en vliegen bestrijden omdat dit naast de mens de belangrijkste smetstofverspreiders zijn;
  9. Maximaal aandacht voor looplijnen, gebruik schoeisel, reinigen paden, opslag en afvoer van kadavermateriaal etc.