Hoger rendement met beter voer

06 oktober 2016
-
3 minuten

In het vitaliseringsprogramma van de POV wordt veel gesproken over het Holland Varken als kwaliteitslabel. Wij zouden hier graag het Holland Big aan toe willen voegen, want een kwaliteitsbig van 27-30 is de basis van een goed rendement.

We willen allemaal graag een gezonde varkenssector met een gezond rendement. En wat ons betreft begint dat met een kwaliteitsbig met een hoog rendement, want daarmee kan niet alleen de zeugenhouder een goede boterham verdienen, maar ook de vleesvarkenshouder.

Rendement

Een goed rendement is te bereiken door te besparen op opfokkosten, maar je kunt er ook voor kiezen te investeren in een goede opfok, waardoor de opbrengst hoger wordt. De Heus heeft een aantal proeven gedaan waaruit blijkt dat het hoogste rendement én de beste gezondheid behaald kunnen worden met premium kwaliteit biggenvoer in drie fasen.

Premium kwaliteit

Voor het produceren van kwaliteitsbiggen is het noodzakelijk om in de eerste weken na het spenen topkwaliteit biggenvoer te verstrekken. Bij De Heus hebben we daarom premium biggenvoer ontwikkeld. Het produceren van premium kwaliteit biggenvoer is echter alleen mogelijk als de fabriek, het productieproces en de te verwerken grondstoffen volledig afgestemd zijn op biggenvoer. Dat betekent dat het onmogelijk is om premium biggenvoer in een gangbare voerfabriek te produceren. Een speciale biggenvoer fabriek waar uitsluitend biggenvoer wordt geproduceerd is noodzakelijk. De Heus heeft daarom een speciale biggenvoerfabriek in Andel.

Tabel 1: Overzicht proefbehandelingen

Makkelijk overschakelen

De voeropname van de biggen is cruciaal. Na de introductie van het premium biggenvoerpakket drie jaar geleden, is in de praktijk gebleken dat de gekozen strategie werkt. Eerst biggenvoer verstrekken geproduceerd in een premium biggenvoer fabriek, en als de voeropname hoog genoeg is overschakelen naar de volgende fase. Bij een goede voeropname kan gemakkelijk geschakeld worden naar een opvolgend voer. De receptuur wordt minder luxe maar de grondstoffen en het productieprocedé zijn hetzelfde. Daar zien we in de praktijk de kern van het succes liggen.

Welke voerstrategie?

Op het biggenopfoktestbedrijf zijn vier verschillende voerstrategieën getest, namelijk twee groepen met een 2-fasen voerprogramma en twee groepen met een 3-fasen voerprogramma. De groepen met een 2-fasen voerprogramma ontvingen tot 12 à 14 dagen na het spenen premium biggenvoer. De groepen met een 3-fasen voerprogramma ontvingen tot 27 à 28 dagen na het spenen premium biggenvoer. Zie tabel 1 voor meer gedetailleerde info over de toepassing van de voeders.

''Geschoonde granen in biggenvoer is een must''

Geleidelijk overgang

De uitkomst van de proef laat zien dat het inzetten van premium biggenvoer tot vier weken na het spenen een toegevoegde waarde heeft voor zowel de kwaliteit van de biggen als het economisch rendement. De beste mestscore na het spenen werd behaald bij gebruik van 3-fasen voer. Bij de 2-fasen voerstrategie, waarbij relatief snel werd overgeschakeld op regulier biggenvoer, bleek er tevens een groter risico te zijn op het ontstaan van oornecrose.

Grafiek 1: Voerbenutting per proefgroep Grafiek 2: Aflevergewicht per proefgroep

Hoog rendement

Bij inzet van premium biggenvoer tot vier weken na het spenen is de voederconversie 0,075 beter en de groei per dag 20-30 gram hoger. Dit houdt in dat circa 1,35 kilogram minder voer nodig is terwijl een big 1,0-1,5 kilogram zwaarder is bij het afleveren. Ook het economisch rendement in deze proef is beter bij het toepassen van premium biggenvoer tot vier weken na het spenen, zelfs als we nog geen rekening houden met een mogelijk verschil in opbrengstprijs door een betere bigkwaliteit (zie grafiek 3).

Grafiek 3: Economisch rendement: opbrengst big verminderd met voerkosten

Adviezen biggenvoeders

Op basis van deze proef kunnen we een aantal standaard adviezen geven met betrekking tot de inzet van onze biggenvoeders:

  • De voeropname van de biggen is bepalend voor optimale schakelmomenten;
  • Zet voor de beste kwaliteit biggen, het voorkomen van oornecrose en het beste economisch rendement voldoende lang premium biggenvoeders in;
  • Bij hogere gevoeligheid voor oornecrose later overschakelen naar fase 6 biggenvoeders;
  • Indien maar twee voeders na het spenen ingezet kunnen worden, investeer dan in een extra silo en voerleiding om 3-fasen voeding toe te kunnen passen voor lagere biggenopfokkosten en een hoger rendement.