Hoe voorkom je enterococcus faecalis

17 oktober 2018
-
3 minuten

De problemen die veroorzaakt worden door E. faecalis vinden we vooral bij jonge kuikens in de leg­ en de vleessector. Maar deze bacterie kan ook op latere leeftijd problemen opleveren. Bij de acute vorm is te zien dat de dieren, met name in de eerste week, als gevolg van dooierrestontsteking en bloed­vergiftiging snel sterven. De chronische vorm heeft zieke dieren, productiedaling, verminderde groei en/of kreupelheid tot gevolg. Ook kan in een enkel geval hersenvliesontsteking voorkomen. De schade voor een pluimveebedrijf door E. faecaliskomt voornamelijk door uitval, selectie en productieverlies.

''Een goede start en goede darmkwaliteit kunnen Enterococcus faecalis buiten de deur houden'''

Hoe raakt een kuiken besmet?

Enterococcus faecalis is een normale darmbewoner en een van de eerste bacte­riën die na uitkomst het maagdarmkanaal koloniseert. Met name bij de aanwezigheid van veel vuile eieren in de broedkast is de besmetting hoger. De kuikens kunnen in het ei (bij vuile eieren) en tijdens en na het uitkomstproces via de bek en de lucht besmet worden. De lucht in de uitkomstkast en van het afraaplokaal bevat veel van deze bacteriën. Dit is bij gezonde kuikens over het algemeen geen probleem. Bij minder gezonde kuikens en stress kan de bacterie het lichaam van het kuiken binnendringen en problemen veroorzaken. Daarnaast kan de bacterie via de wondjes in de huid bin­nenkomen.

Diagnose en behandeling

Voor een definitieve diagnose is altijd een bacteriële kweek nodig. Er zijn namelijk ook andere bacteriën die soortgelijke pro­blemen kunnen veroorzaken, zoals E. colien Staphylococcus aureus. Door middel van een sectie zijn we in staat de bacte­rie te isoleren uit bijvoorbeeld ontstoken dooierresten, lever, hart, gewrichten en/of beenmerg. Daarnaast kan er ook direct een gevoeligheidstest worden gedaan voor de juiste keuze van een antibioticum voor een eventuele behandeling.

Preventie

E. faecalis wordt via het ei, oraal of via de lucht opgenomen en gaat vervolgens via de darmwand het lichaam binnen. Om dit te voorkomen is, naast een goede kwaliteit kuikens, een goede darmkwaliteit dus van groot belang. Snelle opname van water en voer na het uitkomen vermindert de door­laatbaarheid van de darm en dat houdt bac­teriën buiten de deur. Daarnaast is het van belang om stressfactoren zo veel mogelijk te voorkomen. Hierbij kun je denken aan een goede opvang van jonge kuikens en een goed klimaat. Kortom: een goede start is heel belangrijk.

Conclusie

De diagnose, de behandeling en de pre­ventie van problemen die worden veroor­zaakt door diverse soorten enterococcen is niet eenvoudig. Neem daarom contact op met je specialist of dierenarts om de mogelijkheden door te spreken.