Hoe ontstaan prijsverschillen tussen NGMO- en GMO-legmeel?

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

28 december 2021
-
3 minuten

Hoewel de prijsverschillen tussen NGMO- en GMO-legvoeders altijd wat fluctueren, zijn ze momenteel groter dan we gewend zijn. Dat komt door een combinatie van de situatie op de wereldwijde grondstoffenmarkt en het feit dat we binnen ons TopFit legassortiment geen concessies willen doen aan de kwaliteit van het voer. We hanteren namelijk, afhankelijk van het gewenste productiedoel, strakke eisen met betrekking tot de benodigde (NGMO) grondstoffen. Met name in de luxere samenstellingen met hogere eiwit- en energiewaarden, zijn de prijsverschillen dus groter.

Druk op wereldwijde grondstoffenmarkt

Er zijn verschillende oorzaken voor het huidige hoge prijsniveau van zowel NGMO- en GMO-grondstoffen. Zo zijn er misoogsten in Brazilië, Canada en Rusland en is er tegelijkertijd een flink toegenomen vraag door de versoepeling van veel corona-lockdowns. Daarnaast is de varkensstapel in China grotendeels hersteld en zijn er problemen in de transport- en energiesector.

Belangrijke grondstoffen voor legmeel

Er zijn een paar grondstoffen die cruciaal zijn voor legmeel en die direct een grotere invloed hebben op de huidige prijsverhoudingen. Hiervoor is een aantal specifieke oorzaken aan te wijzen voor de toegenomen prijsverschillen.

Contactgegevens legpluimveeteam

Toenemende vraag NGMO-mais

Mais is in het grootste deel van het legmeelassortiment de hoogst ingerekende grondstof. Het levert vooral koolhydraten en energie en de natuurlijke gele kleurstof voor de dooierkleur. Aan het eind van de zomer zie je grotere prijsverschillen tussen NGMO- en GMO-mais. De nieuwe GMOmais is dan al ruim beschikbaar vanuit Brazilië, maar de Europese NGMO-mais is nog maar beperkt beschikbaar. Vanaf de nieuwe oogst in het najaar is het aanbod NGMO-mais weer groter en het prijsverschil tussen GMO- en NGMO-mais weer kleiner. De afgelopen jaren is het prijsverschil in de zomer echter toegenomen door een groter wordende vraag vanuit Europa en Azië naar NGMO-grondstoffen, terwijl alleen het aanbod GMO-grondsto!en is gegroeid.

Lage toeslag NGMO-soja

Soja is een van de belangrijkste eiwitleveranciers in legmeel. Het grote prijsverschil tussen GMO- en NGMO-soja wordt momenteel bepaald door de krappe beschikbaarheid van NGMO-soja. Het telen van GMOsoja is goedkoper en e$ciënter. En omdat de toeslag voor het telen NGMO-soja laag was, hebben veel sojatelers voor de GMOsoja gekozen. Hierdoor is het aanbod van NGMO-soja dit jaar beperkt en de prijs dus hoog.

Meer vraag naar NGMOraapzaadschroot

Raapzaadschroot zorgt voor extra eiwitspreiding en bevat veel methione. Door de hoge prijs van NGMO-sojaschroot is er meer vraag ontstaan naar (Europese) NGMO-raapzaadschroot. Bovendien is de raapzaadoogst buiten Europa flink lager uitgevallen, waardoor er meer vraag is naar Europese raapzaad voor export.

Sojaschroot - Raapzaadschroot - Zonnepitschroot

Olie en vet voor biodiesel

Oliën en vetten zijn in legmeel een belangrijke energieleverancier. Daarnaast zorgt het voor een goede structuur door de bindende werking. Er zijn veel verschillende soorten plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Afhankelijk van de nutritionele eisen, zoals een linolzuureis (ei-gewicht), linoleenzuur (Omega-3) en vertering, worden verschillende vetbronnen gebruikt in het voer. De hoge prijs voor plantaardige oliën en vetten wordt momenteel vooral veroorzaakt doordat deze producten ook verwerkt worden in biodiesel en dat overheden het gebruik hiervan stimuleren om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Daarnaast is het financieel aantrekkelijk om maximaal gebruik te maken van biodiesel. De verwachting is dat deze mix van oorzaken ervoor zorgt dat de prijzen niet alleen tijdelijk, maar ook voor langere tijd hoog zullen blijven.

Over de auteur

Florian van der Hoeven

Productmanager legpluimvee

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met me op.