Het optimale oogstmoment voor je mais

26 september 2021
-
8 minuten

Het mooie weer van afgelopen weken heeft de afrijping van de mais in een versnelling gebracht. Veel mais is al geoogst. Wacht jij nog op het perfecte oogstmoment? Let dan op het volgende: Voor een optimale opname en benutting in de koe ligt het optimale drogestofgehalte van snijmais rond de 35%.

Het juiste moment bepalen

Ga zelf, of met je specialist, het perceel in om te beoordelen of de mais oogstrijp is. Let goed op de kolf en dan met name op de korrels. Snijd met een zakmes rond de oogsttijd regelmatig wat korrels uit de kolf over de lengte doormidden om de “melklijn” te zien. Die vertelt je hoever de korrel is afgerijpt en hoeveel vocht er nog in zit. Optimaal is een donkergele korrel die moeilijk met de nagel kan worden ingedrukt. Als de korrel dit stadium nadert, is het ook belangrijk goed naar de plant te blijven kijken. Laat deze niet te ver afsterven! Daarmee verlies je meer (smaak) dan je met de laatste grammen zetmeel wint. De plant mag best groen zijn, zolang de korrel maar goed rijp is. Een groene plant is immers beter verteerbaar dan een bruine. Het afsterven kan soms ineens snel gaan. Als het oogstmoment nadert, is het advies om minimaal 1x per week te gaan kijken en goed contact met de loonwerker te houden. Gebruik de oogstwijzer snijmais om het juiste hakselmoment te bepalen.

de-heus-voeders-mais-oogst.PNG

Tijdens de oogst

De plant moet goed gehakseld worden en de korrel moet in 4 delen worden gekneusd. Controleer dit bij de eerste vracht. Dan kan er nog wat aan de afstelling van de hakselaar worden gedaan. Dit is belangrijk voor een goede benuttingvan het zetmeel in de pens. Bij voorkeur haksel je de mais tussen de 6 en 10 mm. Dit verbetert de dichtheid en conservering en verkleint het risico op broei bij uitkuilen. Zorg ervoor dat de kuil vast wordt aangereden en laat hemminimaal 6 weken dicht om te conserveren.

Goed ruwvoer is de basis!

Aan goed ruwvoer liggen twee voorwaarden ten grondslag:

  • Smakelijkheid voor een hoge voeropname
  • Geen broei!

Daarvoor is het belangrijk om de mais niet te laat te oogsten. Zoals eerder gezegd, ligt het optimale drogestofgehalte van snijmais rond de 35%. Wacht je langer, dan wordt het zetmeelgehalte op papier misschien nog wat hoger, maar gaat de benutting ervan omlaag. Een drogere kuil conserveert slechter, wat het risico op broei vergroot. Doordat de kuil minder goed inweekt, verteert die slechter. Hierdoor kunnen de VEM’s op papier niet gerealiseerd worden in de praktijk. Daar komt bij dat het onverteerde zetmeel gaat fermenteren in de dikke darm, waardoor dikke darm verzuring ontstaat. Naast het feit dat je hierdoor energie mist, schaadt dit ook de gezondheid van de koe.

Tip: Gebruik Bonsilage (FIT) Mais

Tip: Gebruik Bonsilage (FIT) Mais voorbehoud van zetmeel in de maiskuil. Heb je nog vragen? Dan staan we voor jeklaar.

Team Agra-Matic Mineraal