Het nieuwe centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding

15 januari 2018
-
2 minuten

In de vakbladen ben je de kop misschien al tegengekomen; "De Heus bouwt centrum voor praktijkonderzoek varkensvoeding". Het nieuwe centrum wordt een hypermoderne onderzoeksfaciliteit waarmee De Heus opnieuw laat zien dat ze fors investeert in kennisontwikkeling over varkensvoeding. Hier een aantal vragen en antwoorden, zodat je helemaal bijgepraat bent.

Wat wordt het?

Een nieuw onderzoekscentrum met 250 zeugen met biggen, opfokzeugen en 900 vleesvarkens. Het komt in Beuningen te staan. De vergunningaanvraag loopt en het is de bedoeling dat eind 2018 de eerste varkens in de stal komen.

Waarom dit centrum?

Het belang van een gezonde en duurzame varkenshouderij neemt richting de toekomst alleen maar toe. Het is belangrijk om voortdurend te blijven vernieuwen. Daarom wil De Heus nog meer kennis opbouwen voor het optimaal houden van gezonde varkens, met zo weinig mogelijk belasting voor milieu en maatschappij.

Wat levert het op voor de Nederlandse varkenshouder?

In het onderzoekscentrum wordt praktijkonderzoek gedaan. Dit betekent dat er vragen uit de praktijk als uitgangspunt genomen worden. Op deze manier kunnen we de meeste toegevoegde waarde bieden, omdat opgedane inzichten snel naar de markt vertaald kunnen worden. Verder heeft de veehouderij in Nederland te maken met zeer strikte regelgeving op allerlei gebieden en is de toenemende druk vanuit de consument de realiteit. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse varkenshouderij een toonaangevende positie opgebouwd met een unieke kennisinfrastructuur. De kennis die we in dit centrum opdoen zal ook bijdragen aan het versterken van de sector en het creëren van onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde van een duurzame varkenshouderij in Nederland.

Wat betekent dat concreet?

Voerefficiëntie begint met vitale, gezonde biggen. In Europa wordt het zink-, koperen medicijngebruik steeds verder aan banden gelegd. Goede voeding wordt daardoor alleen maar belangrijker. Wij willen de kennis in huis hebben om zo gezond mogelijk varkens te houden. Met de kennis die in dit centrum wordt opgedaan kunnen we varkenshouders begeleiden dat te realiseren.

Wat is het voordeel van een eigen onderzoekscentrum?

Het onderzoekscentrum wordt een gesloten varkensbedrijf met individuele dierherkenning. We kunnen elk dier dus een heel leven lang volgen. Het grote voordeel hiervan is dat we daarmee een enorme database opbouwen en ook de effecten op de lange termijn heel precies kunnen meten. Bovendien kunnen we nu onderzoeken wat we zelf willen, omdat we niet afhankelijk zijn van anderen.

Het onderzoekscentrum is ingericht op transparantie

Kunnen varkenshouders op bezoek komen?

Het onderzoekscentrum is ingericht op transparantie. Er zijn verschillende ruimtes om verschillende groepen mensen te ontvangen en er loopt een zichtgang over de volle lengte van het bedrijf, zodat bezoekers alles kunnen zien, zonder in direct contact met de dieren te komen.

Hoe snel kunnen we resultaten verwachten?

Eind 2018 moeten de eerste varkens in de stal staan. Maar omdat het een nieuw bedrijf is, duurt het een paar maanden voordat de hele stal vol ligt en de data verzameld kunnen worden. Maar zodra de data binnen beginnen te komen, gaat het snel. We hebben bijvoorbeeld heel veel hokken voor kleine groepjes biggen. Door het grote aantal hokken kunnen we meer en sneller herhalingen creëren. We kunnen daardoor meer voerproeven tegelijkertijd doen, of juist resultaten met grotere zekerheid verkrijgen.

Vindt er uitsluitend voedingsonderzoek plaats?

Onze kerncompetentie is voeding en meer precies; het omzetten van plantaardige grondstoffen naar dierlijke eiwitten. Het onderzoekscentrum gaat zich derhalve richten op praktisch voedingsonderzoek. Uiteraard maken we daarbij wel gebruik van de laatste inzichten op andere vlakken, zoals huisvesting, klimaat, management en, heel belangrijk, datatechnologie.

Wordt er bij het onderzoek ook samengewerkt met partners?

De Heus werkt op tal van vlakken samen met diverse partners. Ook voor onderzoeken die wij in het nieuwe onderzoekscentrum gaan opzetten en uitvoeren, zal er worden samengewerkt met partners. Wie dat precies zullen zijn staat nog niet vast.