Het beste voer huidig vleesvarken

01 oktober 2013
-
2 minuten

Met goed voer groeien vleesvarkens hard en behalen ze een gunstige voerconversie. Het gaat op het scherpst van de snede. Telkens ontdekt De Heus weer nieuwe mogelijkheden om de samenstelling van het voer en de groeiprestaties te verbeteren. Dat blijkt ook weer uit de jongste resultaten op het vleesvarkensproefbedrijf Vlierbos.

Op proefbedrijf Vlierbos testen we continu wat de mogelijkheden met voer zijn. Dit doen we om in te spelen op veranderingen in de varkenssector. De markt verandert, de slachterijen stellen nieuwe eisen of varkenshouders hebben bepaalde wensen. Een heel belangrijke verandering is de genetische vooruitgang van de dieren. Varkens kunnen steeds sneller groeien. Daarmee stijgt met name de vraag naar aminozuren. Om u te voorzien van goed voer en een goed advies moeten we op de hoogte zijn van wat de varkensrassen van vandaag kunnen presteren. Om dit te achterhalen, is het hebben van een proefbedrijf ideaal.

Beste resultaat

De voerproeven die de afgelopen tijd zijn gedaan op de Vlierbos waren gericht op aminozuren en energie. Per groeifase (start - tussen - eind) en sekse (beren - gelten) onderzochten we welke voeraanpassing het beste resultaat oplevert. Een verhoogd aminozuurniveau en hogere aminozuurverhoudingen leidden tot betere resultaten. In de afmestfase behaalden de gelten en beren met een wat lager energieniveau dezelfde groei en voerconversie.


Figuur 1 Agrovision 2012: Verband tussen groei en voederconversie van varkens in Nederland.


Figuur 2 Agrovision 2012: Verband tussen voeropname en groei van varkens in Nederland.

Dalende voeropname

De cijfers van Agrovision laten zien dat de voeropname per dag en de voederconversie de laatste jaren licht daalden. De groei per dag blijft daarentegen stijgen. Het mesten van beren is daar een belangrijke oorzaak van. Zij groeien sneller en efficiënter. Omdat de voeropname daalt, heb je bij een stijgende groei meer aminozuren per kilogram voer nodig. Uit overleg met fokkerijgroeperingen en aminozuurleveranciers blijkt dat een geconcentreerder voer nodig is om de beste technische resultaten te krijgen. Hoe geconcentreerd, hangt af van het economische resultaat.


Figuur 3 Trends in groeisnelheid en voeropname van varkens in Nederland over de laatse 10 jaar.

De proeven op de Vlierbos en het overleg met de fokkerijgroeperingen hebben ertoe geleid dat De Heus haar vleesvarkensvoerassortiment heeft verbeterd. Het voer voldoet nog beter aan de eisen van het moderne vleesvarken, zodat u de beste resultaten kunt behalen. Uw varkens zullen het laten zien. Uit de cijfers van Agrovision blijkt dat de varkens steeds sneller groeien. Tot 2008 steeg de voeropname mee en begon vervolgens weer te dalen. De varkens van 2013 hebben daarom ander voer nodig dan van 2003. De opname is ongeveer hetzelfde, maar ze groeien veel harder.


Figuur 4 Gecorrigeerde groei per dag van vleesvarkens in Nederland.


Figuur 5 Trend van de voeropname (Agrovision) per vleesvarken per dag in Nederland.