Het beste van drie werelden

01 september 2011
-
3 minuten

Hoe realiseren we bij vleesvarkens betere resultaten? De ontwikkeling staat al jaren vrijwel stil. Een mogelijke doorbraak is het project Voeren op Maat, waarbij vleesvarkens individueel gevoerd worden.

De resultaten in de vleesvarkenshouderij liggen al jaren nagenoeg op hetzelfde niveau, terwijl de genetische potentie van de dieren is toegenomen. Varkens kunnen sneller groeien. Onder proefomstandigheden blijken individueel gehuisveste varkens circa 1.000 g per dag te groeien. Daarom ontwikkelden we een methode waarbij we varkens in groepen toch individueel voeren. Deze methode noemen we Voeren op Maat.

Drie verbeteringen

Voeren op Maat brengt de volgende verbeteringen:
1. De toom blijft bij elkaar.
2. Borgen en gelten kunnen we apart managen.
3. Individuele voedering per dier.

1. De toom bij elkaar houden

Uit onderzoek op VIC Sterksel bleek dat het niet mengen van biggen leidt tot een betere gezondheid. We accepteren dan wel gewichtsverschillen. De vraag is hoe je toch uniforme dieren kunt afleveren. Het doel van Voeren op Maat is het verkleinen van de gewichtsverschillen door biggen langer start- en overgangsvoer te verstrekken, afhankelijk van het gewicht.

2. Borgen en gelten apart managen

Omdat tomen bij elkaar blijven, hebben we ook borgen en gelten in één groep. Uit rendementsoogpunt zou je deze apart willen managen. Dit kan met Voeren op Maat. Ze krijgen twee voersoorten. Door ze meer of minder voer van elke soort te geven, krijgt elk dier een passend voerregime.

3. Individuele voedering

Bij Voeren op Maat hebben de varkens een chip in het oor. Hiermee worden ze herkend en kunnen we ze apart voeren. We maken voor elk varken een eigen voerschema met twee voersoorten. Hiermee krijgen de dieren voer op basis van behoefte. De kracht van het systeem is dat we het eetpatroon en de voeropname per dier kunnen volgen. Dit biedt een geweldige bron aan concrete informatie. We volgen het verloop van de voeropname van stap tot stap. Het resultaat van de combinatie van deze drie werelden is dat we een doorbraak forceren in het traditioneel denken: we hebben geen koppels vleesvarkens meer, maar individuele dieren. Met Voeren op Maat kunnen we grote aantallen varkens controleren en gericht voeren.

Experimenteel

Voeren op Maat is nog experimenteel. Een harde eis van de initiatiefnemers is dat de varkens minstens 95 procent van het toegewezen voer daadwerkelijk opnemen. Intussen is één afdeling op VIC Sterksel met Voeren op Maat uitgerust.