Het belang van een goed hengewicht

Juul Loeffen

Legpluimvee specialist

05 oktober 2020
-
3 minuten

In opfokstallen worden wekelijks hennen gewogen en vergeleken met het normgewicht. In de praktijk gebeurt dit in de legperiode minder. Een gemiste kans, want het hengewicht heeft namelijk grote invloed op de technische resultaten. Vooral in de opstart van leghennen is het hengewicht en de uniformiteit een goede graadmeter voor succes. De visie van De Heus is daarbij dat de opfokperiode niet stopt bij 17, maar bij 30 weken.

Goede start is het halve werk

Uit onderzoek blijkt dat een goed lichaamsgewicht van opfokhennen op vijf weken invloed heeft op het moment van in productie komen en zelfs nog meer op het legpercentage en de uitval op latere leeftijd. Ook het lichaamsgewicht op tien weken heeft hier invloed op, maar in mindere mate. Een goede opstart is dus cruciaal. Het gewicht van opfokhennen wordt bepaald door veel factoren, waarvan voer en licht de belangrijkste zijn.

De invloed van voer op het gewicht

Het fundament voor een goede opfokhen wordt gelegd in de eerste vijf weken. In die periode moet het skelet (lees kapstok) van de toekomstige leghen zich ontwikkelen. Dat moet zich dusdanig robuust ontwikkelen, dat alles wat zich daarna aan lichaamsgewicht en geslachtsorganen ontwikkelt, keurig kan worden opgehangen aan ‘de kapstok’. Uit opfokproeven van De Heus is gebleken dat daarbij de jeugdgroei van wezenlijk belang is.

Dat heeft er ook toe geleid dat we na de afsluiting van de opfok-proeven een prestart minikorrel aan het assortiment hebben toegevoegd. Daar hebben we inmiddels jaren ervaring mee en de resultaten geven aan dat een hoger lichaamsgewicht wordt bereikt van ongeveer 10% bij een leeftijd van vijf à zes weken.

Wat doet licht met het gewicht?

In de opfokperiode kunnen drie verschillende lichtschema’s worden gehanteerd (zie figuur 1). Deze lichtschema’s zijn bekend als de snel (A), langzaam (B) en laat terug-schema’s (C). Bij deze lichtschema’s wordt in de eerste weken stapsgewijs de daglengte ingekort. Dan wordt gedurende enkele weken de daglengte constant gehouden om vervolgens stapsgewijs de daglengte te verlengen. De snelheid waarmee dit gebeurt verschilt dus per lichtschema.  In het algemeen geldt: hoe langer de lichtperiode, hoe hoger de voeropname en hoe hoger het hengewicht. Figuur 1 laat zien dat een hoger hengewicht bij het eerste ei resulteert in een zwaarder eigedurende de gehele legperiode. Er dient opgemerkt te worden dat hennen met een laat terug lichtschema later in productie komen en daar dus wat eimassa laten liggen. Dit wordt later gecompenseerd door zwaardere eieren.

Stuur op tijd bij als de uniformiteit te laag is

Naast hengewicht is een goede uniformiteit een belangrijke graadmeter voor succes. Beide kunnen echter niet los van elkaar gezien worden. Een koppel met een ruim hengewicht, maar een uniformiteit van 80% kan bijvoorbeeld nog steeds een goed koppel zijn. Het kan namelijk zo zijn dat er in het koppel veel voorlopers zitten. Een koppel met een matig hengewicht en ook een 80% uniformiteit is zorgelijker, omdat er dan bijvoorbeeld veel achterlopers in het koppel zitten.

In de praktijk blijkt dat het verschil in lichaamsgewicht tussen voorlopers en achterlopers tijdens de legperiode alleen maar groter wordt. De achterlopers blijken op latere leeftijd de slijters van het koppel te worden. Vaak staat de uniformiteit tijdens de opstart in de legstal sterk onder druk. Dit komt onder andere doordat de hennen vaak moeten wennen aan de nieuwe stal en moeizaam het water kunnen vinden. Hoog uniforme koppels kunnen binnen enkele weken onder de 70% uniformiteit dalen. Later trekt dit wel gedeeltelijk bij, maar optimaal wordt het niet meer. Het is daarom van belang dat naast het hengewicht ook de uniformiteit van leghennen wordt gemonitord. Over het algemeen is een hoge uniformiteit met witte hennen makkelijker te behalen als met bruine hennen.

Wil je meer weten over het belang van een goed hengewicht?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Legpluimvee team
Over de auteur

Juul Loeffen

Legpluimvee specialist

Graag vertel ik je meer over onze opfokvoeders.