Groei op alle fronten

01 februari 2010
-
2 minuten

Sinds kort siert een 36 stands Westfalia Surge visgraatcarrousel melkstal (Magnum 40: binnenmelker) het bedrijf van Jan en Marjon Moonen in Hilvarenbeek. Dankzij de eveneens nieuwe wachtruimte met opduwhek is de arbeidsefficiëntie aanzienlijk toegenomen. Het bedrijf groeit hiermee in omvang en ziet de technische resultaten verbeteren.

Van oudsher heeft dit melkveebedrijf een aanzienlijke omvang. De vader van Jan begon eind jaren zestig met een gemengd bedrijf, waarna hij vrij snel de stap maakte naar een gespecialiseerd melkveebedrijf. Al snel begon het bedrijf te groeien. Na de invoering van de superheffing investeerden vader en moeder in melkquotum. Sinds begin jaren negentig vormde Jan een maatschap met zijn ouders met destijds een quotum van 600.000 kg melk en 35 ha grond. Hij nam in 1998 het bedrijf over. Jan breidde in 2001 de stallen uit naar 200 ligplaatsen en bouwde een nieuwe werktuigenloods. Ook nadat Marjon in 2003 in de man-vrouw maatschap kwam, ging de groei van het bedrijf door. De vader van Jan heeft dan een stapje terug gedaan, wat niet wegneemt dat hij tot op de dag van vandaag nog veel meewerkt op het bedrijf. In 2008 kwam er wederom een nieuwe werktuigenloods en werd de oude omgebouwd tot ligboxenstal zodat er nu ruimte is voor 420 ligboxen. De nieuwe melkstal en de bijbehorende wachtruimte vormen de meest recente stap in de groei waarbij arbeidsefficiëntie steeds meer een speerpunt is. ‘Met de nieuwe melkstal kunnen we meer liters per uur produceren. Dit helpt ons bij het streven naar het zoveel mogelijk kilo's melk afleveren per volledige arbeidskracht. Op dit moment wordt een quotum van 2,1 miljoen kg melk vol gemolken.

Eigen verantwoordelijkheid

Ook Bart, sinds 2004 de vaste medewerker van Jan en Marjon, draagt bij aan de efficiëntie. Doordat ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft, blijft het bedrijf flexibel en wordt er attent gereageerd op veranderende situaties. Op een centraal ‘schrijfbord’ naast de kantine worden attenties genoteerd waarop direct kan worden ingespeeld. Marjon en Jan betrekken Bart bij het koemanagement. Ze stimuleren hem en geven hem de ruimte zijn kennis te vergroten. ‘Doordat Bart ook bij ons stage heeft gelopen en vervolgens direct bij ons aan de slag ging, draagt hij dezelfde bedrijfsvisie uit. Ondertussen zie ik hem als mijn eigen broer!’ aldus Jan. De uitbreiding met de 36-stands melkcarrousel en de bijbehorende driewegselectie maakt het volgens Jan mogelijk om meer met protocollen te gaan werken. Hierdoor zal de efficiëntie verder toenemen en zal er sprake kunnen zijn van algehele verbetering. ‘Qua protocollen en plannen zouden wij eigenlijk eens bij varkenshouders moeten kijken. Van hen zouden wij best nog wel het een en ander kunnen leren’, zegt Jan.

Melkveehouders zouden qua protocollen en plannen eens bij een varkenshouder moeten gaan kijken.

Samen voor resultaat

Een logische doelstelling is de uitbreiding van de stallen door de eigen aanwas van het vee vol te maken. De samenstelling van het rantsoen en aanvullend voer speelt hier nadrukkelijk op in. Het basisrantsoen is gebaseerd op 27 liter melk en wordt aangevuld met krachtvoer. Dit krachtvoer bestaat uit Protex Maïs en Lactatie Startbrok met hoog GLV (Glucose Leverend Vermogen). Jan voert deze laatste in het begin van de lactatie bij om de koeien zo snel mogelijk op te laten starten. Bovendien draagt voldoende GLV bij aan het sneller ombuigen van een negatieve naar een positieve energiebalans, wat de vruchtbaarheid en melkproductie stimuleert. Al met al zorgt dit voor een hoge voerefficiëntie. Met een dagproductie van 30 liter met 4,57 procent vet en 3,75 procent eiwit bij 180 dagen lactatie heeft Jan Moonen recht van spreken ‘De rol van onze leveranciers en het gevoel hierbij zijn voor ons erg belangrijk’, zegt Jan. ‘De service die bijvoorbeeld de wederverkoper van De Heus, Ben van Gool van Jac. Van Gool B.V., ons levert is essentieel en super! Hij zorgt voor een snelle levering en staat dicht bij de klant. Ook hanteert hij het klant = klant principe, ongeacht de afname. Dit bevestigt ons in de juiste keuze. Het specialisme van De Heus achter Jac. Van Gool B.V., maakt het ons mede mogelijk deze resultaten te behalen.’