Grasland scheuren

27 juli 2020
-
2 minuten

In 2020 mag grasland gescheurd worden op zand- en lössgronden van 1 juni tot en met 1 september. Dit moet vooraf gemeld worden bij RVO. Een stikstofbemonsteringsplicht vervalt bij zowel de derogatiebedrijven als de niet-derogatiebedrijven in deze periode. Wel wordt er gerekend met een korting van 50 kg zuivere stikstof per hectare. Deze korting geldt ook voor niet-derogatie bedrijven. Op de klei- en veengronden mag het grasland vernietigd worden tot 15 september. Zaai je een stikstofbehoeftig gewas in en wil je deze ook gaan bemesten, dat kan dat alleen als een scheurmonster wordt genomen. In de periode van 1 november tot en met 31 december, mag op kleigronden het grasland vernietigd worden als het eerstvolgende gewas geen gras is. Voor veengronden geldt dat het gras in deze periode niet vernietigd mag worden.

Blijvend grasland in Natura-2000 gebieden mag niet gescheurd of vernietigd worden.
Hieronder worden voor de verschillende grondtypen schema’s weergegeven voor het scheuren in 2020.


Met vragen kun je terecht bij onze specialisten van Agra-Matic Mineraal. Wij helpen je ook graag bij de keuze welk grasmengsel uit het vernieuwde Milkway assortiment het beste past in jouw situatie.