Goede opfok leghennen is cruciaal

Gerald Top

Legpluimvee specialist

22 oktober 2017
-
2 minuten

De opfokperiode van leghennen is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor een robuuste leghen die aan steeds meer productie-eisen moet voldoen, zoals de langere aanhouding tot 100 weken leeftijd en 500 eieren per legronde. Bovendien is er nu het snavelbehandelverbod.

Het belang van goede gewichtsontwikkeling

De opfokperiode van leghennen is een belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor een robuuste leghen die aan steeds meer productie-eisen moet voldoen, zoals de langere aanhouding tot 100 weken leeftijd en 500 eieren per legronde. Bovendien is er nu het snavelbehandelverbod. Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling tijdens de opfokperiode sterk gecorreleerd is aan de prestaties op latere leeftijd. In tabel 1 is te zien dat vooral het 5-weekse gewicht een goede voorspelling (+++) geeft van de technische resultaten in de legperiode. Reden genoeg om de opfokhennen in deze periode optimaal te voeden.

Vroege voeropname voor gewichtsontwikkeling

Het behalen van het juiste streefgewicht begint met een goede voeropname. Daarbij is het noodzakelijk het voer in een gewenste vorm aan te bieden. Die voorkeur voor vorm verschilt behoorlijk tussen jonge en oude dieren, omdat de vorm en grootte van de snavel verandert in de tijd. Om de voorkeur van jonge kuikens te bepalen heeft De Heus de kuikens zelf laten kiezen (zie foto). Jonge kuikens hadden een duidelijke voorkeur voor een kleinere, maar vooral kortere korrel. Door de grootte en vorm van de voerkorrels af te stemmen op het jonge kuiken, werd een hogere voeropname gerealiseerd, die op zijn beurt weer bijdroeg aan een goede gewichtsontwikkeling. Deze voorkeur is vertaald naar de praktijk en heeft geleid tot de ontwikkeling van de Prestart Minikorrel.

Onderzoek naar nutriëntenbehoefte in opfokperiode

Naast de juiste voervorm, moet ook de samenstelling van het voer worden afgestemd op de behoefte van het dier. Wereldwijd wordt echter nauwelijks onderzoek gedaan naar de behoefte van opfokleghennen. De gegevens die bekend zijn, zijn gedateerd en niet meer van toepassing op moderne genetica. Om die reden heeft De Heus op haar eigen proeflocatie uitgebreid onderzoek gedaan naar de nutriëntenbehoefte van bruine en witte opfokleghennen.

In de eerste proef werd gekeken naar de effecten van het energie- en eiwitgehalte op de gewichtsontwikkeling van de bruine opfokleghen. Opvallend was dat jonge opfokleghennen heel anders reageren op bepaalde nutriënten dan oudere opfokhennen, wat voortkomt uit een wezenlijke verandering in behoefte. In de eerste weken zijn vooral de groei en ontwikkeling van het karkas, het verteringstelsel en de spieren van belang. Vanaf 12 weken is de ontwikkeling van het voortplantingsstelsel belangrijker, omdat een paar weken later het eerste ei gelegd wordt. De opfokperiode moet dus goed worden ingedeeld in verschillende periodes. Door het nutriëntenaanbod in elke periode af te stemmen op die specifieke ontwikkeling wordt bijgedragen aan een optimale (gewichts)ontwikkeling van het dier. Ook konden stressmomenten zoals vaccinaties hiermee worden opgevangen. Deze stressmomenten kunnen ten grondslag liggen aan het ontstaan van ongewenste gedragingen zoals verenpikken, veren eten en kannibalisme. Door de gehaltes aan eiwit en energie anders af te stemmen, kunnen deze gedragingen en verlies aan technisch resultaat worden voorkomen.

Tabel 1: Relatie tussen gewicht en prestatie

Inmiddels is de tweede proef (2017) afgerond en worden de resultaten op een rijtje gezet. Hierin werd gekeken naar het verschil tussen witte en bruine opfokleghennen en het effect van voeding op het gedrag en het verenkleed. De resultaten uit deze proef zijn veelbelovend en worden in het najaar geïmplementeerd in het voerprogramma. Deze onderzoeken hebben ervoor gezorgd dat het voer in elke cruciale leeftijdsfase de juiste voedingsstoffen bevat. Tekorten, maar zeker ook overschotten, die tot ernstige stoornissen in de ontwikkeling kunnen leiden, worden hiermee voorkomen. Binnen dit concept draait alles namelijk om de juiste balans tussen essentiële voedingsstoffen. Daarmee wordt een optimale gewichtsontwikkeling behaald en behouden, zonder onnodige verhoging van de voerkosten.

Wil je meer weten over onze opfokvoeders?

Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Legpluimvee team
Over de auteur

Gerald Top

Legpluimvee specialist

Wil je meer weten over de opfokperiode van leghennen?