Goede opfok basis gezond melkvee

10 november 2015
-
3 minuten

Een goede kalveropfok is de basis voor gezond melkvee. Een optimale ontwikkeling, een goede voederopname en een laag medicijngebruik bij een kalf verhogen de latere melkproductie. OmniGen in melkvervangers vergroot bedrijfprestaties door in te spelen op deze factoren. In de eerste levensweken worden kalveren voortdurend onderworpen aan stress. Het weghalen bij de koe na geboorte, een actief immuunsysteem dat in onwikkeling is en groepering zijn hiervan de grootste oorzaken. Een kalf is in deze periode dan ook zeer gevoelig voor uiteenlopende ziektes wat een blijvend effect heeft op de latere melkproductie. Dat OmniGen in deze situatie een positieve rol speelt door zijn werking op het immuunsysteem, is bewezen in meerdere praktijkproeven.

Nukamel, wereldwijde producent van kalvermelken, is vooruitstrevend op het gebied van kalvergezondheid. Het hele jaar door worden proeven uitgevoerd met kalvermelken gericht op groei, ontwikkeling en vooral gezondheid. Maar liefst drie proeven werden uitgevoerd met OmniGen, mede door de uitzonderlijke resultaten van dit product.

OmniGen-AF in de melkvervanger, begin met een voorsprong!

Proeven in praktijkomstandigheden

Alle proeven werden uitgevoerd in praktijkomstandigheden met respectievelijk 50, 80 en 120 Holstein-Friesian stierkalveren. Kalveren die OmniGen in de melk bijkregen (10 g/kalf/dag) werden vergeleken met een controlegroep (zonder OmniGen in de melk). OmniGen werd nooit toegevoegd aan het krachtvoeder. Het gewicht en de groei van kalveren werd gedurende acht weken tweewekelijks bepaald, de melken krachtvoederopname werd dagelijks geregistreerd. Daarnaast werd het aantal ziektebehandelingen per dier, evenals de kwaliteit van de mest bijgehouden. Alle kalveren werden gevoederd met eenzelfde melkschema. De stierkalveren werden geslacht op een leeftijd van zeven maanden.

Positieve effecten op kalverengroei

Dat OmniGen positieve effecten op de kalvergroei heeft, werd bewezen in alle proeven. Gewichtsverschillen waren telkens al zichtbaar na twee weken. Kalveren die via de melk OmniGen verstrekt kregen waren na acht weken drie kg zwaarder ten opzichte van de controlegroep. Het gewichtsverschil dat in deze periode gerealiseerd werd, was eveneens terug te vinden op slachtleeftijd (237 kg versus 240 kg geslacht gewicht). Dit is een schitterend resultaat, wat enkel en alleen te verklaren was door de toevoeging van OmniGen via de melkvervanger in de eerste acht levensweken.


Tabel 1 Resultaten na 8 weken proef. Daggroei, melkopname, en krachtvoeropnamezijn gemiddelde cijfers per dag over 8 weken.

Verbetering van gezondheid kalveren

Een gezonde kalveropfok is gekoppeld aan een laag gebruik van medicijnen. Over het algemeen werd door toevoeging van OmniGen in de kalvermelk werd een reductie in het aantal antibioticabehandelingen vastgesteld. Daarnaast hadden kalveren die OmniGen verstrekt kregen via de melk, beduidend minder behandelingen per kalf nodig voor een goed herstel. Het mooie aan deze vaststelling was dat de bedrijfsmanagers in kwestie dit onafhankelijk van de resultaten opmerkten. Zieke kalveren met OmniGen in de melkvervanger kenden een sneller herstel en groeiden harder dan zowel de gezonde als zieke kalveren van de controlegroep!

Snelle positieve resultaten bij kalveren

Hoewel de werkingstijd van OmniGen bij lacterende koeien kan oplopen tot 56 dagen, zijn er bij kalveren al veel sneller positieve resultaten te zien. Effecten op groei en gezondheid zijn al na 14 dagen zichtbaar. De mogelijke verklaring voor deze bevindingen is dat kalveren in de eerste weken nog geen penswerking hebben. Hierdoor komt OmniGen sneller terecht in de darm, waardoor er sneller een effect zal zijn. Tevens is het immuunsysteem van kalveren nog onaangeroerd wanneer OmniGen vanaf de geboorte wordt gegeven. Het effect van het product is hierdoor dan ook optimaal. Een laatste aandachtspunt is dat kalveren volop in groei zijn, dit is een cruciale parameter die de werking van OmniGen in beeld brengt die bij lacterende koeien niet meer te meten is. Zoals een gezonde koe meer melk geeft, groeit een gezond kalf sneller, dat is wat OmniGen nogmaals bewezen heeft!