Goed graslandmanagement is de basis

21 december 2016
-
2 minuten

De Heus doet al jaren onderzoek op proefvelden van klanten naar de opbrengsten van diverse bemestingsobjecten. Hieruit blijkt dat een goed graslandmanagement de basis is voor een hoge melkopbrengst uit eigen ruwvoer.

Graslandmanagementinstrumenten

Door een aantal zaken scherp in het oog te houden kan de opbrengst van het grasland geoptimaliseerd worden. Dit begint uiteraard met een goede ontwatering en mollenbestrijding. Je kunt zelf ook direct aan grasbestandverbetering doen door bijvoorbeeld regelmatig met de wiedeg te werken en waar nodig door te zaaien. Ook kun je op betere percelen meer drijfmest aanwenden en waar nodig verdunnen om de benutting te verbeteren.

Gedeelde kunstmestgift

Met onze nieuwe GrasPlus Start adviseren we om begin maart 150 kilogram kunstmest te strooien. Hiermee geef je dan een mooie startgift stikstof en zwavel voor een vlotte beginontwikkeling. Deze meststof bevat tevens een nitrificatieremmer om het uitspoelingsrisico te beperken. In de tweede helft van maart kan dan drijfmest aangewend worden. Begin april kan dan met een passende GrasPlus meststof 150 tot 250 kilogram kunstmest gestrooid worden. De gift is afhankelijk van de gewenste grasopbrengst bij het maaien. Het oogstmoment is geen jaar hetzelfde, maar voorzichtig kan wel gesteld worden dat je een betere kuil onder het plastic krijgt (hoger VEM en veel ruw eiwit) als je op tijd maait. Afhankelijk van het rantsoen varieert de behoefte aan ruw eiwit. Een goede manier kan zijn om door middel van een lasagnekuil meerdere snedes gras over elkaar heen in te kuilen. Enige correctie is dan realiseerbaar. Door van oktober tot juni te voeren van een constante goede kuil geeft de beste resultaten wat betreft melkproductie.

Kalikunstmest

Aandacht voor kalikunstmest is belangrijk. Op percelen waar veel gras geoogst wordt, is onttrekking van kali vaak groter dan verstrekking van kali uit drijfmest. Vooral in de tweede helft van de zomer wanneer er minder drijfmest, en dus kali, wordt toegediend vragen percelen een kaliaanvulling. Daar kan GrasPlus 13500 gestrooid worden. Deze GrasPlus bevat stikstof, kali en natrium. Waar sprake is van grote variatie in de behoefte adviseren we kali 60 te bemesten en met GrasPlus 15000 in stikstof- en natriumbehoefte te voorzien. Kali bevordert sapstromen in de planten en naast een flinke plus in de opbrengst zie je ook frisser en steviger gewas.

Wezenlijke plus in eiwit in het gras en dus in stikstofefficiƫntie

De beperkende factor is in veel gevallen de beschikbare hoeveelheid stikstof uit drijfmest en kunstmest. Daarom kunnen bedrijven met gras-klaver percelen stikstoftekort op bedrijfsniveau beter managen. Maatwerk en meer akkerbouw-matig gras telen levert goed rendement. Want de grond wordt dan beter benut. Daarnaast is ook de opbrengst en kwaliteit van het eigen ruwvoer van wezenlijk belang voor het bedrijfsresultaat. Aangetoond is dat zwavel in het voorjaar en kali halverwege de zomer, de opbrengst wezenlijk verhoogt. Per saldo bevordert dit de stikstof- en fosforefficiƫntie op uw bedrijf. De komende maanden is er tijd en gelegenheid om uw bedrijfsspecifieke omstandigheden te bekijken en met uw adviseur te bespreken. Bodem- en kuilanalyses kunnen daarbij nuttig zijn om verbeterpunten te benoemen. Met een goed grasbestand, het optimale management en de juiste Grasplus meststoffen gaan we met elkaar voor een plus van twee ton droge stof per hectare.