Goed grasland onderhoud voor een beter resultaat

16 september 2019
-
2 minuten

Hoogwaardig ruwvoer vormt de basis voor een gezonde veestapel, goede melkproductie en rendement. De kosten van graslandverbetering middels doorzaai of vernieuwing verdient u daarmee snel terug.

Optimale opbrengst

Jouw grassenbestand heeft, naast het bemestingsniveau en bodemgesteldheid, veel invloed op de ruwvoeropbrengst en kwaliteit. Slechte rassen zoals kweek, ruwbeemd en onkruiden hebben namelijk een fors lagere verteerbaarheid, smaak en opbrengst dan de grassen op de aanbevolen rassenlijst.

Houd grasland productief met wiedeggen

Belangrijk voor een goede grasproductie is goed graslandmanagement, zoals regelmatig bestrijden van onkruiden, voorkomen van bodemverdichting en vertrapping. Het is verstandig om in het vroege voorjaar en in het najaar gebruik te maken van de wiedeg om oppervlakkig wortelende grassen tot maximaal 1,5 centimer diepte te verwijderen.

Beoordeel jouw percelen

Aan het einde van het grasseizoen is het goed om te inventariseren hoe de grasmat erbij ligt en indien nodig maatregelen te nemen. Jouw specialist van De Heus maakt graag een ronde met je over jouw percelen. Als stelregel houden wij het volgende aan:

  • 80 tot 90% goede grassen; zaai dan 10 tot 15 kilogram Milkway Doorzaai per hectare voor onderhoud.
  • 60 tot 80% goede grassen; zaai dan 20 tot 30 kilogram Milkway Doorzaai per hectare voor onderhoud.
  • < 60% goede grassen; dit perceel komt in aanmerking voor vernieuwing

Klaver bindt stikstof uit de lucht

Tenslotte nog de tip om bij in- of doorzaai van gras ook 5 kilogram klaver per hectare mee te zaaien. Klaver zorgt namelijk voor het binden van 100 tot 350 kilogram stikstof per hectare. Witte klaver is geschikt voor percelen die begraasd worden en Duet (een mengsel van rode en witte klaver) is geschikt voor percelen die alleen gemaaid worden. Op gronden met een hoog organisch stof gehalte is het resultaat van klaver matig.

Wat levert doorzaaien of vernieuwen je op?

Het rantsoen van uw melkkoeien bestaat voor 60 tot 75% uit ruwvoer. Kwaliteitsverhoging van ruwvoer maakt het mogelijk om de opname ervan met een kilogram per koe per dag te verhogen. Hierdoor kun je twee kilogram meer melk per koe per dag uit ruwvoer produceren. Waarmee je het rendement op uw melkveebedrijf verhoogt. Bovendien draagt een hoge ruwvoerkwaliteit bij aan een gezonde koe, werkplezier, een betere mineralenefficiëntie en meer eiwit van eigen land.

Aan de slag? Bekijk de hoogwaardige Milkway Graszaden die De Heus samen met Barenbrug ontwikkeld heeft.