Godfried Groenland de varkensdierenarts van De Heus - De ideale combinatie van theorie en praktijk

03 mei 2018
-
3 minuten

Als dierenarts wordt Groenland vaak door collega’s gevraagd om mee te denken wanneer er een probleem is: de varkens groeien niet goed, er is te veel uitval, of de biggen hebben diarree. “ Omdat wij het voer op de bedrijven leveren, bereikt ons vaak de vraag of de problemen voer­gere­lateerd zijn. Ik probeer er echter neutraal in te staan en met een frisse blik te kijken wat er aan de hand is ”, geeft Groenland aan. “ Als het aan het voer ligt is het eenvoudig op te lossen, de meeste problemen heb­ben echter meer te maken met ziektes en management. En dat is wat moeilijker op te lossen .”

Mobiele dierenartspraktijk

Groenland reist het hele land door om bedrijfsbezoeken af te leggen en daarbij de benodigde diagnostiek te doen. Voor hem voelt het soms wel alsof hij zijn eigen kleine dierenartspraktijk runt. “In mijn auto heb ik eigenlijk alles om mijn vak volledig uit te oefenen en nog wel wat meer. Alles wat ik nodig heb voor een goede diagnostiek heb ik bij me.” Een groot deel van zijn werk bestaat dan ook uit het doen van bloed­, speeksel­ en mestonderzoek om de oorzaken van problemen op te sporen.

Als het probleem alleen in het voer zit, is het gemakkelijk op te lossen. Helaas is dat meestal niet het geval.

Waarom dierenarts?

Een typisch voorbeeld van iemand die van jongs af aan dierenarts wilde worden kun je Groenland niet noemen. Hij besloot pas laat om diergeneeskunde te gaan studeren. De grote vrijheid die je in het beroep hebt en het feit dat je in een groepspraktijk samen met anderen een eigen onderne­ming runt was erg aantrekkelijk. Daarbij komt nog dat het een vak is waarbij je ook fysiek bezig bent en niet alleen achter de computer zit. De interesse voor juist het varken ontstond in het laatste jaar van de studie bij de vakgroep bedrijfsdiergenees­kunde, waar een enthousiaste club docen­ten destijds intensief bezig was met ana­lyse van kengetallen in de varkenshouderij. De combinatie van bedrijfsbezoeken en het systematisch analyseren van de problemen, juist daar wordt hij enthousiast van.

Waarom is De Heus zo leuk?

Groenland heeft na zijn afstuderen eerst vijf jaar gewerkt voor de Gezondheids­dienst voor Dieren als varkensdierenarts. In die tijd bestonden er nog zes locaties van de GD met aangenaam korte lijntjes naar dierenartsen en boeren. Het was een leuke tijd. Daarna heeft hij 14 jaar lang als lid van de maatschap een landbouwhuis­dierenpraktijk gehad, waarbij hij ook werk verrichtte voor sommige mengvoerleveran­ciers. Uiteindelijk heeft hij bij De Heus zijn plek helemaal gevonden. “Ik krijg hier alle vrijheid en middelen om nuttige dingen te doen.” Het leukst vindt hij om nieuwe dingen te ontwikkelen en om de collega’s van de buitendienst te ondersteunen en daarmee de varkenshouders verder te helpen. Zo heeft De Heus inmiddels onder andere een biestscan, een melkscan, de botstofwisselingsscan voor zeugen en vleesvarkens, en de ‘Totaalaanpak vlees­varkens’ waarbij behalve naar voer en management ook naar het verloop van luchtweg­ en darmziekten gekeken wordt. Het nieuwste programma betreft de ‘Premium Totaalaanpak Biggen’ waarbij het gaat om de problemen die in de biggen­opfok tot de leeftijd van tien weken voorko­men, zoals slingerziekte, hersenvliesontste­king etcetera. Het is daarbij de bedoeling alle aspecten van de biggenopfok, inclusief voeding en gezondheid, op een bedrijf mee te nemen, zodat het geheel samen met de begeleidend dierenarts besproken kan worden. “Het geeft een goed gevoel om, als alle zaken in kaart gebracht zijn, een heldere analyse te kunnen presenteren op het bedrijf en die vervolgens met alle partijen door te nemen.”