Gezondheidsproblemen bij lactatie voorkomen? Besteed aandacht aan droogstand en transitie

23 oktober 2020
-
3 minuten

De droogstand is de belangrijkste periode voor een goede start van de lactatie. In de droogstand herstelt het uierweefsel en heb je de kans om een bestaande infectie te behandelen. De transitieperiode is echter ook een risicoperiode. Een suboptimale transitie kan onder andere leiden tot melkziekte, mastitis, aan de nageboorte blijven staan en verminderde vruchtbaarheid.

Grotere behoefte aan calcium na afkalven

Vorig jaar heeft De Heus een grootschalig praktijkonderzoek naar deze transitieperiode uitgevoerd op 29 melkveebedrijven. Ondanks dat er op de deelnemende bedrijven geen transitieproblemen werden ervaren, was de variatie in de aanwezigheid van bijvoorbeeld subklinische melkziekte enorm. Door het op gang komen van de melkproductie rond afkalven heeft de koe een grotere behoefte aan calcium. Melkziekte is een te laag calciumniveau in het bloed van de koe, waarbij de koe niet meer in staat is om te kunnen staan. Bij subklinische melkziekte wordt alleen een laag bloedcalcium gemeten, zonder zichtbare ziekteverschijnselen.

Risico op gezondheidsproblemen

Koeien met subklinische melkziekte hebben een zeer groot risico op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen in de start van de lactatie. Voldoende calcium is onder andere nodig voor een goede spierwerking. Een laag calciumniveau in het bloed leidt bijvoorbeeld eenvoudig tot:

  • Meer risico op mastitits
  • Een verhoogd celgetal
  • Vuile baarmoeders
  • Een lebmaagverplaatsing
  • Meer ketose

TopLac DroogstandsPlan verbetert calciumstofwisseling

Eén van de pijlers van ons TopLac DroogstandsPlan is het verlagen van de kation anion balans (KAB), de balans tussen positief geladen ionen (kationen) en negatief geladen ionen (anionen), in de laatste fase van de droogstand: de close-up periode. Uit het praktijkonderzoek in 2019 kwam naar voren dat bedrijven met een lage KAB in deze periode minder (subklinische) melkziekte hadden. Dit zagen we ook al in ons onderzoek op de Dairy Campus in Leeuwarden in 2018. Hier deden we onderzoek naar de relaties tussen de KAB en het voorkomen van melkziekte. Een lage KAB zorgt namelijk voor een actieve calciumstofwisseling. Hierdoor is er op de dag van afkalven voldoende calcium vrijgekomen, zodat melkziekte voorkomen kan worden.

Rol van fosfor

Een laag fosforgehalte (P) in het droogstandsrantsoen zorgt net als een lage KAB voor een actieve calciumstofwisseling. Echter dient tijdens lactatie wel voldoende fosfor beschikbaar te zijn. Tijdens de gehele lactatie, zeker ook eind lactatie, moet de fosfordekking minimaal 100% fosfordekking zijn. In onze praktijkonderzoeken zagen we bevestigd dat koeien met een laag fosforgehalte in de droogstand, hogere calciumwaardes in het bloed hebben na afkalven.

Voeren volgens de norm werkt

De melkveebedrijven met de beste uitkomsten in het praktijkonderzoek, zijn de bedrijven die zich het beste aan onze normen houden. Dit toont de effectiviteit van ons TopLac DroogstandsPlan aan. Op basis dit onderzoek, is ons droogstandsassortiment verder uitgebreid en aangepast. Voor elk bedrijf hebben we een toepassing om de normen op een praktische manier te kunnen halen. Vraag je rundveespecialist naar de beste strategie om de droogstand op jouw bedrijf verder te optimaliseren.