Gezond de winter door

23 december 2013
-
3 minuten

Het opstarten en begeleiden van vleeskuikens vraagt veel vakmanschap en aandacht, juist in de winterperiode. Als u let op de kleine details en de ronden goed voorbereidt, kunt u deze lastige periode toch prima doorstaan.

De voorbereiding van de nieuwe ronde begint met de evaluatie van het afgesloten koppel. Maak voordat men de kuikens ontvangt een keuze in het voerprogramma dat men wil gaan volgen. Denk hierbij aan het Opti of het Vita programma. Ook de keuze van het meest geschikte coccidioseprogramma is erg belangrijk. Ga hierbij dan ook in overleg met de dierenarts en buitendienstman, zij kunnen u hier goed over informeren.

Planning

Een ronde begint niet bij de ontvangst van kuikens maar bij het inleggen van de broedeieren. Neem contact op met de planning en overleg over het eventuele uitladen met de bijbehorende gewichten en het wegladen. Met de juiste bezetting optimaliseert u ook meteen de groei en de voederefficiëntie. Bekijk een volledig artikel over dit onderwerp op de website: ‘Zorg voor optimale bezetting’.


Figuur 1 Afleverstrategie bij uitlaadgewichten van 1.700 en 2.200 gram en weglaadgewicht 2.700 gram bij vleeskuikens


Grafiek 1 Op te zetten aantal vleeskuikens per vierkante meter in relatie tot bezettingsgraad bij uiladen

Voldoende leegstand

Ga bij het plannen uit van voldoende dagen leegstand. Dit heeft positieve effecten op de infectiedruk. Een langere leegstand verlaagt namelijk de ziektedruk waardoor de kans op nasleep van de vorige ronde kleiner is. In de periode van leegstand kunnen ook nog noodzakelijk onderhouden eventueel een stukje renovatie worden uitgevoerd. Denk bij onderhoud ook aan de juiste afstellingen van de inlaatventielen, drinklijnen en voerlijnen. Voorkom tochtplekken en dicht ventilatoren die in de winter niet gebruikt worden goed af. Controleer alle klimaatinstellingen, denk hierbij vooral aan de juiste instelling van de verwarming en de minimum en maximum ventilatie. Controleer ook de correctheid van de voelers. Controleer het gewicht van de kuikens regelmatig en pas hier de ventilatie op aan. Het is erg belangrijk dat de kuikens worden opgevangen in een stal die is gereinigd met gebruik van een reinigingsmiddel en goed is desinfecteerd. Zorg voor een goede biosecurity op het bedrijf. Denk hierbij ook aan een goede bestrijding van ongedierte.

Vers water

Reinig de waterleidingen op een juiste manier zodat de kuikens bij aankomst over voldoende en vers drinkwater kunnen beschikken. Spoel kort (drie uur) voor de komst van de kuikens alle leidingen nog eens door en herhaal dit in de eerste week elke dag. Door de hoge temperatuur in de stal is kans op bacteriegroei in de waterleidingen groot. Zorg voor een juiste druk in alle waterlijnen en controleer dit ook aan het eind van de waterlijn. Contoleer of de hoogte van de lijnen goed is. Een niet juist afgestelde drinkwaterleiding kan verspilling van drinkwater geven en een oorzaak zijn van natte plekken in het strooisel.

Streef naar een vloertemperatuur van minimaal 29 graden

Tijdig opwarmen

Bij het klaarmaken van de stal is het belangrijk dat u strooisel kiest van goede kwaliteit. Begin tijdig met het opwarmen van de stal zodat de kuikens ontvangen worden in een stal die droog is en een juiste vloertemperatuur heeft. Het opwarmen voor instrooien heeft de voorkeur omdat hierdoor de stalvloer beter op temperatuur is. Daarnaast wordt de kans op condens tussen vloer en strooisel voorkomen. Streef naar een vloertemperatuur van minimaal 29 graden. Een natte stal verhoogt de stookkosten. Strooi daarom in de ronde eventuele natte plekken bij. Leg voldoende banen papier in de stal met een juiste hoeveelheid voer. Het maken van picknickplekken helpt mee voor een goede start. Een startcoëfficiënt van minimaal 4 is een goede basis voor een plezierige ronde. Het startgewicht vermenigvuldigd met de startcoëfficiënt geeft het streefgewicht op dag 7. Kuikens die voldoende voer opnemen en gezond zijn produceren warmte. Dit zorgt voor een goed microklimaat op dierniveau. Kuikens met een te lage voeropname hebben extra warmte nodig.