Gecombineerde opgave 2021

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

30 maart 2022
-
4 minuten

De Gecombineerde Opgave (GO) moet weer uiterlijk 15 mei 2022 worden ingediend.

Melkproductie opgeven

Net als vorig jaar wordt bij melkveehouders gevraagd hoeveel melk door de koeien is geproduceerd in 2021. Let op, er wordt dus niet gevraagd hoeveel melk aan de melkfabriek is geleverd, maar hoeveel er is geproduceerd. Neem hier de melkproductie over die je in de mestboekhouding van 2021 hebt gebruikt.

Fosfaatdifferentiatie

Heb je grondmonsters die niet in de fosfaatklasse hoog valt? Dan is het aan te raden in de Gecombineerde Opgave de fosfaatdifferentiatie aan te vinken. Dan mag er meer fosfaat op de percelen met een lagere fosfaattoestand worden bemest. Deze regeling is niet nieuw. Toch willen we dit onder de aandacht brengen, omdat we in de praktijk vaak tegenkomen dat veehouders hier wel mee rekenen in de mestboekhouding, maar dat dit niet is aangevinkt in de Gecombineerde Opgave. Als dit niet in de Gecombineerde Opgave is aangevinkt, mag hier ook niet mee gerekend worden in de mestboekhouding. Let er tevens op dat de grondmonsters niet te oud zijn voor de fosfaatdifferentiatie (maximaal 4 jaar oud op 15 mei).

Bij oude grondmonsters (van voor 2021) mag gekozen worden tussen P-al en Pw getallen in te vullen voor de differentiatie of P-al en P-Pae (bij rvo bekend als P-CaCl). Eerder was alleen P-al van belang bij grasland en Pw bij bouwland. Het nieuwe getal P-Pae kan niet zonder P-al, dan moeten beide getallen dus altijd worden ingevuld. Let goed op of er voor de oude of nieuwe manier wordt gekozen. Dit kan op sommige bedrijven best wat fosfaatplaatsingsruimte schelen.

Bij grondmonsters van 2021 of nieuwer kan alleen gebruik worden gemaakt van fosfaatdifferentiatie door het P-Pae én P-al in te vullen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Vervallen van betalingsrechten

RVO heeft al een aantal jaren aangekondigd dat de betalingsrechten komen te vervallen en dat we naar een hectaretoeslag gaan. Na een paar jaar uitstel gaat dit volgend jaar (2023) gebeuren. Betalingsrechten bestaan dan niet meer en dan kan er dus ook niet meer gehandeld worden in deze betalingsrechten. Klik hier voor meer informatie.

Heb je verder nog vragen over de Gecombineerde Opgave? Neem contact op met je specialist van Agra-Matic Mineraal.

Ga naar Agra-Matic
Over de auteur

Bart van Ree

Agra-Matic Specialist Mineralen

Bel mij op 06-46 137 625