Gecombineerde opgave 2020

20 april 2020

De Gecombineerde Opgave (GO) moet weer worden ingediend. Even leek het erop dat er uitstel zou komen, maar minister Schouten heeft aangegeven dat de uiterste datum voor het indienen van de GO 15 mei zal blijven.  Er zijn dit jaar best wat vragen in de GO bijgekomen. De meeste van deze vragen worden gebruikt voor de statistieken. Dat is ook te zien als op het vraagtekentje bij de vraag wordt geklikt. Daarnaast zijn er ook een paar vragen die extra aandacht vereisen.

Melkproductie opgeven

Dit jaar wordt bij melkveehouders gevraagd hoeveel melk door de koeien is geproduceerd in 2019. Let op, er wordt dus niet gevraagd hoeveel melk aan de melkfabriek is geleverd, maar hoeveel er is geproduceerd. Als deze vraag wordt beantwoord, houd er dan goed rekening mee dat in de mestboekhouding ook met een melkproductie is gerekend. Als nu een (veel) hogere productie wordt opgegeven, kan dit problemen gaan geven in de mestwetgeving en fosfaatrechten.

Natuurgronden

In de GO wordt ook dit jaar gevraagd om percelen aan te vinken die natuur zijn. Echter wordt de vraag dit jaar anders gesteld dan vorig jaar. Dit jaar wordt gevraagd om natuurpercelen aan te vinken waar echt niks mee of op mag. Dit zijn dus percelen zoals bijvoorbeeld ‘Grasland Natuurlijk hoofdfunctie natuur’ (dat is één gewascode). Op dit soort percelen kunnen ook geen betalingsrechten worden uitbetaald. Echter, op de meeste natuurpercelen, die gepacht worden, mogen nog wel betalingsrechten worden uitbetaald. Daarom luidt het advies om dit soort percelen niet aan te vinken als natuur. Mocht je niet weten wat voor jou van toepassing is, dan kun je op het vraagteken klikken achter de vraag “Heeft u natuurpercelen in gebruik?”. Dan verschijnt rechtsboven in het scherm een korte toelichting op deze vraag.

Fosfaatdifferentiatie

Heb je grondmonsters met een Pal- of Pw-waarde die niet in de fosfaatklasse hoog valt? Dan is het aan te raden in de Gecombineerde Opgave de fosfaatdifferentiatie aan te vinken. Dan mag er meer fosfaat op de percelen met een lagere fosfaattoestand worden bemest. De fosfaatnormen van 2020 bij deelname aan fosfaatdifferentiatie vind je hier. Deze regeling is niet nieuw. Toch willen we dit onder de aandacht brengen, omdat we in de praktijk vaak tegenkomen dat veehouders hier wel mee rekenen in de mestboekhouding, maar dat dit niet is aangevinkt in de Gecombineerde Opgave. Als dit niet in de Gecombineerde Opgave is aangevinkt, mag hier ook niet mee gerekend worden in de mestboekhouding. Let er tevens op dat de grondmonsters niet te oud zijn voor de fosfaatdifferentiatie (maximaal 4 jaar oud op 15 mei). Als er nieuwe grondmonsters zijn, moet dit nieuwe Pal- en Pw-getal in de Gecombineerde Opgave worden ingevuld bij het juiste perceel.

Vervallen van betalingsrechten

Als in het verleden betalingsrechten niet benut werden, kon men in het volgende jaar ervoor kiezen deze betalingsrechten als eerste te laten uitbetalen. Dat kon doordat ieder betalingsrecht een eigen nummer heeft. Dus als bijvoorbeeld in een jaar betalingsrecht nummer 12345 niet werd benut, omdat er onvoldoende hectares aanwezig waren, dan kon het volgende jaar worden aangegeven dat betalingsrecht met het nummer 12345 als eerste zou worden uitbetaald.

Dit jaar is dat anders. Als er in 2019 al betalingsrechten niet zijn benut, en dezelfde hoeveelheid betalingsrechten worden in 2020 wederom niet benut, dan komen deze te vervallen. Dat betekent dat ze daarna niet meer te verhandelen of te benutten zijn. Bijvoorbeeld: Een veehouder heeft 21 betalingsrechten en in 2019 heeft hij 20 hectare grond ingetekend bij de Gecombineerde Opgave. Eén betalingsrecht werd dus niet uitbetaald. Als dat in 2020 hetzelfde blijft, komt er één betalingsrecht te vervallen. De veehouder in dit voorbeeld heeft in 2021 dan nog 20 betalingsrechten.

Deze verandering heeft RVO in Mijn Dossier bij veel veehouders ook aangekondigd. Wij merken dat hierdoor (nog) meer aanbod van betalingsrechten op de markt komt. De afgelopen jaren zien we een trend dat er ieder jaar wat meer betalingsrechten “over” zijn en er minder veehouders zijn die hier nog ruimte voor hebben.

Heb je verder nog vragen over de Gecombineerde Opgave? Neem contact op met je specialist van Agramatic Mineraal.

Naar Agra-Matic Mineraal