Fosfaatrechten & mestverwerkingsplicht 2021

29 november 2021
-
2 minuten

De decembermaand is aangebroken en het einde van het jaar komt in een sneltreinvaart dichterbij. Denk daarom nu alvast na of je over voldoende fosfaatrechten beschikt en of je te maken hebt met een mestverwerkingsplicht. Een BEX-prognose is van belang om te kijken of voldoende mest is afgevoerd en of je met een BEX-voordeel de mestverwerkingsplicht deels kunt voorkomen. Het tijdig beschikbaar hebben van alle kuilanalyses is essentieel voor een betrouwbare BEX-prognose. Dit voorkomt verrassingen in januari.

Fosfaatrechten

Het wetsvoorstel waarin het (ver)leasen van maximaal 100 kg fosfaatrechten zonder korting mogelijk wordt gemaakt, treedt op zijn vroegst pas per 1 januari 2022 in werking. De Tweede en Eerste Kamer moeten dit wetsvoorstel nog behandelen. Dus voor 2021 kun je helaas nog geen gebruik maken van afromingsvrije lease van fosfaatrechten.

Heb je fosfaatrechten over of juist tekort? Dan kun je deze (ver)kopen en/of (ver)leasen. Neem voor een actueel aanbod fosfaatrechten contact op met onze adviseur Maurits Flapper (06-46817100).

Derogatie 2022

Derogatie voor het komende jaar is nog niet zeker. Hiervoor moet eerst het 7e actieprogramma van de Nitraatrichtlijn worden goedgekeurd door Brussel. Het besluit over derogatie wordt naar verwachting niet eerder genomen dan halverwege 2022.  Als dit wordt toegekend, moet je als veehouder een derogatievergunning aanvragen om deel te kunnen nemen aan derogatie. Als je deze vergunning aanvraagt, onderschrijf je daarmee ook dat je aan alle voorwaarden voldoet die worden gesteld aan derogatie. Let daarbij op het tijdig indienen van de aanvullende gegevens over 2021 en de geldigheid van de grondmonsters.

Heb je vragen over je mestboekhouding? De specialisten van Agra-Matic Mineraal helpen je graag.

Vragen over je mestboekhouding? Neem contact op met de specialisten van Agra-Matic Mineraal