Export dierenvoeders wereldwijd

10 april 2015
-
2 minuten

U kunt medewerkers van De Heus overal ter wereld tegen komen. Ze reizen door de binnenlanden van Afrika, onderhandelen met sjeiks of werken samen met Russische managers. Wim Bolder geeft als Manager Export leiding aan deze mensen met een avontuurlijke baan.

Nederland is agrarisch gezien een top-land in de wereld. Het is echter een misverstand te denken dat ze het elders altijd minder goed doen. Er zijn streken in Azië of Zuid-Amerika waar minstens zo goed geboerd wordt als bij ons. In Saoedi-Arabië bij voorbeeld zijn zeer grote pluimveebedrij ven, veel groter dan wij kennen, die technisch van een hoog niveau zijn en meestal volledig geïntegreerd (broederij, parentstock, moederdieren maar ook slachterij). De specialisten van de internationale afdeling van De Heus geven ook op deze bedrijven advies, net als op honderden veebedrijven in meer dan zestig landen.

Allerlei culturen

“Wij komen op veel plaatsen en we doen ook zaken met mensen uit allerlei culturen”, vertelt Manager Export Wim Bolder. “Het belangrijkste is dat wij een goede relatie opbouwen, zodat we elkaar gaan vertrouwen. Wij houden rekening met hun manier van werken en denken. Wij trekken veel met deze mensen op en ja, wij eten vaak met hen mee en meestal heel erg smakelijk moet ik zeggen.” Dan zegt hij gekscherend: “Soms is het minder duidelijk wat je aan het eten bent. Dan zeg ik, ik eet alles, maar je moet me niet vertellen wat het is.” Op het visitekaartje van Wim staat Koudijs. Een groot deel van de export vanuit Nederland gebeurt van oudsher onder deze merknaam, vernoemd naar de familie Koudijs uit Barneveld. In 1998 nam De Heus Koudijs over. Het bedrijf was al vanaf de jaren zestig actief met export. “De Heus heeft steeds de naam Koudijs gehandhaafd gezien de sterke positie die deze naam heeft”, schetst Wim de historie. “De export vindt, met uitzondering van het Midden-Oosten en de Afrikaanse continenten, ook plaats onder de naam De Heus. In het Midden-Oosten en de Afrikaanse continenten hanteren we de naam Koudijs. De omzet van de exportafdeling wordt met name gevormd door de verkoop van concentraten en premixen.”

Springplank eigen fabriek

De export biedt een uitstekende gelegenheid om nader kennis te maken met een land en de behoefte. Op die manier kan het ook een verkenning zijn met betrekking tot de verdere groei van De Heus door bijvoorbeeld lokaal te gaan produceren. Nu al heeft De Heus in ongeveer tien landen een eigen vestiging waaronder Polen, Vietnam en Brazilië. In de meeste landen ging steeds de export van premixen vooraf aan de vestiging. “We zitten voornamelijk in pluimvee”, vertelt Wim. “Dat is historisch gegroeid. Een van de eerste gebieden waar naar geëxporteerd werd was het Midden Oosten. Om meerdere redenen ligt daar de focus op pluimvee en worden runderen veelal extensief gehouden. We exporteren aanvullende voeders en premixen, bijna altijd zakgoed van 20 tot 50 kilo verpakking. Maar het gaat de mensen in die landen niet alleen om het voer, zij zijn vooral geïnteresseerd in onze kennis. Dit doen we in een vorm van een concept van voer en advies. Wij begeleiden bedrijven met het behalen van betere resultaten, net als onze specialisten hier in Nederland dat doen. Het doel is dat de veehouders zich verder ontwikkelen en betere resultaten behalen. Ze moeten meer vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en de lokale voedselvoorziening efficiënter kunnen laten verlopen. Hier is in veel landen nog een lange weg te bewandelen.”

De Heus / Koudijs onderscheidt zich in positieve zin van de concurrentie doordat de specialisten intensiever ‘lokaal’ contact contact hebben met de klanten en meer begeleiding bieden. De concurrentie komt in veel gevallen overigens ook uit Nederland. De aanpak van De Heus is trouwens wel zeer succesvol ondanks de verscheidenheid aan omstandigheden in de diverse landen. Het niveau van de mensen die begeleid worden loopt zeer uiteen. De medewerkers van De Heus begeleiden mensen van plaatselijke veevoerbedrijven, de universitair geschoolde managers van toplocaties en ook veehouders met een klein bedrijfje.

Nauwe samenwerking

De specialisten van De Heus werken in het buitenland nauw met elkaar samen. “Meestal is iemand alleen op stap, maar als er lokaal seminars of workshops worden gehouden kan dat ook met meerdere zijn. Hetzelfde geldt als er een beurs wordt gehouden. Zelf ben ik een groot deel van mijn reizen met iemand anders op pad”, licht Wim toe. “Het is van belang dat een klant zich betrokken voelt bij het bedrijf en dus meerdere mensen kent van ons. In de meeste landen kennen ze dus meerdere export managers / specialisten. Het gaat er om dat we als team een klant goed kunnen bedienen”. Helaas is het in vele delen van de wereld niet altijd even rustig vanwege politieke beweegredenen of interne opstanden c.q. conflicten. “Dan worden deze landen tijdelijk gemeden tot dat het weer veilig reizen is”, zegt Wim.

Wereldwijde kennis

Hoewel de omstandigheden sterk verschillen leert De Heus van veehouders, dierenartsen en veevoerleveranciers elders in de wereld. Met name op het gebied van de grondstoffen passen zij methoden toe die in Nederland nog niet bekend zijn. Naarmate de contacten intensiever zijn en het kennisniveau toeneemt zijn zal er ook meer kennis beschikbaar komen voor de Nederlandse veehouderij.

Export De Heus