Ervaringen van melkveehouders met het droogstandsonderzoek

23 december 2019
-
3 minuten

Dat de transitieperiode belangrijk is, wist je natuurlijk al. Maar wist je ook dat 80% van alle problemen in de lactatie voortkomen uit een suboptimale droogstand? De laatste jaren heeft De Heus uitgebreid onderzoek gedaan naar de transitieperiode. Zo is in 2019 een groot praktijkonderzoek uitgevoerd op 29 Nederlandse melkveebedrijven. Van 387 koeien is een groot aantal parameters gemeten voor en na het afkalven. Bloedonderzoek gaf belangrijke inzichten in de incidentie van subklinische melkziekte. Gemiddeld had 60% van de dieren een laag bloed calcium niveau na afkalven, zonder dat deze dieren melkziekte verschijnselen vertoonden. De variatie tussen verschillende bedrijven en rantsoenen geeft ons waardevolle informatie over de succesfactoren voor een optimale transitie.

Maar hoe hebben de deelnemende melkveehouders het zelf ervaren?

Willem Jan de Keijzer was een van de deelnemers aan het onderzoek. Hij melkt 125 koeien in Biddinghuizen en is zich bewust van het belang van de droogstand. ‘De voeding voor de droge koeien moet echt kloppen.’ Door restvoer terug te wegen, heeft hij de werkelijke opname van de droge koeien in beeld gekregen. Verschillende aanpassingen, waaronder het lange stro vervangen door gehamerd stro, hebben ervoor gezorgd dat de drogestof opname is gestegen. Er vindt bovendien geen selectie meer plaats. Over de deelname aan het onderzoek is Willem Jan positief. ‘Enerzijds geven de resultaten van het onderzoek je een bevestiging van het beeld in de stal. De dieren die problemen krijgen, die haal je er in de resultaten wel uit.’ Anderzijds, verraste de resultaten hem ook. ‘Er zijn veel dieren waar je zelf niks aan ziet, maar die toch een laag bloed calcium hebben. Er valt dus nog meer te verbeteren.’

Incidentie subklinische melkziekte verrassing

Ook Johan Roelofsen is altijd op zoek naar verdere verbetering. Hij melkt 250 koeien in Kollumerpomp en vindt het interessant om mee te doen aan onderzoek. ‘Je komt altijd weer iets nieuws te weten, waar je misschien weer een stapje verder mee kunt komen.’ Met een gemiddelde melkproductie boven de 35 kg per dag, is zijn veestapel hoogproductief. De BSK van de verse koeien lag echter ietsje lager dan die van de rest van de dieren. Er moest dus nog verbetering zitten in de opstart. En de sleutel voor een goede opstart ligt in de droogstand. Ook voor Johan was het een verrassing dat er zoveel subklinische melkziekte voorkomt. Deze dieren zijn niet ziek, maar ze zijn ook niet topfit. Ze hebben een verhoogd risico op allerlei problemen na afkalven. Door de incidentie van subklinische melkziekte te verlagen, kun je de opstart van de koeien verder verbeteren.

Magnesiumtekort aan het licht

Tijdens het onderzoek kwamen magnesiumtekorten aan het licht. Magnesium speelt een belangrijke rol in de activatie van de calcium stofwisseling. Johan benadrukt hoe belangrijk het is om in alle voedermiddelen de mineralen en spoorelementen in beeld te brengen. Dan weet je precies wat er aangevuld moet worden en wat niet. Door het mineralenmengsel hierop af te stemmen, kun je de tekorten aanvullen zonder een overmaat op andere elementen te veroorzaken. En wat je niet teveel voert, hoef je ook niet te betalen!’

Kritischer kijken naar eigen werkwijze

Ook bij Bos Veehouderij VOF in Zevenhoven zijn ze weer even met beide benen op de grond komen staan. ‘Je weet dat de droogstand belangrijk is’, aldus Arjan Bos, ‘maar door deelname aan zo’n onderzoek word je weer op scherp gezet. Je gaat kritischer naar je eigen werkwijze kijken. We hebben altijd voldoende ruwvoer op de plaat liggen en zijn gewend om de droge koeien met eigen ruwvoer te voeren, terwijl dit misschien niet altijd geschikt is.’ Bos is zich weer bewust geworden van het feit dat het droogstandsrantsoen het allerbelangrijkste rantsoen van het bedrijf is. En dan kun je beter een stabiel kalium en calcium arm product aankopen voor de droge koeien, dan een eigen kuil aan de droge koeien voeren die eigenlijk teveel kalium bevat. Ook kan het interessant zijn om in de bemesting al rekening te houden met waar je het ruwvoer voor het droogstandsrantsoen wil gaan telen.

Allen beamen:

'We zijn door het onderzoek weer extra bewust geworden van het belang van de droogstand. We zijn dingen te weten gekomen die we anders niet geweten hadden en dit geeft weer handvaten voor verdere optimalisatie.'

Kation Anion Balans in de close-up periode

Uit het onderzoek kwam een duidelijk verband naar voren tussen het verlagen van de Kation Anion Balans (KAB) in de close up periode en de incidentie van (subklinische) melkziekte. Deze KAB verlaging zorgt namelijk voor een actieve calcium stofwisseling. Dit is een van de onderdelen van het TopLac Droogstands Plan. Met dit praktische plan hebben we een oplossing voor iedere bedrijfssituatie, zodat we ook op jouw bedrijf de transitie kunnen optimaliseren.