Energiebesparing in pluimveestallen loont

John van Helden

Klimaatspecialist legpluimvee

24 april 2023
-
5 minuten

Volgens klantgegevens is het gemiddelde elektriciteitsverbruik in een legstal met een mestbandbeluchtingssysteem en een warmtewisselaar ongeveer 1,8 kilowatt per leghen per jaar. Hiervan komt ongeveer 58% voor rekening van de mestbandbeluchting en 42% voor het overige; verlichting, klimaat en voersysteem. Bij een stal van 35.000 dieren en een elektriciteitsprijs van 0,50 euro per kilowatt komt dit neer op 31.500 euro per jaar. Dat is een behoorlijk bedrag. Gelukkig zijn er veel manier om het energieverbruik te beperken.

Zo kun je de piekbelasting beperken

Bij afnemers met een grootverbruik-aansluiting worden de elektriciteitskosten niet alleen bepaald door de hoeveelheid afgenomen energie, maar ook door het piekvermogen. Als er veel apparaten tegelijk worden ingeschakeld, zoals de vijzelmotoren, de voerkettingen, mestbanden en ventilatoren, is het piekvermogen hoog waardoor de kosten ook hoger zijn. Dit wordt voorkomen door de motoren niet gelijktijdig in te schakelen. Als het mogelijk is kun je bijvoorbeeld de voermotoren inschakelen met een tussenpoos. Een andere optie is het gebruik van softstarters die de inschakelpiek beperken en zo de kosten reduceren.

Mogelijkheden met ventilatoren

Bij het grootste gedeelte van de stallen is de ventilatie (afzuiging) uitgevoerd door middel van een combinatie van regelbare ventilatoren en aan-uit geschakelde eindwandventilatoren. De aan-uit eindwandventilatoren (snaar-aangedreven) hebben een behoorlijke capaciteit en een constant energieverbruik. Om het energieverbruik te beperken is het belangrijk om deze goed te onderhouden. een behoorlijke capaciteit en een constant energieverbruik. Om het energieverbruik te beperken is het belangrijk om deze goed te onderhouden.

Algemene energiebesparingstips

  • Vervuiling is weerstand en zorgt voor een hoger energieverbruik. Denk hierbij niet alleen aan de ventilatoren. Ook vervuilde inlaatventielen zorgen voor een grotere weerstand.
  • Ventileer niet te veel. Te veel ventileren zorgt bij opfokhennen en vleeskuikens voor hogere verwarmingskosten en bij opfokhennen voor extra voerkosten.
  • Als er een overcapaciteit is geïnstalleerd bij de mestbandbeluchting verlaag dan de capaciteit naar 70%. Hierdoor wordt het energieverbruik gehalveerd. Houdt wel rekening met de noodzakelijke beluchtingscapaciteit volgens de vergunning.

Verlichting alleen wanneer het nodig is

Door het gebruik van ledverlichting kan het energieverbruik fors worden verlaagd. Dit kan afhankelijk van de situatie wel tot de helft worden teruggebracht. Ook kun je je afvragen of de wintergartenverlichting overdag aan moet te staan. Een andere mogelijkheid is om een lichtintensiteitsensor aan te sluiten op de klimaatcomputer om het licht te regelen. Als er voldoende licht binnen komt door de daglichtvoorziening kan de kunstmatige verlichting worden verlaagd of zelfs uitgeschakeld. Het is wel belangrijk dat de lichtverdeling goed is.

Optimalisatie met unieke ventilatieregeling

Leveranciers van klimaatregelaars hebben slimme oplossingen ingebouwd in hun klimaatcomputers waarmee energie kan worden bespaard. De traditionele eindwandventilatoren verbruiken een constante hoeveelheid stroom, omdat ze alleen op maximale snelheid kunnen draaien. Met de nieuwe generatie eindventilatoren in combinatie met een intelligente besturing is het mogelijk om het energieverbruik sterk te verminderen. Zo verbruikt een ventilator die op vol vermogen draait wel vier keer meer energie dan een ventilator die op half vermogen draait.

Besparen met regelbare ventilatoren

  • Regelbare ventilatoren waarbij het toerental wordt geregeld met een triacregeling vergen een lage investering maar het energieverbruik is hoog.
  • Bij regelbare ventilatoren wordt de snelheid geregeld door middel van de frequentieregelaar. Dit is een duurdere oplossing maar er kan wel een energiebesparing van 50% worden gerealiseerd.
  • Bij regelbare ventilatoren met een permanent magneetmotor en een ingebouwde elektronische regeling ligt het energieverbruik zelfs nog lager dan met de frequentieregelaar. Nadeel is wel dat dit een hogere investering vergt.

Wil je meer besparingstips?

Neem dan contact op met een van onze legpluimveespecialisten

Legpluimvee team
Over de auteur

John van Helden

Klimaatspecialist legpluimvee

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met me op.