Eenvoudige maatregelen voor droog strooisel bij leghennen

Juul Loeffen

Legpluimvee specialist

23 november 2022
-
3 minuten

Hoe komt vocht in de stal? Een deel van het vocht in de stal komt vanuit de buitenlucht via de ventilatie als waterdamp in de stal terecht, maar er komt ook vocht de stal in via het drinkwater. Een gedeelte van het opgenomen drinkwater komt namelijk terug in de mest en een deel ademen de dieren uit als waterdamp. In een volièrehuisvesting komt de geproduceerde mest terecht op de mestbanden en in het strooisel op de vloer. Om mooi droog strooisel te krijgen moet je ervoor zorgen dat er voldoende vocht uit de mest kan verdampen.

Waar moet je vooral op letten?

Vrijgekomen waterdamp laat de relatieve luchtvochtigheid in de stal stijgen, waardoor het strooisel veel moeilijker te drogen is. Met een optimale ventilatieregeling is het echter prima mogelijk om het strooisel droog te houden.

  • Een te hoge luchtvochtigheid zorgt ervoor dat er maar een beperkte hoeveelheid vocht kan verdampen uit het strooisel waardoor het niet droogt. Daarom is het van belang om de relatieve luchtvochtigheid in de stal onder de 70% te houden.
  • De staltemperatuur moet minimaal 20°C zijn. Warme lucht kan namelijk meer vocht bevatten dan koude lucht. Bij de opzet van de dieren moet het minimaal 15°C zijn.
  • Een optimale luchtstroming is belangrijk. Deze zorgt ervoor dat de binnenkomende lucht wordt opgewarmd en over het strooisel wordt gestuurd, zodat vocht uit het strooisel kan verdampen.
  • Zorg ervoor dat de vloer minimaal 16°C is. Een koude vloer kan condensatie veroorzaken.
  • Er zal altijd een minimale hoeveelheid lucht moeten worden ververst. Om de relatieve luchtvochtigheid onder de 70% te houden, is dit bij lage buitentemperaturen ongeveer 0,5 - 0,7 m3/h per kilogram lichaamsgewicht.
  • Voorkom lekkages en koudebruggen in de stal. Met name bij lage buitentemperaturen kan dit voor problemen zorgen. Denk hierbij aan geopende mestputten, lekkages bij ventilatoren, inlaatventielen, eierbanden, overgangen van muur naar dakplaat, openingen in dakisolatie en lekkende lucht in mengkasten. Koude buitenlucht zakt naar de vloer waardoor het strooisel kan niet drogen. Tevens kan warme stallucht met een hoge relatieve luchtvochtigheid voor condensatie zorgen op een koude vloer.

Extra maatregelen voor betere strooiselkwaliteit

Door de mestbanden regelmatig af te draaien kan de hoeveelheid vocht worden beperkt. Daarnaast is een goede verdeling van de dieren erg belangrijk. Een slechte verdeling veroorzaakt temperatuurverschillen in de stal waardoor het strooisel plaatselijk vochtig kan worden. Tot slot is het goed om erop te letten dat vermorsing van het drinkwater zoveel mogelijk voorkomen wordt. Het is vaak een kleine moeite, maar kan veel extra vocht in de stal voorkomen.

Gevolgen van vochtig strooisel

Door vocht blijft mest en strooisel aan elkaar plakken. Hierdoor worden de legnesten bevuild en krijg je veel meer tweede soort eieren. Verder kan vochtig strooisel de dieren afkoelen, waardoor ze meer energie nodig hebben om warm te blijven. Dit leidt uiteraard tot een hogere voeropname. Daarnaast zorgt meer vocht voor hogere kosten voor mestafzet en zullen de werkomstandigheden in de stal minder prettig zijn. Er komt namelijk meer ammoniak vrij en dat heeft geen positief effect op de luchtkwaliteit.

Bonustips

  1. Een RV-sensor, gekoppeld aan de klimaatcomputer, kan helpen om vochtig strooisel te voorkomen. Bij de meeste klimaatcomputers kan de ventilatie automatisch worden afgestemd op de gemeten relatieve luchtvochtigheid.
  2. Controleer de luchtstroming met een rookproef.
  3. Het losmaken van korsten helpt vaak niet om het strooisel weer droog te krijgen. Beter is om het strooisel uit de stal te verwijderen.

Meer weten? 

Neem dan contact op met een van onze legpluimvee specialisten.

Contctgegevens legpluimvee specialisten
Over de auteur

Juul Loeffen

Legpluimvee specialist