Een goede start begint met een schone stal

15 april 2019
-
2 minuten

Schoonmaken, desinfecteren en drogen zijn na elke ronde weer terugkerende activiteiten. De manier waarop dit gebeurt, is van grote invloed op het resultaat van de volgende ronde. Het is daarom van belang om elke stap in het proces zorgvuldig uit te voeren.

Strooisel

Na het wegladen van de kuikens blijft er nog strooisel achter in de stal. Hierin zitten heel veel virussen, bacteriën, parasieten (coccidiose) en schimmels. Uit onderzoek van de Gezondheidsdienst voor dieren (GD) komt naar voren dat bij vleeskuikens bijvoorbeeld ook veel darmvirussen voorkomen die bij hoge besmettingsdruk voor problemen kunnen zorgen. Voordat de nieuwe kuikens komen, moet de hoeveelheid hiervan in de stal drastisch verlaagd worden om de nieuwe kuikens een optimale start te geven. Gumboro kan bijvoorbeeld in organisch materiaal meerdere maanden overleven en zo een gevaar opleveren voor een volgende ronde.

Naspoelen verhoogt de werkzaamheid

Het schoonmaakproces bestaat altijd uit het mechanisch verwijderen van het organische materiaal, het reinigen met water en zeep om achter gebleven resten los te weken en vooral het vet op te lossen en tot slot het desinfecteren van de stal. Tussentijds naspoelen is van groot belang aangezien schoonmaakmiddelen en organisch materiaal een negatief effect hebben op de werkzaamheid van het desinfectiemiddel. Daarnaast worden door het naspoelen de achtergebleven bacteriën en virussen beter bereikbaar voor het desinfectiemiddel.

Welk middel?

Desinfecteren van niet gereinigde oppervlakken heeft geen zin, aangezien de aanwezigheid van veel organisch materiaal de werking van het middel snel te niet doet. De keuze voor en de effectiviteit van het schoonmaak- en desinfectiemiddel wordt onder andere bepaald door de omgevingstemperatuur, de pH, de werkzaamheid tegen bacteriën en virussen, de werkzaamheid in aanwezigheid van organisch materiaal, maar ook de veiligheid voor de inventaris. Bij lage temperaturen werken bijvoorbeeld veel middelen minder goed en lost vet slecht op. Daarnaast is het gebruik van schuim veel effectiever doordat het product langer in contact komt met het oppervlak.

Leegstand en droogte

Bij terugkerende ziekte zou een leegstand van minimaal veertien dagen, waarvan minimaal zeven dagen na ontsmetting, toegepast kunnen worden. Droogte is een buitengewoon goede manier om het aantal bacteriën en virussen omlaag te krijgen.

Coccidiose

Met het verwijderen van de mest en het naspoelen na reiniging en desinfectie, zal een deel van de oocysten (eitjes) die coccidiose veroorzaken worden verwijderd. Oocysten zijn echter niet gevoelig voor de normaal gebruikte reinigings- en desinfectiemiddelen. Toch zijn er wel enkele manieren om de coccidiosedruk verder te verlagen, zoals speciaal hiervoor geregistreerde producten, waaronder chlorocresol, maar ook het branden van de vloer.

Veiligheid

Let bij het zelf uitvoeren van reiniging en desinfectie goed op de eigen veiligheid. Veel gebruikte producten zijn gevaarlijk. Draag de juiste beschermende kleding en gebruik de juiste stof- en gasmaskers.

Controle

Tijdens elke leegstand dienen de stallen en het bedrijfsterrein grondig gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Dit moet ook worden vastgelegd in het bedrijfsgezondheidsplan. De dierenarts kan controleren of de ontsmetting voldoende is uitgevoerd. Hij kan dit doen door een persoonlijk bezoek en een bacteriologische controle. Dit moet wel gebeuren conform de IKB regelgeving (Integrale Ketenbeheersing). In januari 2013 zijn de IKB-regels voor het aflezen van de monsters van een hygiënogram veranderd. Vóór 2013 werd er gescoord van 1 tot 5, vanaf 2013 is dit 1 tot 3; het criterium voor de gemiddelde score is 1,5 gebleven. Een uitslag van minder dan of gelijk aan 0,5 is goed.

Vergeet de waterleiding niet

In de waterleiding vormt zich een biofilm aan de binnenzijde. Hierin zitten veel bacteriën en virussen. Deze moeten zoveel mogelijk verwijderd worden om de nieuwe kuikens schoon en fris drinkwater te kunnen geven. Waterstofperoxide kan worden gebruikt om de biofilm los te maken. Ook het gebruik van drukgolven met water en lucht maakt de biofilm los.