Een goede opfok is de basis

01 juli 2015
-
2 minuten

In de legpluimveesector is het niet zozeer de vraag óf de kwaliteit van de opfokhen belangrijk is, maar wát een goed opgefokte hen nu precies is. Iedereen is het er wel over eens; een goed opgefokte leghen is de basis voor topproducties op lange termijn.

Maar het wordt interessanter als we ons gaan afvragen wát een goed opgefokte hen nu eigenlijk is. Wat is de ideale gewichtsontwikkelingscurve? Wat is het effect van veertjes vreten tijdens de opfok op de darmgezondheid tijdens de leg? Kunnen we ei-gewichten sturen? Wat is een robuuste leghen?

Wat is een goed opgefokte hen nu eigenlijk?

Betrouwbaar onderzoek

Het is opmerkelijk dat er zowel nationaal als internationaal niet of nauwelijks onderzoek wordt gedaan naar de opfok van leghennen, terwijl de legrijpe hen het ‘werkkapitaal’ is voor legpluimveehouders voor een steeds langere periode. Zeker als we dat koppelen aan thema’s als duurzaamheid, 500 eieren, robuuste hennen, et cetera. Dit tekort aan goed onderzoek is voor De Heus de reden geweest om op haar eigen proefbedrijf in Nederland opnieuw een proef op te zetten met opfokhennen. De opfokhennen zijn tijdens deze proef gehuisvest in groepen van 30 stuks in 48 afdelingen. Voor deze aantallen en opzet is gekozen, omdat de uitkomsten dan ook statistisch betrouwbaar zijn.

Beginperiode belangrijk

In onze proef worden de effecten onderzocht van energie en eiwit op de ontwikkeling van de moderne opfokhen. Daarbij is het uiteraard van belang om het gehele opfoktraject te verdelen in verschillende trajecten. Hierdoor krijgen we inzage in de effecten van de verschillende behandelingen in de verschillende ontwikkelingsstadia van de opfokhen. De beginperiode is met name belangrijk, omdat hier het skelet/karkas gevormd moet worden. De ‘kapstok’ moet vroegtijdig zijn gevormd, zodat er nadien gewichtsontwikkeling kan plaatsvinden. Gedurende de eerste weken ligt de focus daarnaast op darmgezondheid en weerstand.

De beginperiode is met name belangrijk, omdat hier het skelet/karkas gevormd moet worden

Effecten van voeding

We hebben in deze proef ook de effecten van de voeding kunnen meenemen op het gedrag van de dieren en de ontwikkeling van het verenkleed. Een hoogst actueel onderwerp. Uit ander onderzoek is bekend hoe groot het effect is van het lichaamsgewicht van de legrijpe hen op de ontwikkeling van ei-gewichten. Dat is voor pluimveehouders van groot belang in relatie tot het productiedoel. Wordt er een tafel-ei geproduceerd, of een ei voor de industrie waarbij de productie van het aantal kilogrammen voorop staat?

Meer inzicht nutriëntbehoefte

De proef is momenteel nog niet afgerond, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend. We verwachten dat we met de eindresultaten meer inzicht zullen krijgen in de nutriëntbehoefte en de optimale voersamenstelling voor opfokhennen op verschillende leeftijden. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat in elke cruciale leeftijdsfase niet alleen de juiste voedingsstoffen, maar ook de juiste hoeveelheid wordt verstrekt. Zo kunnen tekorten en dure overschotten, die tot productieverlies kunnen leiden, worden voorkomen. Er wordt dus gezocht naar de juiste balans. Daarmee zal het voer niet alleen zorgen voor gezonde dieren die optimaal presteren, maar worden ook de voerkosten in de hand gehouden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze opfok- en legpluimvee specialisten. 

Legpluimvee team