Dynamisch voeren

01 februari 2010
-
3 minuten

Van 2006 tot 2008 deed de Animal Sciences Group (ASG) onderzoek op de ASG-proefbedrijven naar de effecten van een dynamisch-krachtvoeradviesmodel (dynamisch voeren). Dit model is in 2009 voor de praktijk beschikbaar gekomen. De Heus Voeders heeft in dat jaar dynamisch voeren getest op een aantal pilotbedrijven.

Het dynamisch voeren houdt in dat bij het krachtvoeradvies rekening wordt gehouden met de individuele respons van dieren op het opgenomen krachtvoer. Het model benut daarmee de verschillen in krachtvoerefficiëntie tussen dieren. De resultaten op de proefbedrijven van ASG gaven gemiddeld hoger krachtvoerverbruik per koe per dag (+1,9 kg), meer melk (+2,6 kg/koe/dag) en een hoger saldo (€ 0,56/koe/dag). Het voersaldo van de pilotbedrijven van De Heus is vergeleken met de 15 procent koplopers (qua saldo) in Dairy Compass (zie kader). Hierbij kwam geen verschil in saldo naar voren. Wel waren er duidelijke verschillen in krachtvoerverbruik tussen individuele koeien.

Inzicht

Dynamisch voeren leidt in potentie tot saldoverbetering. Of dit echt gebeurt, hangt sterk af van de uitgangspunten (melkprijs en voerprijs) en de saldoreferentiegroep. Het verschil tussen melk- en voerprijs is zeer bepalend voor de resultaten. Dynamisch voeren geeft met name inzicht in de individuele prestaties van koeien op het (basis)rantsoen. De Heus Voeders staat positief tegenover het ontwikkelen en toepassen van nieuwe systemen die kunnen leiden tot een beter (voer)saldo. Daarbij is echter niet alleen het saldo tussen melkopbrengst en voerkosten belangrijk, maar juist ook de effecten op de gezondheid van de dieren op korte en langere termijn. Vruchtbaarheid, klauwgezondheid en duurzaamheid van de veestapel zijn uitermate belangrijk voor het bedrijfsresultaat.

Ook bij De Heus

In 2010 kunt u ook dynamisch voeren met De Heus Voeders. Hiervoor moet u deelnemen aan Dairy Compass en beschikken over elektronische melkmeting (inclusief een koppeling met een pc) en over automatische krachtvoerverstrekking. Heeft u interesse? Neem contact op met uw rundveespecialist of handelaar.